Gå till innehåll
Personer bygger triangel av klossar

Avtalspension FTP

Så här funkar kollektivavtalad tjänstepension inom FTP för tjänstemän i försäkringsbranschen. Om du redan bestämt dig kan du göra dina tjänstepensionsval direkt hos din valcentral.

Välj hos Valcentralen

Så funkar det

Om du är född 1971 eller tidigare tillhör du troligen FTP 2 (FTPK), men du kan tillhöra FTP 1. Om du är osäker på vilken FTP du tillhör kan du snabbt och enkelt ta reda på det genom att logga in på minPension.

FTP 1 – för dig född 1972 eller senare

Du som har FTP 1 ska placera minst hälften av inbetalningen i traditionell förvaltning. För resterande del av inbetalningen kan du välja fondförvaltning eller traditionell förvaltning, eller välja båda sparformerna.

Din pension från FTP 1 omfattas av en premiebestämd pension. Du kan själv välja bolag och förvaltningsform, om du inte gör ett aktivt val kommer pengarna att förvaltas av Alecta.

Pensionen betalas ut livsvarigt från 65 års ålder. Du kan ge ett skydd till din familj genom att välja återbetalningsskydd och/eller ett extra familjeskydd.

Varje månad betalar din arbetsgivare en premie motsvarande 5,3 % (2020) av din pensionsmedförande lön upp till 41 750 kronor / månad och 31 % (2020) på lönedelar därutöver.

Det innebär att storleken på inbetalningarna till din pension redan är bestämd, men du väljer själv var och hur pengarna ska placeras, och kan på så sätt påverka din slutliga pension.

  • Traditionell förvaltning
  • Fondförvaltning 

Enligt FTP 1 ska minst hälften av inbetalningen placeras i traditionell förvaltning. Resterande del av inbetalningen kan placeras i fondförvaltning och/eller traditionell förvaltning.

FTP 2 – för dig född 1971 eller tidigare

Du som har FTP 2 kan i första hand påverka den delen som är premiebestämd. Du kan välja antingen fondförvaltning eller traditionell förvaltning.

Din pension från FTP 2 består av två delar:

  • En del är premiebestämd (FTPK) – du väljer själv hur den ska placeras 
  • Den andra delen är förmånsbestämd 
Premiebestämd

För den premiebestämda (FTPK) kan du välja försäkringsgivare, dvs. vilket bolag du vill placera dina FTP-pengar i, t.ex. Skandia, och förvaltningsform. Din arbetsgivare betalar varje månad in en premie motsvarande 2,72 % (2020) av din pensionsmedförande lön upp till 30 inkomstbasbelopp.

Förmånsbestämd

En förmånsbestämd ålderspension innebär att din slutlön avgör storleken på pensionen. Om du tjänar mer än 10 inkomstbasbelopp kan du omvandla en del till premiebestämd och på så sätt förvalta mer av pensionspengarna själv.

Utbetalning & tillval

Pensionen betalas ut livsvarigt från 65 års ålder. Du kan addera ett skydd till din familj genom att välja återbetalningsskydd och/eller ett extra familjeskydd.

Sparformer du kan välja

Om du har FTP 1 kan du själv bestämma bolag och förvaltningsform för din tjänstepension. Du som har FTP 2 kan du bestämma över den kompletterande ålderspensionen (FTPK). Själva valet gör du på Valcentralen.

Kurva i linjediagram pekar uppåt

Spara med garanti – traditionell förvaltning

  • Våra kapitalförvaltare förvaltar dina pengar och du är garanterad ett visst belopp vid utbetalningen 
  • Du kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat dig  däremot mer
  • Alla med traditionell försäkring hos oss får ta del av överskottet i Skandias livbolag
Varför traditionell förvaltning?
Ojämn kurva i linjediagram

Spara i fonder – fondförvaltning

  • För dig som vill spara långsiktigt och påverka möjligheterna till högre pension – du bestämmer vilka fonder du vill placera i och du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill.
  • Kvalitetsgranskat utbud som är noggrant utvalda av våra fondanalytiker.
  • Med fonder kan du sprida ditt sparande på flera marknader och tillgångsslag för att öka dina möjligheter till en jämn och god avkastning 

Fondutbud FTP

Entréfond är Skandia Smart Balanserad.

Fonder för FTP

Villkor & detaljer

Entréfond, avgifter och ersättningar

För närvarande är Skandia Smart Balanserad entréfond.

Fördelning avgifter Per 1000 kr placerade i fonden  
Årlig avgift 1,4 % 14 kr
Transaktionskostnad 0,10 % 1 kr
Summa 1,5 15 kr
Av Skandia mottagna tredjepartsersättningar 1,20 % 12 kr
Varav återinvesteras till dig 1 % 10 kr
Total kostnad för dig 0,5 % 5 kr

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt (2005–2019) 6,1 %

Senaste faktablad Skandia i siffror 

Valcentral

Du kan välja oss antingen för enbart nya inbetalningar eller för både nya och det du redan har sparat ihop.

Valcentralen

Gör dina tjänstepensionsval via Valcentralen.

Logga in på valcentralen

Tips för dig med tjänstepension

Procenttecken

Rabatt på bolån

Rabatt på bolån för alla med tjänstepension hos oss.

Räkna på räntan
Kvinna pratar i telefon vid skrivbord

Personlig rådgivning

Hos oss kan du få hjälp med hela din pension och att välja rätt skydd för dig och din familj.

Boka rådgivning
Jämvikt på en gungbräda

Löneväxling

För dig som tjänar lite mer kan löneväxling vara en lönsam lösning.

Börja löneväxla

Tänk på! Det kan tyckas självklart, men vi vill ändå på­minna om risken med att placera pengar i traditionell förvaltning, fonder och aktier. Historisk av­kastning är ingen garanti för framtida avkastning och dina pengar kan både öka och minska i värde. Även om vi kan ge dig tips på vägen är det du själv som ansvarar för dina investerings­beslut. Därför är det viktigt att du läser all information inför ett beslut. Läs gärna om risker och ditt ansvar här.

Tänk på! Ditt nuvarande försäkringsavtal och dess försäkringsskydd slutar gälla vid en flytt. Jämför därför förvaltningsformer, garantier, återbetalningsskydd och ändringsmöjligheter innan du bestämmer dig för att flytta din tjänstepension. Läs igenom både de gamla och de nya försäkringsvillkoren innan du bestämmer dig. Du flyttar hela kapitalet i din försäkring och kan inte välja att flytta bara en del. För vissa försäkringar kan en godkänd hälsoprövning krävas från ditt gamla försäkringsbolag. Det är ditt gamla försäkringsbolag som bestämmer om flytten beviljas – vissa pensionsförsäkringar har inte flytträtt.