Gå till innehåll

Krönika: Hela världen lär sig mycket just nu

För snart fem år sedan beslutade de globala ledarna under FN:s fana om en gemensam agenda och 17 globala hållbarhetsmål för en hållbar utveckling. Det är en viktig måltavla som visar en riktning och tydliggör vad vi behöver uppnå. Utvecklingen i världen måste fortsätta och den inslagna vägen behöver bli mer hållbar!

Helena Hagberg
Helena Hagberg, hållbarhetschef på Skandia

För att göra det behövs balansen mellan tre utvecklingar; den sociala, den miljömässiga och den ekonomiska. Alla dessa tre måste samspela och stärka varandra.

Men balans är lättare sagt än gjort och särskilt när något oförutsett händer. Det vet alla som försökt att stå på ett ben när underlaget rör sig eller du få en knuff i sidan. Just nu är mänskligheten i ett sådant skede. Pandemins framfart påverkar alla tre utvecklingar, den sociala, den miljömässiga och den ekonomiska.

Sociala konsekvenser där framförallt fysisk och psykisk hälsa står i centrum, en massiv inbromsning i ekonomin och men med positiva miljöeffekter genom minskade luftföroreningar. Obalansen har stärkts. Hela världen lär sig mycket just nu.

Att plana ut kurvan som klimatforskarna argumenterat för i snart 20 år har inom loppet av en månad fått större förståelse och acceptans. Nya arbetssätt och samarbeten mellan olika aktörer har uppstått för att snabbt finna gemensamma lösningar på stora utmaningar. Att skapa motståndskraftiga samhällen har tydligt visats vara livsnödvändigt och kommer att vara en aktuell fråga under en lång tid framöver.

Tillsammans ska vi nu upp på ett ben igen. Den globala ekonomin ska startas igång. Samtidigt måste vi alla lära av det vi just nu genomgår. Vi behöver en riktig omställning för att vi långsiktigt både ska ha en stark ekonomi och samtidigt hantera miljö- och klimatproblem. 

I kraft av de globala hållbarhetsmålen och Parisavtalet för att minska den globala temperaturökningen har det skett en positiv förflyttning de senaste åren. Det finns en tydlighet och beslutsamhet hos inte minst en stor del av näringslivet att vara en positiv kraft till framtiden.

Balansen mellan miljömässig, social och ekonomisk utveckling är centralt i vår förvaltning. Det innebär en god avkastning samtidigt som kapitalet bidrar till en mer hållbar utveckling i linje med FN:s globala hållbarhetsmål.

Vi och våra kunder investerar inte bara för en trygg ekonomisk framtid utan bidrar också till lösningar på samhällsutmaningar. I vår förvaltning har vi uppdraget att maximera värdet till våra kunder för att bidra till långsiktig ekonomisk trygghet.  Det förtroende och kapital vi får från en 90-talist med tjänstepension kommer vi att förvalta under en lång tid, fram mot 2080 och för den som närmar sig pension idag fram till 2050.

På Skandia har vi länge sett nya investeringsmöjligheter som samtidigt bidrar till en miljömässig eller samhällsnyttig utveckling. Det kan vara en aktieinvestering i ett bolag vars produkter och tjänster bidrar tydligt i klimatomställningen eller en obligation där utlåningen är riktad till förebyggande hälso- och sjukvård eller utbildning. Investeringar som bidrar till att ta oss ett litet steg närmre de globala hållbarhetmålen. Redan för 10 år sedan var vi ankarinvesterare i den allra första gröna obligationen i samarbete med Världsbanken och SEB. Vi investerar idag i flera gröna obligationer från Kommuninvest, obligationer som möjliggjort för över 120 kommuner och regioner att få gröna lån. Utlåning till obligationer relaterade till Världsbanken och Asiatiska utvecklingsbanken med syfte att bidra till de globala hållbarhetsmålen. Under våren gjordes investeringar för att bistå i kampen mot pandemin inom Europa och i Afrika.   

Att lära av vår nutid. Att bidra till en positiv utveckling genom att aktivt leta investeringar för en god avkastning och ett mer klimatsmart och hållbart samhälle.

Vårt begrepp, ett hållbart värdeskapande.

Läs mer om Skandias hållbarhetsarbete

Andra läser om

Fler nyheter