Gå till innehåll

Grön obligation ska rensa hav och natur från plast

Vad har dina pensionspengar med renare världshav att göra? En hel del faktiskt! Nu träder vi in som delfinansiär i en ny grön obligation från Världsbanken med syfte att bidra till renare världshav. – Det är ett mycket bra exempel på hur förvaltningen av pensionspengar både kan generera god avkastning till våra sparare och samtidigt bidra till att lösa några av dagens globala utmaningar, säger vår ränte- och valutachef Alexander Onica.

Tre växter och en vattenkanna

Vi vet att pensionskapitalet spelar roll för att lösa planetens stora utmaningar. Den nya obligationen, där vi investerar 365 miljoner kronor via Skandia Liv, arrangeras av Citi och kommer att driva ett initiativ från Världsbanken för uppsamling och återvinning av havsplast, först i Ghana och därefter Indonesien.

Projektet är det första i sitt slag.

– De stora mängderna plast som förorenar världshaven är allas vårt ansvar. För mig är det glädjande att Skandia är med och bidar till en liten del av lösningen, säger Alexander Onica.

Innovativ investering

Den gröna obligationen löper på sju år och avkastningen är knuten till projektets utfall. Ju mer plast som samlas in desto högre avkastning och ju högre pris på återvunnen plast desto högre avkastning.

–  En spännande innovativ investering som uppfyller Skandias ambition att uppnå både god avkastning för våra sparare och betydande hållbarhetseffekter. Skandia vill vara ett föredöme i arbetet mot ett mer hållbart samhälle, vilket denna investering går i linje med. Plastavfall är ett enormt globalt problem och det är glädjande att Skandia kan bidra till att utveckla formerna så att fler projekt som detta kan bli verklighet i framtiden, säger vår Kapitalförvaltningschef Lars-Göran Orrevall.

– Det är ett mycket bra exempel på hur förvaltningen av pensionspengar både kan generera god avkastning till våra sparare och samtidigt bidra till att lösa några av dagens globala utmaningar, säger vår ränte- och valutachef Alexander Onica.

 

Fakta

Investeringen sker i en ny obligation från Världsbanken med syfte att stödja finansiering av projekt och program för hållbar utveckling, och som är utformade för att uppnå positiva sociala och miljömässiga effekter. Världsbanken har i och med obligationen identifierat fyra nyckelutmaningar för att reducera mängden plast i världshaven:

• Plastläckage ut i naturen och oceanerna är mest extrema i Afrika och Asien utanför OECD och förutspås fördubblas under kommande 40 år
• Priser för återvunnen plast är den lägsta någonsin på grund av överutbudet av nytillverkad plast
• Avfallsinsamling idag är ofta helt beroende av informella avfallsplockare. Ungefär 15–20 miljoner människor globalt, varav mestadels kvinnor, tar idag bort plast från naturen. Ofta till mycket dåliga villkor och löner.
• Återvinningsprojekt i framväxande länder finansieras ofta idag genom välgörenhetsorganisationer och donationer – brist på finansieringsmöjligheter gör ofta att det är svårt att expandera projekt till större skala.

 

 

Grönt paraply

Skandia Liv – spara med garanti

  • Skandia Liv (traditionell förvaltning) innebär att våra kapitalförvaltare sköter ditt sparande och du är garanterad ett visst belopp vid utbetalningen 
  • Du kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat dig – däremot mer
  • Alla med traditionell försäkring hos oss får ta del av eventuellt överskott i Skandias livbolag.
Varför Skandia Liv?

Ett tryggt sparande

När det svänger på börsen kan det vara skönt med ett sparande som ger en jämn utveckling över tid. Kapitalförsäkring inom Skandia Liv är ett tryggt sparande med återbäringsränta och garanti.

Ta reda på mer och börja spara

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter