Gå till innehåll

Spara smart: Så maximerar du avkastning och minimerar risk

Vad händer på marknaden, är en mjuklandning möjlig eller har lågkonjunkturen bara skjutits upp? Maria Qundos och Seyran Naib på vår kapitalförvaltning ger sin syn på nuläget. Dessutom går de igenom byggstenar som alla platsar i en bra och väldiversifierad sparportfölj – och ger bra verktyg för en vinnande sparstrategi.

Lyssna här när Maria Porgerus och Seyran Naib gästar vår podd En påse pengar och pratar om sin syn på nuläget med programledare Maria Porgerus (i mitten ovan).

I år har världsekonomin uppvisat överraskande motståndskraft, det konstaterar vår kapitalförvaltning i vår senaste rapport Placeringsutsikter september 2023 (läs hela här). Flera centralbanker väntas nu ha nått eller vara nära räntetoppen. Även inflationstoppen ser ut att ligga bakom oss.

– Konjunkturutsikterna framåt är osäkra. Är mjuklandningsscenariot möjligt, eller har lågkonjunkturen bara skjutits upp? Vår bedömning är att det är för tidigt att utropa seger, konstaterar vår makroekonom Seyran Naib i senaste Placeringsutsikter och tillägger:

– Nog för att utsikterna ser bättre ut idag jämfört med några månader sedan, men vägen framåt är inte bekymmersfri. Samtidigt verkar penningpolitiken med fördröjning och man kan inte utesluta att den senaste tidens rekordsnabba räntehöjningar kan få större effekter på ekonomierna än vad vi hittills sett.

Maximera avkastning minimera risk

Hur ska man då tänka som sparare? En investeringsportfölj måste återspegla dina mål och risktolerans.

–Jag skulle säga att man ska ha en bra risknivå anpassad för dig. Dessutom ska du spara regelbundet, exempelvis via ett månadssparande. Har man de bitarna på plats har man förutsättningar för att skapa god avkastning, säger Seyran Naib.

Det finns även några kända verktyg för att maximera avkastningen och minimera risken, lyfter vår fondförvaltare och allokeringschef Maria Qundos i Placeringsutsikter.

– En sak man kan utnyttja är att olika typer av tillgångar inte beter sig på samma sätt vid olika marknadsklimat. Det är därför en god idé att ha flera byggstenar i sin sparportfölj, säger hon.

Sprid riskerna

Genom att inkludera olika tillgångsslag i din portfölj sprider du riskerna. Om en del underpresterar kan andra delar kompensera.

Under finanskrisen 2008 föll den svenska aktiemarknaden, då gav vanliga svenska statsobligationer ett väldigt bra skydd. 

– Men man ska komma ihåg att avkastningspotentialen och fördelarna med en tillgång ändras över tid. Ett tydligt exempel på detta såg vi i fjol då svenska statsobligationer inte gav något skydd alls, säger Maria Qundos.

Under fjolåret var det i stället utländsk valuta, som den amerikanska dollarn och euron, som stod för god avkastning för svenska placerare. Det har fortsatt även i år då den svenska kronan försvagats ytterligare (läs mer om kronan i Placeringsutsikter här).

– Att justera och rebalansera sin portfölj när förutsättningarna förändras är därför klokt, konstaterar Maria Qundos.

 

 

Här är 3 byggstenar som alla platsar i en bra och väldiversifierad sparportfölj nu

Räntebärande placeringar 

Det senaste årets ränteuppgång har gjort att man nu får ränta på sitt sparkonto och att längre ränteplaceringar nu har högre avkastningspotential. Därför kan räntebärande placeringar återigen vara ett bra komplement till aktieplaceringar, och här kan räntefonder vara en alternativ.

Aktier och fonder

Att aktier och aktiefonder, på lång sikt har högst avkastningspotential av traditionella tillgångar gör att de är en självklar investering för många långsiktiga sparare.

Utländska aktieplaceringar brukar klara sig bättre vid börsfall, eftersom den svenska kronan brukar försvagas när riskaptiten tryter och det förbättrar avkastningen på de utländska placeringarna. Den kraftiga kronförsvagningen de senaste tio åren har tryckt upp avkastningen från utländska aktieplaceringar rejält, så det kan vara bra att nu se över andelen utländska aktier i portföljen. 

Kommer den svenska kronan fortsätta agera draglok för svenskarnas utländska placeringar – läs mer i senaste Placeringsutsikter.

Alternativa tillgångar 

Under de senaste åren har många sparare letat efter alternativa tillgångar som hedgefonder, kryptovalutor och råvaror. Resultaten har varit minst sagt varierande. Institutionella investerare har ofta tillgång till ett mycket större utbud, som onoterade aktier, infrastrukturprojekt och kommersiella fastigheter. Den här typen av intressanta placeringar är svårt att komma åt som privat sparare, ett sätt är genom att spara i Skandias portfölj, Skandia Liv – här kan du läsa mer om det sparalternativet.


Läs mer i Placeringsutsikter

Läs mer om hur du kan konstruera den perfekta portföljen för privat sparande i dagens marknadsläge i Placeringsutsikter september 2023, som även innehåller följande tematexter:

Makro: Skilda världar
Marknad: Fortsatt optimism men risk för bakslag
Kronan: Kan svenska kronan räddas?
Portföljkonstruktion: Finns det en perfekt blandning för privat sparande?

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Vad kan ett månadssparande ge?

Hoppsan, ett fel uppstod

Andra läser om

Se fler nyheter