Gå till innehåll

Avtalspension FTP – Försäkringsanställda tjänstemän

 • FTP är kollektivavtalet för tjänstemän i försäkringsbranschen, det finns FTP1 och FTP2
 • Om du har FTP 1 kan du själv bestämma bolag och förvaltningsform
 • Om du har FTP 2 kan du bestämma över den kompletterande ålderspensionen (FTPK)

Här kan du läsa mer om varför du ska välja Skandia för din FTP. Själva valet gör du på Valcentralen, som administrerar din tjänstepension.

Välj hos Valcentralen

FTP 1 – för dig född 1972 eller senare

Om du är född 1972 eller senare tillhör du FTP 1.

Du som har FTP 1 ska placera minst hälften av inbetalningen i traditionell förvaltning. För resterande del av inbetalningen kan du välja fondförvaltning eller traditionell förvaltning, eller välja båda sparformerna.

Din pension från FTP 1 omfattas av en premiebestämd pension. Du kan själv välja bolag och förvaltningsform, om du inte gör ett aktivt val kommer pengarna att förvaltas av Alecta.

Pensionen betalas ut livsvarigt från 65 års ålder. Du kan ge ett skydd till din familj genom att välja återbetalningsskydd och/eller ett extra familjeskydd.

Varje månad betalar din arbetsgivare en premie motsvarande 5,3 % (2020) av din pensionsmedförande lön upp till 41 750 kronor / månad och 31 % (2020) på lönedelar därutöver.

Det innebär att storleken på inbetalningarna till din pension redan är bestämd, men du väljer själv var och hur pengarna ska placeras, och kan på så sätt påverka din slutliga pension.

 • Traditionell förvaltning
 • Fondförvaltning 

Enligt FTP 1 ska minst hälften av inbetalningen placeras i traditionell förvaltning. Resterande del av inbetalningen kan placeras i fondförvaltning och/eller traditionell förvaltning.

FTP 2 – för dig född 1971 eller tidigare

Om du är född 1971 eller tidigare tillhör du troligen FTP 2 (FTPK), men du kan tillhöra FTP 1. Om du är osäker på vilken FTP du tillhör kan du snabbt och enkelt ta reda på det på Valcentralens webbplats.

Du som har FTP 2 kan i första hand påverka den delen som är premiebestämd. Du kan välja antingen fondförvaltning eller traditionell förvaltning.

Din pension från FTP 2 består av två delar:

 • En del är premiebestämd (FTPK) – du väljer själv hur den ska placeras 
 • Den andra delen är förmånsbestämd 
Premiebestämd

För den premiebestämda (FTPK) kan du välja försäkringsgivare, dvs. vilket bolag du vill placera dina FTP-pengar i, t.ex. Skandia, och förvaltningsform. Din arbetsgivare betalar varje månad in en premie motsvarande 2,72 % (2020) av din pensionsmedförande lön upp till 30 inkomstbasbelopp.

Förmånsbestämd

En förmånsbestämd ålderspension innebär att din slutlön avgör storleken på pensionen. Om du tjänar mer än 10 inkomstbasbelopp kan du omvandla en del till premiebestämd och på så sätt förvalta mer av pensionspengarna själv.

Utbetalning & tillval

Pensionen betalas ut livsvarigt från 65 års ålder. Du kan addera ett skydd till din familj genom att välja återbetalningsskydd och/eller ett extra familjeskydd.

Det här får du när du väljer

Paraplyn

Spara med garanti – traditionell förvaltning

 • Våra kapitalförvaltare förvaltar dina pengar och du är garanterad ett visst belopp vid utbetalningen 
 • Du kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat dig  däremot mer
 • Alla med traditionell försäkring hos oss får ta del av överskottet i Skandias livbolag
Varför traditionell förvaltning?

Spara i fonder – fondförvaltning

För dig som vill påverka din pension och vara mer aktiv i ditt sparande har du möjlighet att spara en del av din FTP i fonder.

 • För dig som vill spara långsiktigt och påverka möjligheterna till högre pension – du bestämmer vilka fonder du vill placera i och du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill
 • Kvalitetssäkrat utbud med fonder som är noggrant utvalda av våra fondanalytiker
 • Med fondförvaltning kan du sprida ditt sparande för att öka dina möjligheter till en jämn och god avkastning

Att spara i fonder innebär att kapitalet är beroende av fondernas avkastning.

Fondutbud för dig med FTP

Entréfond, avgifter och ersättningar

För närvarande är Skandia Smart Balanserad entréfond.

Fördelning avgifter Per 1000 kr placerade i fonden  
Årlig avgift 1,4 % 14 kr
Transaktionskostnad 0,10 % 1 kr
Summa 1,5 15 kr
Av Skandia mottagna tredjepartsersättningar 1,20 % 12 kr
Varav återinvesteras till dig 1 % 10 kr
Total kostnad för dig 0,5 % 5 kr

Gör ditt val hos Valcentralen

Du kan välja oss antingen för enbart nya inbetalningar eller för både nya och det du redan har sparat ihop (det är dock ditt nuvarande bolag som bestämmer om du kan flytta eller ej). 

Valet görs på Valcentralen och du kan enkelt logga in med BankID eller Mobilt BankID.

Välj hos Valcentralen