Gå till innehåll

Så kan dina pensionspengar hindra fler från att få diabetes

I ett helt nytt och världsunikt projekt står Skandia som enskild finansiär. Pilotprojektet handlar om att man med hjälp av en hälsoobligation ska förebygga diabetes (typ 2) i Stockholmsregionen. – Genom att koppla ihop avkastning och förebyggande hälsa tar vi nu ett ytterligare steg i vårt hälsoarbete, säger Lars-Göran Orrevall, chef för Skandias kapitalförvaltning.

Sjukvården står globalt och i Sverige inför stora utmaningar. Idag går stora delar av den offentliga vårdens resurser till att vårda de som redan är sjuka. Enligt Skandias årliga rapport Samhällsförlusten för sjukskrivningar skulle Sverige kunna spara över 20 miljarder kronor per år genom att arbeta mer med förebyggande insatser för att se till att minska inflödet av sjuka. Men i dagsläget läggs inom vården en alltför liten del på förebyggande insatser.  

Nästa steg i Skandias hälsoarbete 

Skandia finansierar ensamt Region Stockholms hälsoobligation med 30 miljoner kronor.  

Obligationen är ett pilotprojekt som har potential att växlas upp i större skala och därmed stärka det viktiga förebyggande arbetet mot diabetes.  

- Skandia har länge arbetat med förebyggande hälsoarbete. Vi har tillsammans med våra kundföretag mer än halverat sjuktalen bland de anställa på 13 år. Nu utvecklar vi vårt hälsoarbete ytterligare genom att koppla ihop avkastning och förebyggande hälsa genom en helt ny och innovativ hälsoobligation på diabetesområdet, säger Lars-Göran Orrevall, chef för Skandias kapitalförvaltning. 

Skräddarsydda insatser för personer i riskzonen 

Vården för diabetes (typ 2) kostar Region Stockholm cirka 2,5 miljarder kronor årligen. Med den nya hälsoobligationen skapas möjligheter att tillföra resurser i förebyggande syfte så att medborgare aktiveras i sitt eget hälsofrämjande istället för att hamna i vårdens omhändertagande. Med hjälp av Hälsointegratorn, ett nyutvecklat digitalt verktyg, kommer skräddarsydda insatser att erbjudas personer i Stockholmsområdet som är i riskzonen för diabetes (typ 2). 

- Att få möjlighet att skapa avkastning på våra sparares pengar samtidigt som vi kan bidra till att färre personer utvecklar diabetes känns mycket angeläget, fortsätter Lars-Göran Orrevall, chef för Skandias kapitalförvaltning. 

Läs mer om Region Stockholms projekt och hur hälsoobligationen fungerar på Region Stockholms hemsida. 

Vi sköter förvaltningen

Du får en aktiv förvaltning med unika placeringsmöjligheter som vi vi sköter åt dig efter hur marknaderna ändras.

Så sparar du i Skandia Liv

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter