Gå till innehåll

Vi är mest hållbara enligt kunderna - tack för förtroendet!

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) lanserade i år ett nytt index som mäter kundernas syn på företagens hållbarhetsarbete – och vi fick utmärkelsen "Mest hållbar enligt kunderna" i kategorin försäkring. "Det är glädjande eftersom vi vet att våra kunder har höga förväntningar", säger vår vd Frans Lindelöw.

Frans Lindelöw

Här kan du läsa Frans krönika om hans ambition och vårt hållbarhetsarbete framåt.

Frans Lindelöw: Våra kunder förväntar sig hållbara investeringar  

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har mätt kundnöjdhet i Sverige sedan 1989. Under 2022 lanserades ett nytt index som även mäter kundernas syn på sina leverantörers hållbarhetsarbete. Undersökningen visar att det finns ett starkt samband mellan hur nöjd man är som kund och omdömen kring hållbarhet.

Det är glädjande eftersom vi vet att våra kunder har höga förväntningar, samtidigt förpliktigande att både privat- och företagskunder anser att Skandia är det bolag som kommer bäst ut i SKI:s undersökning. Det skriver Frans Lindelöw, koncernchef på Skandias.  

Skandia har under en längre tid arbetat med att hållbarhet ska genomsyra allt vi gör och vi har kommit en bra bit på vägen. För oss som ett försäkringsbolag är våra kunder och de produkter vi erbjuder dem centrala i vårt hållbarhetsarbete. Ett sparerbjudande som möjliggör för kunden att göra aktiva val, att bidra till friska medarbetare hos våra kundföretag och transparenta bolån. Med utgångspunkt i försäkringstanken vill vi på olika sätt bidra till lösningar på samhällsproblem och gärna proaktivt innan problemen orsakat skada eller kostnad. 

Svenskt Kvalitetsindex har pekat ut Skandia som det företag med de mest nöjda privat- och företagskunderna. Att våra kunder anser att vi är den mest hållbara aktören är naturligtvis mycket glädjande. Samtidigt är det positivt förpliktigande. Vi vet att våra kunder har höga krav och förväntningar på vårt arbete. Min bild är inte att hållbarhet är ett enskilt mål som man antingen kan träffa eller missa, det handlar om ett förhållningssätt som behöver prägla såväl produkterna som organisationen i helhet. 

Hållbarhetsindexet som SKI lanserat är baserat på ny forskning och försöker fånga in kundernas syn på om investeringar sker med tanke på framtida generationer. Pensionskapital lämpar sig i grunden väl för den typen av investeringar, bland annat på grund av att den långa tidshorisonten skapar behov av att se till fler påverkande faktorer än det kortsiktiga. Det är en hisnande tanke att en ung person som börjar sitt pensionssparande idag har sina sista utbetalningar i slutet av detta århundrade. Det medför att pensionssparandet har en roll att spela i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt ska placeringen ge en trygg avkastning. SKI har lanserat indexet för att kundperspektivet ska få ta en större plats i samhällsdebatten, det tycker jag är helt rätt.   

Våra undersökningar visar att det är viktigt för många av våra kunder att ta hänsyn till hållbarhet i valet av sparande och pension. Däremot ser vi att viljan att agera hållbart dämpas av låg kunskap kring hållbarhet generellt samt hur finansiella produkterna bidrar till en hållbar utveckling mer konkret. Vi får ofta höra att hållbarhet är svårt men vi vet även att frågorna engagerar, särskilt klimatet. Det gör det än viktigare i att på olika sätt öka förståelsen på vilket sätt valet av sparande och pension kan bidra i exempelvis klimatomställningen. Här vilar ett ansvar på oss som bolag att inte bara tillhandahålla information för att underlätta informerade val utan även att hjälpa och lotsa våra kunder till att för dem göra rätt val. Det måste vara enkelt att göra hållbara val, det gäller såväl Skandias kunder som i samhället i stort. 

Att SKI pekar ut just Skandia som det bolag som de egna kunderna anser vara mest hållbart är naturligtvis positivt, men med det så följer också ett ansvar gentemot våra kunder. Vi har de senaste åren kraftigt ökat antalet fonder som på olika sätt främjar hållbarhet på vår fondplattform och vi har skärpt kraven på fonderna i vårt fondbolag Skandia fonder. I vårt flaggskepp Skandia Liv som har en bred investeringsprofil finns många spännande möjligheter att på olika sätt bidra till lösningar på våra samhällsutmaningar. De senaste åren har vi till exempel investerat i utbyggnad och modernisering av tågtrafik, gröna lån för minskade klimatutsläpp samt biologisk mångfald och varit med och utvecklat och investerat i en innovativ hälsoobligation för att förebygga typ 2-diabetes.  

Min ambition är att vi som det ledande pensionsbolaget hela tiden ska flytta fram positionerna oavsett om det gäller produktutveckling, kundrådgivning eller vårt påverkansarbete. Det är inte bara en förväntning som ställs på oss utan i min mening också det enda sättet att skapa värde för våra kunder på både kort och lång sikt.   

Här hittar du krönikan på Linkedin.  

Läs också: Sveriges nöjdaste kunder - för femte året irad

För femte året i rad har vi Sveriges nöjdaste företagskunder i kategorin tjänstepension. Vi klättrar också på listan för privatkunder – till en förstaplats.

Sveriges nöjdaste kunder - läs mer här!

Andra läser om

Fler nyheter