Gå till innehåll

Prisregnet fortsätter: Vår fond Skandia Time Global prisas – för sjunde året i rad

Vår flerfaldigt prisade fond Skandia Time Global, har en stark historik av att hitta vinnande bolag över hela världen inom TIME-sektorerna (telekom, information, media och entertainment). Nu vinner den för sjunde året i rad "Lipper Fund Awards" i kategorin globala aktiefonder, för framgångsrik förvaltning under perioden 10 år.

Erling Thune. Fotograf: Stig B. Fiksdal

Den prisbelönta fonden Skandia Time Global fokuserar på tekniksektorn och att hitta bolag som på olika sätt gynnas av digitalisering och tekniktrender.

Receptet har inneburit en mycket bra avkastning för spararna över tid. Och en rad priser. Bland annat har den utsetts till Årets Branschfond både 2016 och 2018 av Fondmarknaden. För sjunde året i rad får den nu Lipper Fund Awards i kategorin globala aktiefonder.

– Det känns fantastiskt att vinna priset igen. Det bekräftar att vår strategi och vårt fokus på långsiktig värdeskapande fungerar väl för våra investerare. Framgångsreceptet är noggrant analysarbete, djup teknisk förståelse och att vi alltid söker efter spännande företag som är ledande inom sina sektorer och har en rimlig värdering, säger ansvarige förvaltaren Erling Thune, vars team består av fyra specialister.

"Framtidens globalfond"

Fonden investerar i en mix av etablerade och uppåtgående företag, som Alphabet, Microsoft och mindre kända företag med tillväxtmöjligheter.

– Sparare i fonden kan förvänta sig ett fortsatt fokus på att hitta attraktiva investeringsmöjligheter inom tekniksektorn, samtidigt som vi arbetar för att minimera risk, säger Erling.

Fonden har kallats ”framtidens globalfond”, eftersom teknikområdet kommer att vara en så stor del av våra liv, äta sig in i andra branscher och förändra världen de närmaste åren. Erling framhåller inte minst allt som just nu händer inom artificiell intelligens och automatisering.

– Utvecklingen inom AI nu är lika spännande och kommer att förändra världen i minst lika hög grad som själva skapandet av internet. Det kommer att få mycket stor påverkan på många företag och på hela vårt samhälle och kommer att ge många möjligheter för oss som förvaltare att hitta spännande bolag att investera i, säger han.

Aktivt hållbarhetsarbete

Samtidigt är hållbarhet en självklar och viktig del av förvaltningen.

– Vi arbetar aktivt med hållbarhet genom att noggrant utvärdera företagens miljömässiga, sociala och styrningsmässiga faktorer (ESG) i vår investeringsprocess. Vi försöker också bidra till en mer hållbar framtid genom att stödja företag som verkar för innovation och lösningar på globala utmaningar, säger Erling.

Läs mer om fonden här.

Vårt fond­utbud

Våra fonder är kvalitetsgranskade och ger dig ett brett utbud av placeringsmöjligheter för olika sparbehov.

Hitta fonder i vår fondlista

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Se fler nyheter