Gå till innehåll

Ny satsning bidrar till ett renare hav

Vi investerar 365 miljoner kronor i en vattenobligation – en blå obligation utfärdad av Nordiska investeringsbanken, NIB. Genom denna satsning bidrar våra kunders tjänstepensioner och privata sparande i allra högsta grad till en mer hållbar värld. – Investeringen passar bra i vår klimatfärdplan, säger chefen för vår kapitalförvaltning, Lars-Göran Orrevall.

Växter och vattenkanna

Läs mer om vår klimatfärdplan

Hållbart värdeskapande innebär en god avkastning samtidigt som kapitalet bidrar till en mer hållbar utveckling i linje med FN:s globala hållbarhetsmål. Vi och våra kunder investerar inte bara för en trygg ekonomisk framtid utan bidrar också till lösningar på samhällsutmaningar.   

Den senaste i raden av investeringar är en femårig vattenobligation, som ska finansiera investeringar i skydd och bevarande av vattenmiljöer. Det kan till exempel handla om vattenrening eller vattenrelaterade klimatprojekt. Obligationen, av NIB döpt till Nordic–Baltic Blue Bond, omfattar totalt 1,5 miljarder kronor där vi står för 365 miljoner.

– Investeringen i en blå obligation passar bra i vår klimatfärdplan där vi fasar ut fossila investeringar och gör fler gröna investeringar. Målet är att reducera vårt innehav i fossila bränslen med 75 procent till 2025, säger Lars-Göran Orrevall, chef för vår kapitalförvaltning.

Långsiktig hållbarhetseffekt

I förvaltning av vår livportfölj och i våra fonder har vi möjlighet att göra olika typer av investeringar för att skapa en bra balans och riskspridning i portföljerna. 

Arbetet med att hitta fler hållbara investeringar är mer prioriterat än någonsin för oss. Tidigare i år gjorde vi en investering på närmare 2 miljarder kronor för att bekämpa den pågående pandemin, och effekterna av den, i Europa och Afrika. Nyligen offentliggjordes också en helt ny och innovativ hälsoobligation för att förebygga diabetes i Stockholmsregionen. Vi har också investerat närmare en halv miljard kronor i en ny fond inriktad på mikrolån i utvecklingsländer.

Målet är att fortsätta leta efter investeringar med god riskjusterad avkastning som har verklig långsiktig hållbarhetseffekt.

– Genom att kraftigt minska investeringarna i fossila bränslen på kort tid frigör vi kapital till investeringar i förnyelsebar energi och grön teknik. Bolag med lösningar som främjar klimatet har potential att bli börsvinnare. På så vis kan vi skapa god avkastning samtidigt som vi bidrar till klimatomställningen, säger Lars-Göran Orrevall. 

Andra läser om

Fler nyheter