Gå till innehåll

Så sparar du smart i lågkonjunktur – när den kommer

Ingen kan veta med säkerhet när den kommer. Här är våra fem bästa tips för hur du rustar ditt sparande för en lågkonjunktur.

Vägval

Det kraftiga börsraset från i höstas har följts av förnyad optimism i år. Samtidigt har oron för lågkonjunktur ökat, visar nya numret av vår marknadsanalys Placeringsutsikter.

– Vid det här skedet är det viktigt för sparare att fundera kring både riskbenägenhet och tidshorisont, säger Hans Malmsten, portföljförvaltare på Skandia.

”Krävs så lite som en tweet”

Skandias kapitalförvaltning har i grund och botten en fortsatt positiv långsiktig syn på aktier, framgår av analysen. Men en stor och lång uppgång på börserna och rekordlåga räntor i kombination med utvecklingen för världsekonomin motiverar en försiktighet kring placeringar.

– Det kan krävas så lite som en tweet för att den nuvarande situationen i världsekonomin och börserna ska utvecklas betydligt sämre. Den typen av risk är något som är helt nytt att förhålla sig till, säger Hans Malmsten.

Rusta ditt sparande

Vi har tidigare visat att en kraftig lågkonjunktur kan minska det egna pensionskapitalet med över en miljon kronor. Så hur rustar man då sitt sparande för sämre tider?

Här är våra fem bästa tips.

 1. Se över risken i ditt sparande
  Se regelbundet över den totala risken i ditt långsiktiga sparande, gärna tillsammans med en rådgivare. Genom att välja olika typer av placeringar, marknader och branscher hittar man en lämplig risknivå.
 2. Spara regelbundet
  Månadsspara för att sprida riskerna och jämna ut svängningarna över tid. Särskilt viktigt är det att våga fortsätta sätta undan pengar när börsen går ned. 
 3. Spara långsiktigt
  Det är lätt att svepas med i både upp- och nedgång, men oavsett den egna attityden till risk bör långsiktighet prägla portföljen.
 4. Läs placeringsutsikter
  Ta del av vilka av världens sju aktiemarknader vi anser har bäst långsiktig potential.
 5. Spara med garanti
  Med en kapitalförsäkring med traditionell förvaltning kan du sova gott om natten. Du kan aldrig få tillbaka mindre än det garanterade beloppet. Men det kan däremot bli mer.

Andra läser om

Se fler nyheter

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.