Gå till innehåll
Flicka utklädd till astronaut

Ideella fonder

 • Spara i någon av våra ideella fonder och bidra till Cancerfonden, stiftelsen Idéer för livet eller Världsnaturfonden WWF
 • Varje år går 2 procent av fondernas värde till välgörande ändamål
 • Fonderna förvaltas ansvarsfullt och med hållbarhetsfokus

Här hittar du vårt utbud av ideella fonder. Bidra genom att månadsspara eller göra ett engångsköp.

Skandia Cancerfonden

Skandia Cancerfonden har hållbarhetsfokus och investerar företrädesvis i bolag som arbetar för miljö och hälsa. Fonden är en matarfond som placerar i andelar i Skandia Sverige Hållbar och investerar huvudsakligen i svenska aktier. Även upp till 10 procent av mottagarfondens värde kan placeras på aktiemarknaderna i Danmark, Finland och Norge.

Bidra till livsviktig cancerforskning

 • 2 procent av fondens värde går varje år till Cancerfonden
 • Fonden investerar i bolag som arbetar för miljö och samhälle
 • Är fri från investeringar i tobak, vapen, fossila bränslen och genmodifierade grödor samt bolag som inte följer internationella normer

185 miljoner kr till Cancerfonden

Sedan 1988 har Skandias kunder bidragit med 185 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Eftersom 2 % av fondens värde varje år går till Cancerfonden betyder det att fondens avkastning minskar i motsvarande grad.

Läs mer om Svanen

Månadsspara i Skandia Cancerfonden Köp Skandia Cancerfonden

Skandia Världsnaturfonden

Skandia Världsnaturfonden har hållbarhetsfokus och investerar företrädesvis i bolag som arbetar för miljö och hälsa. Fonden är en matarfond som placerar i andelar i Skandia Sverige Hållbar och investerar huvudsakligen i svenska aktier. Även upp till 10 procent av mottagarfondens värde kan placeras på aktiemarknaderna i Danmark, Finland och Norge.

Spara med gott samvete

 • Varje år går 2 procent av fondens värde till Världsnaturfonden WWF
 • Inriktar sig på bolag som arbetar för miljö och hälsa
 • Är fri från investeringar i tobak, vapen, fossila bränslen och genmodifierade grödor samt bolag som inte följer internationella normer 

13,5 miljoner kr till Världsnaturfonden WWF

Sedan starten har Skandias kunder bidragit med totalt ca 202 miljoner kr till Världsnaturfonden WWF. Eftersom 2 % av fondens värde varje år går till Världsnaturfonden betyder det att fondens avkastning minskar i motsvarande grad.

Läs mer om Svanen

Månadsspara i Skandia Världsnaturfonden Köp Skandia Världsnaturfonden

Skandia Idéer för Livet

Fonden Skandia Idéer för livet är en matarfond med hållbarhetsfokus som investerar minst 85 procent av sitt värde i mottagarfonden Skandia Sverige Exponering, en indexnära aktiefond med bred inriktning. Ett hållbart fokus premierar bolag vars verksamhet bidrar till en hållbar utveckling.

Med Skandia Idéer för livet investerar du i både din och någon annans framtid

 • 2 % av ditt fondvärde går årligen till unga och deras framtid via stiftelsen Idéer för livet
 • 0 kr iförvaltningsavgift – det är vårt bidrag som ger dig bättre avkastning
 • Är fri från investeringar i bolag som kränker internationella normer, utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen, producerar tobak eller vapen eller producerar och distribuerar cannabis för rekreationellt bruk

177 miljoner kr till stiftelsen Idéer för livet

Sedan starten 1994 har våra sparare bidragit med mer än 177 miljoner kronor till Skandias stiftelse Idéer för livet som strävar efter bättre hälsa och ökad trygghet i samhället. Stiftelsen initierar och stödjer lokala projekt, metoder och forskning. Eftersom 2 % av fondens värde varje år går till stiftelsen Idéer för livet betyder det att fondens avkastning minskar i motsvarande grad.

Månadsspara i Skandia Idéer för livet Köp Skandia Idéer för Livet

Tänk på! Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar. Läs mer här

Har du inget konto hos oss än?

Investeringssparkonto (ISK) passar dig som vill spara aktivt utan att behöva deklarera för varje affär. Du får också möjlighet till högre avkastning än vanlig bankränta. Läs mer om ISK.

 • Kontot kostar 0 kr att öppna och du har fria uttag
 • Du betalar en årlig schablonskatt om 0,375 % (2022), jämfört med värdepappersdepå som har 30 % i skatt på vinsten
 • Du slipper deklarera varje enskild affär och låser inte in dina pengar
Öppna ISK