Har du problem att logga in i mobilappen och har en iPhone? Detta åtgärdas genom att uppdatera appen.
Gå till innehåll

Vi investerar 600 miljoner för ökad biologisk mångfald

Vad har dina pensionspengar med naturområden i Göteborg att göra? En hel del faktiskt. Vi investerar nu 600 miljoner i en ny obligation som ska stärka den biologiska mångfalden och skydda värdefulla naturområden i staden.

Bord med jordglob och växter på

Detta är den senaste i en lång rad investeringar som får dina pensionspengar att jobba för en mer hållbar värld. Just den här satsningen stöttar FN:s globala utvecklingsmål nummer 15 – ekosystem och biologisk mångfald. 

Förutom att skydda djur och natur i Göteborg, kan det handla om att modernisera tågtrafiken i Europarena Östersjönbekämpa coronaskapa hållbara städer och förebygga diabetes i Stockholmsregionen 

För att nämna några exempel. 

– Med den nya investeringen har Skandia totalt investerat över 25 miljarder kronor i obligationer och gröna obligationer som syftar till att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle i enlighet med FN:s globala utvecklingsmål, säger Olof Klockhoff, portföljförvaltare på vår kapitalförvaltning.   

"Bra exempel på hur vi som pensionsbolag kan bidra"

– Som pensionsbolag var detta ett bra tillfälle att kunna bidra till investeringar i miljö och biologisk mångfald. Genom investeringen kan vi stötta Göteborg stads arbete som har tydliga mål i närtid. Investeringen är ett bra exempel på hur vi som pensionsförvaltare kan bidra till kommunernas arbete med hållbar utveckling, fortsätter Olof Klockhoff. 

Så jobbar dina pensionspengar

I både våra fonder och i förvaltningen av dina pensionspengar i Skandia Liv och Skandia Link har vi möjlighet att göra olika typer av investeringar för att skapa en bra balans och riskspridning. Vi och våra kunder investerar inte bara för en trygg ekonomisk framtid, utan bidrar också till lösningar på olika samhällsutmaningar. 

Mer om hur dina pensionspengar bidrar till en mer hållbar värld 

Andra läser om

Fler nyheter