Gå till innehåll

Så kan ditt sparande göra skillnad

Som pensionsbolag tillför vi en av de viktigaste råvarorna i den gröna omställningen, nämligen kapital. I podcasten En påse pengar berättar vår kapitalförvaltningschef Per Lindgren och hållbarbetschef Gabriel Lundström hur ditt pensionskapital kan göra skillnad för att lösa planetens stora utmaningar.

Lyssna på hela samtalet när Per Lindgren och Gabriel Lundström gästade vår podd En påse Pengar.

Det globala investeringsbehovet för att klara klimatomställningen uppgår till tusentals miljarder dollar. För att detta ska bli verklighet krävs en omfattande förändring världen över.

– Vi har globala uppvärmningar och världen enades 2015 i Parisavtalet att vi ska hålla oss under två grader, helst en och en halv grad. Det krävs en enorm industriomställning om vi ska få det att ske, säger Gabriel Lundström.

Idag måste världen minska utsläppen med 7 till 8 procent årligen för att klara av målen. Utvecklingen framåt gör att vi kommer behöva finansiera de förändringar som sker. Men gör vi inget alls kommer det bli mer kostsamt.

– Kostnaderna för att inte motverka klimatuppvärmningarna är betydligt högre. Dels behöver vi anpassa samhället efter ett varmare klimat. Även skadorna som följer med kan vi inte förebygga. Det handlar om svåra bränder, risker för översvämningar och försämrad livsmedelsproduktion, säger Per Lindgren.

Pensionskapital kan göra skillnad

Ditt pensionskapital kan göra skillnad för framtiden. Det samlade pensionskapitalet i Sverige uppgår till ca 8 000 miljarder svenska kronor och vi förvaltar närmare 600 miljarder av dessa i Skandia Liv (traditionell förvaltning).

– Det finns mycket pensionskapital och sparande som kan användas för investeringar som finansierar klimatomställningar. Men då behövs det bra förutsättningar för att dessa investeringar ska kunna fungera. Dels för oss som placerar kunders kapital och att det investeras i verksamhet som verkligen bidrar till klimatomställningen, säger Per Lindgren.

Så det är möjligt att bidra genom sitt sparande?

– Bolag behöver ställa om och vi behöver utveckla en ny infrastruktur eftersom vi är så fossilberoende och en väldigt viktig råvara för att det ska ske det är kapital. För det kostar pengar att ställa om sin verksamhet och bygga ny infrastruktur. Pensionskapitalet innefattar mycket pengar och stora delar av ägandet på börsen är pensionskapital.

– När man börjar förstå det så inser man också att de som förvaltar det här är ju naturligtvis aktörer som också kan vara med och tillhandahålla det här på rätt sätt under rätt förutsättningar, säger Gabriel Lundström.

Så kan ditt sparande hjälpa framtiden

Hur definierar man en hållbar investering?

– Vi utgår från FN:s 17 globala hållbarhetsmål och där ingår en klimatomställning i linje med Parisavtalet. Det är det ramverk vi sätter upp och utifrån det ramverket definierar vi då kriterier för alla de typer av investeringar vi gör. Vi försöker bedöma hur mycket investeringarna bidrar till FN:s hållbarhetsmål och vi har kriterier för fastigheter, aktier, obligationer och onoterade bolag, säger Per Lindgren.

Vad är det som gör att pensionskapital lämpar sig så bra för den här typen av investeringar?

– Det är framför allt två typer av egenskaper, dels att vi placerar kapital på väldigt lång sikt. Det är för kunder som ska gå i pension om tio eller tjugo år, så vi har väldigt lång investeringshorisont i våra placeringar. Det andra är att den typen av produkter som vi bland annat jobbar med. Traditionell livförvaltning, det är långa försäkringskontrakt som kunden tecknar och det skiljer sig från exempelvis när man sparar i fonder som handlas, köps och säljs på daglig basis. Det gör att vi kan ha vissa typer av investeringar som lämpar sig för de här långa horisonterna. Som inte fungerar när man placerar i vanliga typer av fonder som aktiefonder, blandfonder och räntefonder, säger Per Lindgren.

Storleken på det kapital vi förvaltar tillsammans med våra kunders långsiktiga sparhorisont skapar goda förutsättningar för att investera i tillgångar som på ett tydligt sätt bidrar till samhällsnyttan, samtidigt som sparkapitalet får bästa möjliga potential att växa.

Några konkreta exempel på vad Skandia har gjort?

– På det gröna temat finns det väldigt mycket att nämna. Ett som jag själv tycker är väldigt spännande är att vi har investerat i ett ”Joint venture”. Ett samarbete med Vattenfall i fyra vindparker, varav två är så kallade hybridparker som är ganska unika i sitt slag. Det innebär att man bygger stora batteristationer i anslutning till de här vindparkerna för att kunna reglera tillförseln av el, säger Gabriel Lundström.

Med gröna investeringar menas investeringar i tillgångar som behövs för att kunna minska växthusgasutsläppen över tid. Med grön omställning och klimatomställning menas omställningen från en fossilberoende till en fossiloberoende ekonomi.

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter