Gå till innehåll

Vi ger ut grön miljardobligation

Skandiabanken har emitterat två gröna obligationer och därmed tagit ett viktigt steg i att bli en ännu mer hållbar bank. Som det ledande pensionsbolaget är hållbarhetsfrågor en prioriterad del av Skandiakoncernens verksamhet.

Händelsen uppmärksammas på Times Square i New York.

Det stora och ökande intresset för hållbarhetsfrågor från kunder, investerare och samhällsdebattörer medför att det finns en stor potential i gröna investeringar.

Under hösten färdigställde Skandiabanken ett nytt grönt ramverk för utgivning av gröna obligationer. Ramverket gör det möjligt att koppla ihop behållningen från marknadsfinansiering till finansiering av bostäder som uppfyller vissa kriterier avseende energieffektivitet.

De nu utfärdade gröna obligationerna på totalt 1 miljard kronor skapar möjlighet för kapitalmarknadsaktörer att bli delaktiga i Skandiabankens hållbarhetsresa. Medlen från transaktionen kommer att användas till att finansiera gröna bolån.

– Emissionen är ett av flera steg som vi tar för att säkerställa att vi kan fortsätta att växa med ett grönt och hållbart fokus. Vi vill visa att vi är en del av samhällets hållbarhetsarbete och på detta sätt kan vi vara med och bidra till att säkerställa bolåneaktörernas anpassning till en mer hållbar framtid, avslutar Arvid Krönmark, VD på Skandiabanken.

 

Med anledning av obligationernas första officiella handelsdag öppnade representanter från Skandiabanken under torsdagen svenska Nasdaq-börsen med traditionell klockringning.

 

Den nu genomförda emissionen gjordes tillsammans med SEB och Danske Bank, som fått uppdraget som Joint Lead Managers. Obligationerna inkluderar två delar: en 3-årig ”Senior Preferred FRN” på 500 miljoner kronor och en lika stor 5-årig ”Senior Non-Preferred FRN”.

Andra läser om

Fler nyheter