Gå till innehåll

Känner du någon i årskurs 4? Tipsa om Den stora läsutmaningen!

Läsförmågan hos svenska tioåringar har försämrats. Att läsa har betydelse för barns språkutveckling, lärande och förmåga till fantasi och inlevelse. Därför stöttar vår stiftelse Idéer för Livet flera projekt som främjar läsning. Som Sveriges största lästävling, där ett gratis bok- och läsinspirationspaket delas ut till alla deltagarklasser och bland annat en resa till Astrid Lindgrens Värld finns i potten – anmälan är öppen till 30 september.

Mätningen av den internationella studien Pirls visar att läsförmågan hos svenska tioåringar har försämrats under de senaste fem åren.

Skandias stiftelse Idéer för livet verkar för en bättre hälsa och ökad trygghet för barn och unga. För att få fler unga att vilja läsa har vi under året stöttat flera projekt med fokus på just läsning.

– Att läsa är en fråga om delaktighet i samhället, möjligheten att klara skolan och därmed ytterst en demokratifråga. Vår stiftelse vill uppmuntra till läsning både i och utanför skolan då läsförmågan spelar en stor roll för barns och ungas kunskapsutveckling och möjlighet att nu och i framtiden kunna ta del av och påverka det samhälle de lever i, säger Stina Liljekvist, ordförande för Skandias stiftelse Idéer för livet.  

Den stora läsutmaningen

Ett initiativ som nyligen fått stöd genom stiftelsen är Den stora läsutmaningen – Sveriges största lästävling. Den klass som har läst under flest minuter (viktat på lästid och antal elever) vinner en klassresa till Astrid Lindgrens Vimmerby. Förutom det fina förstapriset finns även en mängd andra priser. Tävlingen pågår från 15 september till och med 1 december, och det går att anmäla sig fram till 30 september.

Det viktigaste syftet med läsutmaningen är att öka läskonditionen hos elever i årskurs 4. Idéer för livet förstärker därför med bokpaket så att satsningen kan skalas upp, från att nå en tredjedel av hela landets fjärdeklassare till att nu nå hälften.

– Vi ser hur läsningen, i skolan och hemmen, gått ner. Läsningen är en viktig basplatta för barns utveckling och det är därför så viktigt med initiativ som bidrar till just läsglädje. De projekt som vi stöttar är alla bra exempel på man på smarta sätt kan öka incitamenten till att läsa och göra det till en rolig aktivitet för barn och unga, säger Stina.  

Den stora läsutmaningen - mer info och anmälan finns här

Idéer för livet

Utgångspunkten för Skandias stiftelse Idéer för livets arbete är visionen om att ge fler människor chansen att få leva ett rikare liv i form av god hälsa och som del i ett tryggt och välmående samhälle.

Inom Forskning beräknar och synliggör vi sociala insatsers värde, genom att visa vad det kan kosta både samhälle och individen om vi låter bli att investera.

När det gäller Utveckling bedrivs ett antal projekt kring angelägna samhällsutmaningar där ambitionen är att utveckla nya metoder för att förebygga ohälsa och utanförskap som kan komma många till del.

De ideella, lokala projekten syftar till att göra insatser för att förebygga ohälsa och utanförskap hos barn och unga.

Läs mer om våra rapporter och forskningssamarbeten

Skandias ideella fonder

När du sparar i någon av våra ideella fonder bidrar du till Cancerfonden, stiftelsen Idéer för Livet eller Världsnaturfonden WWF. Varje år går 2 % av fondernas värde till välgörande stiftelser och organisationer.

Läs mer om fonderna

Andra läser om...

Till nyhetsarkivet