Gå till innehåll

Hur hållbart vill du spara? Hos oss kan du enkelt göra ditt val

Vi tar sedan länge hänsyn till miljö och samhälle. Hos oss är alla våra fonder i Skandia Link utvalda och hållbarhetsgranskade. Vi erbjuder även ett brett och växande utbud av fonder med hållbarhetsfokus. I vår fondlista kan du smidigt filtrera utbudet utifrån vad som är viktigt för just dig.  Läs mer om att spara hållbart och hitta rätt fonder för ditt sparande här.

Mamma och barn planterar växter

Som ledande pensionsbolag jobbar vi för att skapa ekonomisk trygghet genom högre pensioner, ett friskt arbetsliv och hållbara investeringar som ger god avkastning.

För att bidra till den stora klimatomställning som världen står inför antog vi hösten 2020 en klimatfärdplan för Skandia Liv och Skandia Link, en plan som vi nu arbetar aktivt för att uppnå och vi visar redan tydliga framsteg. Förutom att minska innehaven i fossil energi med 75 procent ska också våra gröna investeringar fördubblas och antalet fonder med hållbarhetsfokus ökas. Inom ramen för Climate Investment Coalition (CIC) har vi också åtagit oss att fram till år 2030 investera 40 miljarder i tillgångar som har en viktig roll att spela i klimatomställningen.

När Söderberg & Partner betygsätter pensionsbolagens hållbarhetsarbete samt hållbarhetsarbetet inom fondförsäkringar hamnar vi i topp – år efter år. När Svenskt Kvalitetsindex (SKI) i år lanserade ett nytt index som mäter kundernas syn på företagens hållbarhetsarbete fick vi utmärkelsen "Mest hållbar enligt kunderna" i kategorin försäkring.

– Det är glädjande eftersom vi vet att våra kunder har höga förväntningar, säger vår vd Frans Lindelöw.

Välj hur aktiv du vill vara

Hur hållbart vill du spara? Hos oss på Skandia kan du enkelt göra ditt val! Vilken sparform du ska välja beror på hur engagerad du vill vara och hur stor risk du är beredd att ta.

Vill du inte ägna så mycket tid och energi åt sparandet och söker en sparform med garanti är Skandia Liv (traditionell förvaltning) en bra lösning. Det är en trygg sparform med garanti där allt överskott går till dig som kund. Ditt sparande placeras i allt från aktier och räntor till infrastruktur och spännande startupbolag. 

  • Vi sköter placeringarna
  • Garanterat belopp vid utbetalningen
  • Ett hållbart sparande med garanti

Läs mer om Skandia Liv och kom igång med ditt sparande

Vill du spara i fonder kan du antingen välja själv eller få hjälp med fondvalen och hitta en risknivå som passar dig.

Kom igång snabbt med våra Mix-fonder

Vi har skapat tre indexnära fonder med hållbarhetsfokus som gör det enkelt för dig att välja den lösning som passar just dig. Varje fond innehåller placeringar utvalda av våra kapitalförvaltare för att passa din risknivå. Bestäm vilken nivå du är bekväm med – så sköter vi resten! Läs mer om våra indexnära mixfonder här

Välj fonder med vår smarta fondlista

Vi granskar fonderna i Skandia Link och investeringarna i Skandia Liv utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Allt från affärsetik, till miljö och mänskliga rättigheter samt hur investeringarna bidrar till en hållbar utveckling.

Vill du ha ett ännu större fokus på hållbarhet har vi över 30 fonder inom Skandia Link med hållbarhetsfokus. Det betyder att vi är lite extra tuffa i bedömning av hur fonderna beaktar hållbarhet. Dessa hittar du i vår fondlista genom att klicka i boxen ”hållbarhetsfokus”.

Vi har även vidareutvecklat vår fondlista för att du lättare ska kunna filtrera utbudet av våra fonder utifrån vad som är viktigt för dig. Du kan bland annat välja fonder med låg co2-risk, fonder med hållbarhetsklassificering och filtrera utifrån exponeringsmängd mot kontroversiella branscher.

fondlista_hallbarhet.jpg

Du hittar vår fondlista med våra utvalda fonder här

Vad är ett hållbart sparande?

Ett hållbart sparande innebär att vi agerar ansvarsfullt och gör investeringar samt väljer ut fonder som får dina sparpengar att växa, samtidigt som de bidrar till en mer hållbar utveckling i linje med FN:s globala hållbarhetsmål och de globala klimatmålen i Parisavtalet.

Läs mer om att spara hållbart hos oss här

Vad menar vi då med hållbarhetsfokus?

Jo, fonder med hållbarhetsfokus är särskilt granskade och utvalda av oss då de har en väl genomarbetad strategi där hållbarhet är en avgörande faktor i analys och investeringsbeslut. De ska också enligt EU:s klassificering vara fonder som främjar hållbarhet (artikel 8) eller har hållbarhet som mål (artikel 9).

Skandias grundkrav för alla våra fonder är att fondens förvaltare ska ha undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och ha ett relevant och systematiskt arbete, med hög kompetens inom hållbarhet.

Fonder med hållbarhetsfokus tillämpar i huvudsak 3 arbetsmetoder:

  1. Väljer bort investeringar i verksamheter med höga och dåligt hanterade hållbarhetsrisker eller med negativa konsekvenser för människor och miljö. Exempelvis utvinning eller kraftproduktion av fossila bränslen, vapenproduktion, bolag som bryter mot mänskliga rättigheter, uppvisar korruption eller på andra sätt har klara brister i sitt hållbarhetsarbete.
  2. Väljer in och premierar investeringar som främjar miljömässiga och sociala faktorer, samt god bolagsstyrning. Här ingår investeringar som bidrar till lösningar i en hållbar samhällsutveckling, som klimatomställning, rent vatten eller god hälsa.
  3. Påverkar sina investeringar genom ägardialoger i syfte att utveckla dem i hållbar riktning.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet här

Vad kan ett månadssparande ge?

Hoppsan, ett fel uppstod

Tänk på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Mer detaljerad information om fonderna och riskerna finns i fondernas faktablad som finns i anslutning till respektive fond i fondlistan. Denna produktinformation ska inte ses som placeringsrådgivning. Kontakta en rådgivare om du önskar personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Se fler nyheter