Gå till innehåll

Vi har investerat närmare 60 miljarder i grön omställning

Som pensionsbolag tillför vi en av dom viktigaste råvarorna i den gröna omställningen, nämligen kapital. Här berättar vi hur ditt pensionskapital kan göra skillnad för att lösa planetens stora utmaningar.

På FN:s klimatkonferens COP28 nåddes en historisk överenskommelse som betonade att världsekonomin behöver ställa om skyndsamt genom att bland annat minska fossila bränslen och öka gröna investeringar kraftigt. "Ett viktigt budskap som ligger i linje med vårt tänk sedan flera år, konstaterar Gabriel Lundström, hållbarhetschef på Skandia.

Omställningen till en värld som är mindre beroende av fossila bränslen är både kostsam och kräver stora kraftansträngningar, men gör vi inget kommer det bli ännu mer kostsamt för oss alla.

För att klara omställningen tror vi på Skandia att det behöver finnas attraktiva alternativ och lösningar som gör att vi också får social acceptans på de förändring som krävs.

Pensionssparandet avgörande

Det globala investeringsbehovet för att klara klimatomställningen uppgår till tusentals miljarder dollar. Det offentliga kapitalet behöver därför kompletteras med det privata för att kunna genomföra omställningen men även för att bidra till samtliga av de globala hållbarhetsmålen.

Det samlade pensionskapitalet i Sverige uppgår till ca 8 000 miljarder svenska kronor och Skandia förvaltar närmare 600 miljarder av dessa i Skandia Liv (traditionell förvaltning).

Storleken på det kapital vi förvaltar tillsammans med våra kunders långsiktiga sparhorisont skapar goda förutsättningar för att investera i tillgångar som på ett tydligt sätt bidrar till samhällsnyttan, samtidigt som sparkapitalet får bästa möjliga potential att växa.

– Som individ bör man alltså inte bara fundera över hur man kan resa, äta och konsumera mer hållbart utan även förstå och engagera sig i hur ens pensionssparande kan bidra till en mer hållbar utveckling, säger Skandias hållbarhetschef Gabriel Lundström.

Skandias klimatfärdplan 

År 2020 sjösatte vi en ambitiös klimatfärdplan där vi utöver att minska innehaven i fossil energi med 75 procent satte målet att fördubbla investeringarna i gröna tillgångar till 2025 från 2018.

Genom initiativet Climate Investment Coalition har vi också åtagit oss att investera 40 miljarder fram till 2030 från 2020, i tillgångar som har en viktig roll att spela i klimatomställningen.

Skandia Liv hade vid årsskiftet cirka 59 miljarder kronor i gröna investeringar vilket innebär en ökning med hela 117 procent sedan slutet av 2018. Vi har alltså redan två år innan plan uppnått vårt mål att fördubbla investeringar som på olika sätt utgör lösningar för omställningen till en klimateffektiv ekonomi. Bland annat innefattar det olika gröna obligationer, Skandias klimateffektiva fastigheter och infrastrukturinvesteringar inom förnybar energi, som vindkraft i Sverige och solcellsparker i Afrika. 

– Våra pensionskunder har genom Skandia Liv (traditionell förvaltning) till exempel möjliggjort att det genereras förnybar el till motsvarande behovet hos 25 000 normalstora villor i Sverige, samtidigt som vinsterna över tid kommer att generera avkastning för kundernas pensionssparande. Vi har också investerat stora summor i flera kommuners klimatsatsningar. Nu senast har vi investerat 250 miljoner i Vellinge kommuns gröna obligation och 200 miljoner i Borås gröna obligation som båda syftar till att finansiera olika klimatsatsningar, säger Gabriel.

Riskdelning viktig komponent

En utmaning för stora pensionsbolag är att många av de investeringar som behöver göras för att klara omställningen är förenade med stor risk, inte minst i utvecklingsländer.

För att överbrygga detta problem pratas det alltmer om vikten av att kunna dela risken med investeringen med andra parter, som exempelvis utvecklingsbanker så som Världsbanken. Denna riskdelning medför att hållbarhetsinvesteringar med hög risk kan genomföras utan att äventyra kundernas pensionspengar.

På engelska kallas den typen av upplägg för ”blended finance” som kan översättas till samfinansiering. Nyligen investerade Skandia Liv en miljard kronor i just en sådan ny typ av ”blended finance”-fond som främjar klimatomställning i utvecklingsländer.  

– ”Blended finance” är ett väldigt bra och viktigt instrument för att kunna tillföra stora volymer pengar till nödvändiga men riskfyllda hållbarhetssatsningar, och samtidigt uppnå god riskjusterad avkastning för våra sparare, säger Gabriel Lundström.

7 exempel på våra gröna investeringar

Vårt mål att fördubbla våra gröna investeringar fram till 2025 är uppnått vilket vi är stolta över men arbetet fortsätter med fortsatt full kraft för att säkerställa att vi på bästa sätt kan fortsätta att bidra med kapital till den viktiga klimatomställningen samtidigt som våra kunders avkastning säkerställs, avslutar Gabriel.

Några exempel på gröna investeringar som vi gjort de senaste månaderna:

  • 200 MSEK i Borås gröna obligation som ska finansiera kommunens klimatsatsningar de kommande åren

  • 250 MSEK i Vellinges gröna obligation som ska finansiera kommunens klimatarbete

  • 1 miljard kronor i Kommunalbankens gröna obligation som syftar till att finansiera norska kommuners klimatarbete

  • 1 miljard kronor i en nyskapande blended finance-fond som är ett partnerskap mellan Allianz GI och holländska utvecklingsbanken FMO som ska göra det enklare för institutionella investerare att bidra med kapital till utvecklingsländer. Fonden kommer att investera i olika lösningsinvesteringar i utvecklingsländer med fokus på lån till företag i tre sektorer: förnyelsebar energi, finansiella institutioner och hållbart jordbruk

  • 500 MSEK i Sveaskogs gröna obligation för att finansiera hållbart skogsbruk

  • 900 MSEK i en grön obligation utgiven av Internationella jordbruksutvecklingsfonden, IFAD som syftar till att skapa hållbar tillväxt och bekämpa fattigdom i utvecklingsländer

  • 365 miljoner kronor i en obligation utgiven av Världsbanken som syftar att för första gången i världen sätta upp storskaliga anläggningar för att samla in plast från haven.

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Mamma och barn planterar växter

Hur hållbart vill du spara? Hos oss kan du enkelt välja

Vi tar sedan länge hänsyn till miljö och samhälle. Hos oss är alla våra fonder i Skandia Link utvalda och hållbarhetsgranskade. Vi erbjuder även ett brett och växande utbud av fonder med hållbarhetsfokus. I vår fondlista kan du smidigt filtrera utbudet utifrån vad som är viktigt för just dig.

Läs mer och hitta rätt sparande här

Andra läser om

Fler nyheter