Gå till innehåll
Pappersflygplan

Räntefonder

 • För dig som vill ta låg eller måttlig risk
 • Vi gör långsiktiga omvärldsanalyser för att hitta de bästa investeringsmöjligheterna
 • Passar dig som vill spara i minst 1-3 år

Välj bland Skandias egna räntefonder. Månadsspara eller gör ett engångsköp.

Skandia Kapitalmarknadsfond

Skandia Kapitalmarknadsfond investerar i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor. Investeringarna görs främst i svenska nominella statsobligationer och svenska säkerställda bostadsobligationer utgivna av stat, kommun eller andra juridiska personer som bedöms ha en hög kreditvärdighet. Fondens genomsnittliga löptid ska överstiga 1 år. 

 • Passar som en basplacering i svenska räntebärande värdepapper
 • Måttlig risk
 • Placeringshorisont 3 år

Läs mer om Skandia Kapitalmarknadsfond

Månadsspara i Skandia Kapitalmarknadsfond Köp Skandia Kapitalmarknadsfond

Skandia Korträntefond

Skandia Korträntefond investerar i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor av stat, kommun eller andra juridiska personer som bedöms ha hög kreditvärdighet. Fondens genomsnittliga löptid får inte överstiga 1 år. 

 • Passar som en basplacering för kortsiktigt räntesparande
 • Riktar sig till investerare som är beredda att ta låg risk
 • Placeringshorisont 1 år

Läs mer om Skandia Korträntefond

Månadsspara i Skandia Korträntefond Köp Skandia Korträntefond

Skandia Realräntefond

Skandia Realräntefond investerar i realränteobligationer utgivna av Riksgälden – räntebärande värdepapper som ger en fast avkastning utöver inflationen. Fonden får även investera i svenska nominella statsobligationer och statsskuldväxlar. Fondens genomsnittliga räntebindningstid ska överstiga 5 år.  

 • Passar för långsiktigt lågrisksparande med inflationsskydd
 • Måttlig risk
 • Placeringshorisont 3 år

Läs mer om Skandia Realräntefond

Månadsspara i Skandia Realräntefond Köp Skandia Realräntefond

Tänk på! Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar. Läs mer här

Har du inget konto hos oss än?

Investeringssparkonto (ISK) passar dig som vill spara aktivt utan att behöva deklarera för varje affär. Du får också möjlighet till högre avkastning än vanlig bankränta. Läs mer om ISK.

 • Kontot kostar 0 kr att öppna och du har fria uttag
 • Du betalar en årlig schablonskatt om 0,375 % (2022), jämfört med värdepappersdepå som har 30 % i skatt på vinsten
 • Du slipper deklarera varje enskild affär och låser inte in dina pengar
Öppna ISK