Gå till innehåll

Räntefonder

 • För dig som vill ta måttlig eller låg risk
 • Vi gör långsiktiga omvärldsanalyser för att hitta de bästa investeringsmöjligheterna
 • Passar dig som vill spara i minst 1-3 år

Skaffa ett konto för värdepappershandel hos oss med BankID så kan du köpa fonder direkt. Har du redan ett konto är det bara att välja fonder och börja spara.

Välj fonder

Har du inget konto hos oss än?

Investeringssparkonto (ISK) passar dig som vill spara aktivt utan att behöva deklarera för varje affär. Det är ett smidigt konto där du samlar fonder, aktier och andra värdepapper. Du får också möjlighet till högre avkastning än vanlig bankränta. Läs mer om ISK.

 • Kontot kostar 0 kr att öppna och du har fria uttag
 • Du betalar en årlig schablonskatt, 0,375 % (2021), jämfört med värdepappersdepå som har 30 % i skatt på vinsten
 • Du slipper deklarera varje enskild affär och låser inte in dina pengar
Öppna ISK

Skandia Kapitalmarknadsfond

Skandia Kapitalmarknadsfond investerar i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor. Investeringarna görs främst i svenska nominella statsobligationer och svenska säkerställda bostadsobligationer utgivna av stat, kommun eller andra juridiska personer som bedöms ha en hög kreditvärdighet. Fondens genomsnittliga löptid ska överstiga 1 år. 

 • Passar som en basplacering i svenska räntebärande värdepapper
 • Måttlig risk
 • Placeringshorisont 3 år

Läs mer om Skandia Kapitalmarknadsfond

Skandia Korträntefond

Skandia Korträntefond investerar i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor av stat, kommun eller andra juridiska personer som bedöms ha hög kreditvärdighet. Fondens genomsnittliga löptid får inte överstiga 1 år. 

 • Passar som en basplacering för kortsiktigt räntesparande
 • Riktar sig till investerare som är beredda att ta låg risk
 • Placeringshorisont 1 år

Läs mer om Skandia Korträntefond

Skandia Realräntefond

Skandia Realräntefond investerar i realränteobligationer utgivna av Riksgälden – räntebärande värdepapper som ger en fast avkastning utöver inflationen. Fonden får även investera i svenska nominella statsobligationer och statsskuldväxlar. Fondens genomsnittliga räntebindningstid ska överstiga 5 år.  

 • Passar för långsiktigt lågrisksparande med inflationsskydd
 • Måttlig risk
 • Placeringshorisont 3 år

Läs mer om Skandia Realräntefond