Gå till innehåll

Vi investerar 600 miljoner för att bidra till ökad biologisk mångfald

Vad har dina pensionspengar med naturområden i Göteborg att göra? En hel del faktiskt. Vi har investerat 600 miljoner i en obligation utgiven av Göteborgs stad.

Bord med jordglob och växter på

Detta är en i en lång rad investeringar som får dina pensionspengar att jobba för en mer hållbar värld. Just den här satsningen stöttar FN:s globala utvecklingsmål nummer 15 – ekosystem och biologisk mångfald. 

Förutom att skydda djur och natur i Göteborg, kan investeringarna handla om att modernisera tågtrafiken i Europarena Östersjönbekämpa coronaskapa hållbara städer och förebygga diabetes i Stockholmsregionen 

För att nämna några exempel. 

– Totalt har Skandia investerat över 25 miljarder kronor i obligationer och gröna obligationer som syftar till att stödja omställningen till ett hållbart samhälle i enlighet med FN:s globala utvecklingsmål, säger Olof Klockhoff, portföljförvaltare på vår kapitalförvaltning.   

"Bra exempel på hur vi som pensionsbolag kan bidra"

– Som pensionsbolag var detta ett bra tillfälle att kunna bidra till investeringar i miljö och biologisk mångfald. Genom investeringen kan vi stötta Göteborg stads arbete och uppmärksamma stadens nya ambitiösa miljö- och klimatprogram för åren 2021–2030. Investeringen är ett bra exempel på hur vi som pensionsförvaltare kan bidra till kommunernas arbete med hållbar utveckling, fortsätter Olof Klockhoff. 

Så jobbar dina pensionspengar

I både våra fonder och i förvaltningen av dina pensionspengar i Skandia Liv och Skandia Link har vi möjlighet att göra olika typer av investeringar för att skapa en bra balans och riskspridning. Vi och våra kunder investerar inte bara för en trygg ekonomisk framtid, utan bidrar också till lösningar på olika samhällsutmaningar. 

Mer om hur dina pensionspengar bidrar till en mer hållbar värld 

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter