Gå till innehåll

Vi är i topp inom hållbarhetsarbete – för tionde året i rad

Vi hamnar i topp när Söderberg & Partners betygsätter hållbarhetsarbetet inom fondförsäkringar 2024. Bland 13 granskade bolag är Skandia en av tre aktörer som får grönt ljus – och det för tionde året i rad!

Mamma och barn planterar växter

Söderberg & Partners har sedan 2015 släppt rapporten ”Hållbara fondförsäkringar”, som analyserar fondförsäkringsbolagens hållbarhetsarbete. Analysen omfattar 13 svenska aktörer med syftet att hjälpa dig som sparare att kunna välja det mest hållbara alternativet. 

– Att välja ett hållbart fondförsäkringsbolag och kanske framför allt hållbara fonder, är ett sätt att använda sitt pensionssparande och makt som konsument för att driva utvecklingen mot en mer hållbar kapitalförvaltning, skriver Söderberg & Partners. 

Grönt ljus till Skandia

Fondförsäkringsbolagen får betyg i hållbarhet enligt Söderberg & Partners trafikljusmodell.

Grönt betyg, som vi får för tionde året i rad, ges fondförsäkringarna som bedöms ha en genomarbetad process för att ta hänsyn till hållbarhet i fondurvalet, genom att ställa tydliga och höga krav på såväl nya som befintliga fonder i utbudet. 

Att vi ställer vissa minimikrav på fonder i vårt utbud, och premierar fonder som minst är artikel 8, uppmärksammas av Söderberg och Partners i rapporten.

– Det är glädjande att vårt omfattande hållbarhetsarbete med Skandias fonderbjudande återigen uppmärksammas positivt, säger Per Lindgren och tillägger:

– Vår hållbarhetsgranskning av fonder utvärderar hur fondförvaltaren beaktar hållbarhet i investeringarna och dessutom genomlyser vi fondernas innehav. Det arbetet ligger till grund för hur vi väljer in, väljer bort och påverkar fonder samt kommunicerar om fonder i vårt erbjudande.

Transparens

Även vår transparens och kommunikation får ett gott omdöme i rapporten:

– Skandia redovisar tydligt på sin hemsida kring urvalsprocess men även generellt hur de arbetar med hållbarhet. Deras fondlista är enkel att förstå för pensionsspararna med ett bra selekteringsverktyg, skriver Söderberg & Partners. 

Hur hållbart vill du spara?

Hos oss på Skandia kan du enkelt göra ditt val! Vi tar sedan länge hänsyn till miljö och samhälle. Vi granskar fonderna i Skandia Link och investeringarna i Skandia Liv utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Allt från affärsetik, till miljö och mänskliga rättigheter samt hur investeringarna bidrar till en hållbar utveckling.

Vill du ha ett ännu större fokus på hållbarhet har vi 29 fonder inom Skandia Link med hållbarhetsfokus. Det betyder att vi är lite extra tuffa i bedömning av hur fonderna beaktar hållbarhet. Dessa hittar du i vår fondlista genom att klicka i boxen ”hållbarhetsfokus”.

Hitta rätt fonder för ditt sparande

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Klossar i en glaskupa

Skandia Link – spara i noga utvalda fonder

  • För dig som vill spara långsiktigt och påverka möjligheterna till högre pension – du bestämmer vilka fonder du vill placera i och du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill
  • Välj bland ca 90 noga utvalda fonder som är kvalitetsgranskade av våra fondanalytiker
  • Med fonder kan du sprida ditt sparande på flera marknader och tillgångsslag för att öka dina möjligheter till en jämn och god avkastning

Att spara i fonder innebär att kapitalet är beroende av fondernas avkastning. Mer information i fondens faktablad.

Till fondlistan för våra utvalda fonder

Andra läser om

Fler nyheter