Gå till innehåll

Vi investerar 1,5 miljarder för att bidra till finansiering av hållbara bolag

Vad har dina pensionspengar med utvecklingen av hållbara bolag att göra? Ganska mycket faktiskt. Vi investerar nu nämligen 1,5 miljarder kronor i en ny kreditfond med hållbarhetsfokus som ska hjälpa företag att ställa om sin verksamhet i en hållbar riktning.

Bord med jordglob och växter på

Detta är den senaste i en lång rad investeringar, som får dina pensionspengar att jobba för en mer hållbar värld, i linje med FN:s globala hållbarhetsmål.

Förutom att bidra till finansiering av hållbara bolag, kan det handla om att modernisera tågtrafiken i Europa, rena Östersjön, bekämpa corona, skapa hållbara städer och förebygga diabetes.

För att nämna några exempel.

– Investeringen är ytterligare en pusselbit i vår klimatfärdplan och omställning till hållbara investeringar. Till 2025 ska vi ha minskat våra fossila innehav med 75 procent och fördubblat våra gröna investeringar. Detta är konkret nytta i omställningen av den globala ekonomin och som också kan följas upp, säger Lars-Göran Orrevall, kapitalförvaltningschef på Skandia.

”Tydlig strategi”

Fokuset för P Capital Partners Transition Partner Fund handlar om förändring och omställning, och de tillhandahåller finansiering till företag som bidrar till målet att minska koldioxidutsläppen med 50 procent inom det närmaste årtiondet samt att nå netto-nollutsläpp till 2050. Ytterligare målsättning handlar om minskad användning av naturresurser och att bolagen ligger i linje med EU:s målsättningar om biologisk mångfald.

– Fondens strategi är tydlig och har syftet att finansiera eller refinansiera bolag med hållbara affärsmodeller inom tre väl definierade hållbarhetsområden, vilket inkluderar klara principer för att följa upp och ställa krav på låntagarna. För oss är det avgörande när vi investerar att det är tydligt att investeringsfokus ligger i linje med vår klimatfärdplan, säger Cecilia Sköld, portföljförvaltare på Skandia och ansvarig för investeringen.

Så jobbar dina pensionspengar

I både våra fonder och i förvaltningen av dina pensionspengar i Skandia Liv och Skandia Link har vi möjlighet att göra olika typer av investeringar för att skapa en bra balans och riskspridning. Vi och våra kunder investerar inte bara för en trygg ekonomisk framtid, utan bidrar också till lösningar på olika samhällsutmaningar.

P Capital Partners Transition Partner Fund

Fondens fokuserar på tre områden där varje område har sin specifika inriktning.


• Koldioxidneutrala bolag inom förnyelsebar energi och lagring av förnyelsebar energi
• Cirkulära bolag – exempelvis avfallshantering och återvinning, mobilitetstjänster och molntjänster som bidrar till energieffektiviseringar
• Omställningsbolag – exempelvis inom livsmedelsindustri och råvaruindustri som behöver investera för att minska sin energianvändning.

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter