Gå till innehåll

Så kan dina pensionspengar bidra till ett renare hav

Vi investerar 365 miljoner kronor i en vattenobligation – en blå obligation utfärdad av Nordiska investeringsbanken, NIB. Det här är den senaste i raden av stora satsningar som får dina pensionspengar att jobba för en mer hållbar värld.

Barn håller i uppblåsbar jordglob

Hållbart värdeskapande innebär en god avkastning samtidigt som kapitalet bidrar till en mer hållbar utveckling i linje med FN:s globala hållbarhetsmål. Vi och våra kunder investerar inte bara för en trygg ekonomisk framtid utan bidrar också till lösningar på samhällsutmaningar.    

Den senaste i raden av investeringar är en femårig vattenobligationsom ska finansiera investeringar i skydd och bevarande av vattenmiljöer. Det kan till exempel handla om vattenrening eller vattenrelaterade klimatprojekt. Obligationen, av NIB döpt till Nordic–Baltic Blue Bond, omfattar totalt 1,5 miljarder kronor där vi står för 365 miljoner. 

 Investeringen i en blå obligation passar bra i vår klimatfärdplan där vi fasar ut fossila investeringar och gör fler gröna investeringar. Målet är att reducera vårt innehav i fossila bränslen med 75 procent till 2025, säger Lars-Göran Orrevall, Chef kapitalförvaltning. 

Så jobbar dina pensionspengar 

I förvaltning av vår livportfölj och i våra fonder har vi möjlighet att göra olika typer av investeringar för att skapa en bra balans och riskspridning i portföljerna.  

Arbetet med att hitta fler hållbara investeringar är mer prioriterat än någonsin för oss. Tidigare i år gjorde vi en investering på närmare 2 miljarder kronor för att bekämpa den pågående pandemin, och effekterna av den, i Europa och Afrika. Nyligen offentliggjordes också en helt ny och innovativ hälsoobligation för att förebygga diabetes i Stockholmsregionen. Vi har också investerat närmare en halv miljard kronor i en ny fond inriktad på mikrolån i utvecklingsländer. 

Målet är att fortsätta leta efter investeringar med god riskjusterad avkastning som har verklig långsiktig hållbarhetseffekt. 

– Genom att kraftigt minska investeringarna i fossila bränslen på kort tid frigör vi kapital till investeringar i förnyelsebar energi och grön teknik. Bolag med lösningar som främjar klimatet har potential att bli börsvinnare. På så vis kan vi skapa god avkastning samtidigt som vi bidrar till klimatomställningen, säger Lars-Göran Orrevall.  

Vi sköter förvaltningen

Du får en aktiv förvaltning med unika placeringsmöjligheter som vi vi sköter åt dig efter hur marknaderna ändras.

Så sparar du i Skandia Liv

Andra läser om

Fler nyheter