Gå till innehåll

Så kan dina pensionspengar jobba hållbart i Europa

Vad har dina pensionspengar att göra med att modernisera tågtrafiken i Europa? Svaret är: en hel del! Nu genomför vi ännu en stor infrastruktursatsning – en klimatsmart investering som både gynnar våra pensionssparare och vår planet.

Barn håller i uppblåsbar jordglob

Skandia har investerat 1 miljard kronor i tåginfrastruktur via en obligation utfärdad av samarbetsorganet Eurofima. Obligationen syftar till att erbjuda kostnadseffektiv finansiering och stärka incitamenten att modernisera Europas tågtrafik.

Den nya ”tågobligationen”, som fått betyget AA av båda ratinginstituten Moodys och S&P, har en löptid på åtta år och är garanterad av Eurofimas medlemsländer i Europa, där Sverige också ingår.

– Vi letar ständigt efter lönsamma och klimatsmarta investeringar som både gynnar våra pensionssparare och vår planet. Järnvägen är en naturlig del av ett klimatsmart transportsystem, och därför är det extra roligt att kunna presentera den här investeringen, säger Alexander Onica, chef för vår ränte- och valutaförvaltning.

Så jobbar dina pensionspengar

Detta är den senaste i en lång rad investeringar, som får dina pensionspengar att jobba för en mer hållbar värld. Hållbart värdeskapande innebär en god avkastning samtidigt som kapitalet bidrar till en mer hållbar utveckling i linje med FN:s globala hållbarhetsmål.

I både våra fonder och i förvaltningen av dina pensionspengar i Skandia Liv har vi möjlighet att göra olika typer av investeringar för att skapa en bra balans och riskspridning. Vi och våra kunder investerar inte bara för en trygg ekonomisk framtid, utan bidrar också till lösningar på olika samhällsutmaningar. Förutom tågtrafiken i Europa, kan det handla om att rena Östersjön, bekämpa corona i Europa och Afrika, skapa hållbara städer och förebygga diabetes i Stockholmsregionen.

För att bara nämna några exempel.

– Att vara del av investeringar med mätbara positiva utfall på flera av de globala hållbarhetsmålen och samtidigt skapa god riskjusterad avkastning för våra kunder är mycket viktigt för Skandia, säger vår kapitalförvaltningschef Lars-Göran Orrevall.

Så jobbar dina pensionspengar

År 2018 investerade vi 1,5 miljarder kronor i Världsbankens obligation till att finansiera projekt i Asien, Sydamerika och Afrika, som effektiviserar städers infrastruktur och energianvändning. Tidigare i år gjorde vi en investering på närmare 2 miljarder kronor för att bekämpa effekterna av den pågående pandemin i Europa och Afrika. Nyligen offentliggjordes också en helt ny och innovativ hälsoobligation för att förebygga diabetes (typ 2) i 
Stockholmsregionen. Och nu senast gjorde vi en investering på 365 miljoner i en femårig blå obligation, som ska finansiera satsningar i skydd och bevarande av vattenmiljöer. 

Vidare jobbar dina pengar dygnet runt i morgondagens reningsverk Käppala med vattnet från hundratusentals hushåll. Och på taket till Väla köpcentrum i Helsingborg finns en av Sveriges modernaste solcellsanläggningar. 

Det här är bara ett axplock med exempel på hur dina pensionspengar bidrar till en mer hållbar värld. 

Samtidigt sjösätter vi en ny klimatfärdplan, som ska minska investeringarna i fossila bränslen med 75 procent till år 2025 och storsatsa på hållbara och fossilfria fonder. På kort tid frigör vi därmed kapital till investeringar i förnyelsebar energi och grön teknik. 

Arbetet med att hitta fler hållbara investeringar är mer prioriterat än någonsin för oss. Bolag med lösningar som främjar klimatet har potential att bli börsvinnare. På så vis kan vi som ledande pensionsbolag skapa god avkastning åt dig som sparare, samtidigt som vi tillsammans bidrar till klimatomställningen.  

Så nästa gång du tänker på din pension, tänk på att dina pengar jobbar långsiktigt medan du gör annat. För allt hänger ihop. 

Dina pengar gör skillnad. 

Vad är Eurofima?

Eurofima är en ideell sammanslutning som stödjer utvecklingen av passagerartrafik och tågbolagens utrustning och infrastruktur. Eurofima bildades 1956 genom ett fördrag mellan 14 västeuropeiska stater. Idag drivs samarbetet av 25 stater och 26 andelsägare. 

Andra läser om

Fler nyheter