Gå till innehåll

Marknad: Fortsatt optimism men risk för bakslag

Efter en turbulent 2022 har optimismen återvänt till finansmarknaderna. Trots hög inflation, stigande räntor och nedåtgående företagsvinster fortsätter börsen att prestera. USA och Japan dominerar uppgången, medan svenska och kinesiska aktier stöter på utmaningar. För sparare är det viktigt att vara medveten om dessa utmaningar och diversifiera sina portföljer för att hantera riskerna.

Nytt rekord för världsindex 

Efter ett minst sagt besvärligt 2022 har optimismen återvänt till de finansiella marknaderna och den starka börsutvecklingen hittills i år kan tyckas vara överraskande på många sätt. Trots hög inflation, stigande räntor och vikande bolagsvinster fortsätter börserna att leverera. 

Den generella riskaptiten är god. Hittills i år har ett världsindex (MSCI World) stigit närmare 15 procent i lokala valutor, vilket är betydligt mer än man långsiktigt kan förvänta sig som genomsnittlig årsavkastning. Uppgången har dessutom varit ännu större i svenska kronor till följd av den fortsatta kronförsvagningen. I svenska kronor har världsindex lyft hela 23 procent vilket gjort att indexet nått en ny rekordnivå.   

USA och Japan i topp 

Men det är stor skillnad i avkastning mellan olika regioner och sektorer. I USA har börserna tuffat på ordentligt, särskilt på senare tid då starkare argument om mjuklandning i ekonomin och fallande inflation gett placerare hopp om framtiden. Fram till i våras drevs börsuppgången av ett fåtal amerikanska teknikbolag men sedan i somras har även andra sektorer fått ett uppsving. Årets vinnare är dock den tekniktunga Nasdaqbörsen som hittills i år avkastat imponerande 31 procent i lokal valuta och hela 41 procent i svenska kronor. 

Även börsutvecklingen i Japan sticker ut. Faktum är att japanska aktier har haft en bättre avkastning än amerikanska hittills i år (MSCI-index och mätt i lokal valuta). Visserligen har den japanska yenen försvagats markant mot dollarn, men likväl är avkastningen imponerande. Landets ekonomi har under en lång tid kämpat med både svag tillväxt, låg inflation och dämpad avkastning. Men under 2023 har både tillväxten och inflationen överraskat positivt. Landets ultralätta penningpolitik har återigen fångat marknadens uppmärksamhet och sedan bytet av centralbankschef i våras har förväntningarna om ett skifte mot en mer normaliserad penningpolitik stigit ordentligt. Dessutom väntas japanska bolag nu öka utdelningarna till sina aktieägare samt lansera återköpsprogram av aktier. Även om det inte skett några konkreta förändringar ännu så har investerare blivit mer optimistiska kring framtidsutsikterna för japanska aktier. 

Trögt för svenska och kinesiska aktier 

För Stockholmsbörsen har utvecklingen varit desto tråkigare, särskilt under sommaren där utfallen från den senaste rapportsäsongen bjöd på en hel del tvära kast. Jämfört med andra utvecklade marknader är faktiskt den svenska börsen bland de sämre i år trots resultatet på plus 7 procent. 

Men det är inte bara i år som svenska aktier utvecklats trögt. Sett till totalavkastningen har svenska aktier haft en sämre utveckling än världsindex sedan 1 januari i fjol. Avkastningen på svenska aktier under perioden är för närvarande minus 15 procent. Ser man till ett världsindex under motsvarande period ligger avkastningen strax under 0, mätt i lokala valutor och i svenska kronor plus 15 procent. Att svenska aktier har utvecklats sämre är bara att konstatera. Som plåster på såren har kronan agerat draglok åt svenska sparares utländska investeringar. 

Placerar man på tillväxtmarknader väger kinesiska aktier tungt och i år har dessa påverkat avkastningen negativt. Det är enkelt att rada upp utmaningar för kinesiska aktier där vi har en problemfylld fastighetssektor och skeptiska utländska investerare. Dessutom har återöppningen efter pandemin hittills varit en besvikelse, exempelvis när det gäller inhemsk konsumtion. Förtroendet för ekonomin bland befolkningen har också rasat och myndigheterna har då svarat med åtgärder. Sänkta räntor på befintliga bolån samt lägre krav på kontantinsats vid bostadsköp är beslut som redan är fattade. Som investerare i tillväxtmarknadsaktier är det bäst att förbereda sig på fortsatt turbulens, då börsreaktionerna kommer kunna vara kraftiga. Både uppåt och nedåt.    

Viktigt att se över fördelningen i portföljen 

Trots att börsuppgången är spretig på sina håll kan man ändå konstatera att den generella riskaptiten är god och marknaden verkar se en ljusning framför sig. I mångt och mycket handlar det om att inflationen ska röra sig ned mot målet, konjunkturen ska mjuklanda (främst USA) och centralbankerna ska börja släppa på bromsen. Från vårt perspektiv är det en lite väl bekymmersfri syn på vägen framåt. Nog för att utsikterna ser bättre ut idag än för några månader sedan, men det finns utmaningar som vi behöver beakta. 

Utsikterna för bolagsvinsterna ser inte lika ljusa ut jämfört med tidigare. De senaste kvartalen har vinsterna visserligen fortsatt att överträffa analytikernas prognoser. Men i absoluta tal har vinsterna faktiskt fallit de senaste kvartalen. Ett annat orosmoln är risken för att lågkonjunkturen bara har skjutits framåt i tiden, men att börsen inte ser det ännu. Dessutom, skulle inte inflationen falla tillräckligt mycket så finns det en överhängande risk för korrigering på aktiemarknaderna. Som sparare behöver man därför vara förberedd på att humöret kan surna snabbt.  

Som alltid när det har gått lite för bra behöver man fundera kring sin risknivå i portföljen. Att ha en allt för stor vikt av en specifik region eller sektor kan ge större bakslag och i det här läget bör man se till att portföljen är väldiversifierad.  

Placeringshorisont är en mycket viktig aspekt att ta hänsyn till. Kapital som behöver användas inom snar framtid har inget på börsen att göra. För den som sparar långsiktigt, säg 10 år och längre, kvarstår det faktum att aktier är svårslaget. Men det är viktigt att se till att risknivån är rätt för dig. Även om aktier har störst avkastningspotential över tid, är det inte givet att en portfölj med enbart aktier passar alla.  

Marknad 1.jpgmarknad 2.jpg

Avkastningssiffrorna är per den 7 september.

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.