Gå till innehåll
Flicka utklädd till astronaut

Ideella fonder

 • När du sparar i någon av våra ideella fonder bidrar du till Cancerfonden, stiftelsen Idéer för Livet eller Världsnaturfonden WWF
 • Varje år går 2 procent av fondernas värde till välgörande ändamål
 • Fonderna förvaltas antingen ansvarsfullt eller med hållbarhetsfokus

Skaffa ett konto för värdepappershandel hos oss med BankID så kan du köpa fonder direkt. Har du redan ett konto är det bara att välja fonder och börja spara.

Välj fonder

Skandia Cancerfonden

Skandia Cancerfonden har hållbarhetsfokus och investerar företrädelsevis i bolag som arbetar för miljö och hälsa. Fonden är en matarfond som placerar i andelar i Skandia Sverige Hållbar och investerar huvudsakligen i svenska aktier. Även upp till 10 procent av mottagarfondens värde kan placeras på aktiemarknaderna i Danmark, Finland och Norge.

Genom att spara i fonden bidrar du till livsviktig cancerforskning

 • 2 procent av fondens värde går varje år till svensk cancerforskning – Riksföreningen mot Cancer 
 • Fonden investerar i bolag som arbetar för miljö och samhälle.
 • Är fri från investeringar i tobak, vapen, fossila bränslen och genmodifierade grödor samt bolag som inte följer internationella normer

10,9 miljoner till Cancerfonden

Sedan start har Skandias kunder bidragit med över 170 miljoner kr till Cancerfonden. Fondens värde minskar alltså med det belopp som går till Cancerfonden varje år. 

Kombinerar hög risk med välgörenhet

 • Passar som en basplacering i svenska aktier för dig som vill bidra till Cancerfonden
 • Hög risk
 • Placeringshorisont 7 år
Läs mer och köp fonden
Läs mer om Svanen

Skandia Världsnaturfonden

Skandia Världsnaturfonden har hållbarhetsfokus och investerar företrädelsevis i bolag som arbetar för miljö och hälsa. Fonden är en matarfond som placerar i andelar i Skandia Sverige Hållbar och investerar huvudsakligen i svenska aktier. Även upp till 10 procent av mottagarfondens värde kan placeras på aktiemarknaderna i Danmark, Finland och Norge.

Spara med gott samvete

 • Varje år går 2 procent av fondens värde till Världsnaturfonden WWF
 • Inriktar sig på bolag som arbetar för miljö och hälsa
 • Är fri från investeringar i tobak, vapen, fossila bränslen och genmodifierade grödor samt bolag som inte följer internationella normer 

13,5 miljoner kr till Världsnaturfonden WWF

Sedan starten har Skandias kunder bidragit med totalt ca 202 miljoner kr till Världsnaturfonden WWF. Fondens värde minskar alltså med det belopp som går till Världsnaturfonden varje år. 

Kombinerar sparande och miljönytta

 • Passar som en basplacering i svenska aktier för dig som vill bidra till Världsnaturfonden
 • Hög risk
 • Placeringshorisont 7 år

Läs mer om Skandia Världsnaturfonden

Läs mer om Svanen

Vi har slopat avgiften för fonden Skandia Idéer för Livet

Fonden Skandia Idéer för Livet är en matarfond som placerar minst 85 procent av sina medel i andelar i mottagarfonden Skandia Norden, en av våra aktivt förvaltade aktiefonder. Skandia Norden investerar i danska, finska, norska och svenska aktier, fördelat över ett flertal bolag och branscher, främst i de större börsbolagen.

Med Skandia Idéer för Livet investerar du i både din och någon annans framtid

 • Varje år går 2 procent av ditt fondvärde till unga och deras framtid via stiftelsen Idéer för livet
 • Ingen förvaltningsavgift – det är vårt bidrag som ger dig bättre avkastning
 • Fonden investerar inte i kol för energiändamål, försvarsindustrin, kontroversiella vapen, tobaks- och alkoholproducenter eller i bolag som bryter mot internationella normer utan att visa förändringsvilja. 

149 miljoner till Sveriges unga hittills. Men det är bara början

Sedan 1995 då själva fonden bildades har våra sparare bidragit med 149 miljoner kronor till unga och deras framtid - en framtid som också är vår. Fondens värde minskar alltså med det belopp som går till stiftelsen Idéer för livet varje år. Stiftelsen stödjer forskning, metodutveckling och lokala, ideella projekt för barn och unga. 

Bra att veta

 • Passar som en basplacering i svenska aktier för dig som vill bidra till Idéer för livet
 • Hög risk
 • Placeringshorisont 7 år
Läs mer och köp fonden

Har du inget konto hos oss än?

Investeringssparkonto (ISK) passar dig som vill spara aktivt utan att behöva deklarera för varje affär. Det är ett smidigt konto där du samlar fonder, aktier och andra värdepapper. Du får också möjlighet till högre avkastning än vanlig bankränta. Läs mer om ISK.

 • Kontot kostar 0 kr att öppna och du har fria uttag
 • Du betalar en årlig schablonskatt, 0,375 % (2021), jämfört med värdepappersdepå som har 30 % i skatt på vinsten
 • Du slipper deklarera varje enskild affär och låser inte in dina pengar
Öppna ISK