Gå till innehåll

Första uppföljning av unik hälsoobligation visar positivt resultat

Region Stockholm har tillsammans med Skandia och SEB varit först i världen med en ny typ av satsning som kan förebygga typ 2-diabetes. Satsningen går ut på att erbjuda personer i riskzonen ett digitalt hälsoprogram. Nu rapporteras de första resultaten från de uppföljande blodproven. Efter sex månader är 43% av de 210 första deltagarna inte längre i riskzonen för typ 2-diabetes.

Skandia finansierar ensamt hälsoobligationen med 30 miljoner kronor. Genom att koppla ihop återbetalning och ränta till hur väl vårdinsatsen faller ut, det vill säga hur väl det preventiva arbetet bidrar till kostnadsbesparingar inom diabetesvården, skapas en riskdelning. I Region Stockholms projekt fungerar Skandia som enskild finansiär medan SEB har tagit fram den finansiella modellen.

– Att få möjlighet att skapa avkastning på våra sparares pengar samtidigt som vi kan bidra till att färre personer utvecklar diabetes känns mycket angeläget. Att resultaten redan nu är såhär goda är så klart väldigt roligt, säger Lars-Göran Orrevall, kapitalförvaltningschef på Skandia.

De som deltagit i minst sex månader har nu tagit sitt första uppföljande blodprov för att se hur vilken effekt hälsoprogrammet har haft. Resultaten visar att efter sex månader är 43% av de som hittills deltar i programmet inte längre i riskzonen för typ 2-diabetes.

I en uppföljande enkätundersökning fick deltagarna svara på frågor om sina upplevelser av programmet och 8 av 10 deltagare svarade att de mår bättre efter sex månader. Majoriteten av deltagarna svarar att de tror att de kommer att lyckas med en hållbar livsstilsförändring.

Så här går det till

Deltagarna är mellan 50 och 60 år, bosatta i Region Stockholm och har genom blodprov bekräftats ha förhöjt långtidsblodsocker. Ansökan görs på www.folkhalsastockholm.se.

Programmet pågår under fem år och innefattar digitala möten med en egen coach, hälsomätningar samt ett belopp på 6250 kr per år i två år att disponera på olika hälsotjänster.

Finansieringsmodellen bakom satsningen är världsunik. Region Stockholm har samarbetat med Skandia i egenskap av finansiär samt SEB som tagit fram den finansiella modellen. Health Integrator är tjänsteleverantören av den digitala plattformen. Det finns en potential att undvika vårdkostnader på cirka 1,4 miljarder kronor per år om Region Stockholm i ett senare skede skulle välja att skala upp interventionen och erbjuda den till alla pre-diabetiker i länet.

Läs mer här på Region Stockholms webbplats.

Den digitala hälsoplattformen har utvecklats av Health Integrator i samarbete med bland andra Friskis&Svettis Stockholm, Midnattsloppet, Apoteket, ICA Klassikern, EIT Health, RISE, Sting och GIH (Gymnastik- och Idrottshögskolan). Plattformen har testats och validerats i en klinisk studie vid Karolinska Institutet. Läs mer på www.healthintegrator.se.

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter