Gå till innehåll
Pappersflygplan

Räntefonder

  • För dig som vill ta låg eller måttlig risk
  • Vi gör långsiktiga omvärldsanalyser för att hitta de bästa investeringsmöjligheterna
  • Passar dig som vill spara i minst 1-3 år

Välj bland Skandias egna räntefonder. Månadsspara eller gör ett engångsköp.

Skandia Obligationsfond

Skandia Obligationsfond investerar i obligationer i svenska kronor med hög kredit­värdighet. Fonden strävar efter att inneha en hög andel gröna och sociala obligationer utgivna av kommuner, företag, utvecklingsbanker och andra organisationer.

Fonden har hållbarhetsfokus och premierar investeringar i verksamheter som bidrar till en hållbar utveckling. Fonden strävar efter att minst 50 procent av innehaven ska främja hållbarhet. Dessutom ska minst 10 procent av innehaven bestå av tredjepartsklassade gröna, sociala eller hållbara obligationer.

Läs mer om Skandia Obligationsfond

Faktablad
Informationsbroschyr
Årsberättelse 2021
Halvårsredogörelse 2022
Hållbarhetsprofil (Sveriges forum för hållbara investeringar)

Månadsspara i Skandia Obligationsfond Köp Skandia Obligationsfond

Skandia Korträntefond

Skandia Korträntefond investerar i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor av stat, kommun eller andra juridiska personer som bedöms ha hög kreditvärdighet. Fondens genomsnittliga löptid får inte överstiga 1 år. 

Läs mer om Skandia Korträntefond

Faktablad
Informationsbroschyr
Årsberättelse 2021
Halvårsredogörelse 2022
Hållbarhetsprofil (Sveriges forum för hållbara investeringar)

Månadsspara i Skandia Korträntefond Köp Skandia Korträntefond

Skandia Realräntefond

Skandia Realräntefond investerar i realränteobligationer utgivna av Riksgälden – räntebärande värdepapper som ger en fast avkastning utöver inflationen. Fonden får även investera i svenska nominella statsobligationer och statsskuldväxlar. Fondens genomsnittliga räntebindningstid ska överstiga 5 år.

Läs mer om Skandia Realräntefond

Faktablad 
Informationsbroschyr
Årsberättelse 2021
Halvårsredogörelse 2022
Hållbarhetsprofil (Sveriges forum för hållbara investeringar)

Månadsspara i Skandia Realräntefond Köp Skandia Realräntefond

Tänk på! Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar. Läs mer här

Har du inget konto hos oss än?

Investeringssparkonto (ISK) passar dig som vill spara aktivt utan att behöva deklarera varje affär. Du får också möjlighet till högre avkastning än vanlig bankränta. Läs mer om ISK.

  • Kontot kostar 0 kr att öppna och du har fria uttag
  • Du betalar en årlig schablonskatt om 0,375 % (2022), jämfört med en värdepappersdepå där skatten är 30 % på vinsten
  • Du slipper deklarera varje enskild affär och låser inte dina pengar
Öppna ISK