Gå till innehåll

Så kan ditt barn dansa bort stressen

En trygg plats fri från prestationer där fokus istället ligger på rörelseglädje. Det är Dans för Hälsa – ett initiativ för att hantera ungas stress i vardagen.– Vi vet att fysisk aktivitet är en viktig del när det kommer till att stärka den psykiska hälsan, säger Anna Duberg, grundare av Dans för Hälsa.

Två ungdomar sitter i en trappa

Det som startade i form av ett forskningsprojekt på Örebro Universitet 2009 har i dag vuxit till en väletablerad verksamhet som hjälpt tusentals ungdomar att hantera sin stress, oro, och nedstämdhet. Och som vår stiftelse Idéer för Livet på olika sätt stöttat från starten.

Dans för Hälsa är en vetenskapligt utvärderad metod som kompletterar elevhälsans arbete med stressreduktion hos unga. Idag finns totalt 447 utbildade Dans för Hälsa-instruktörer över hela landet, från norr till söder.

Anna Duberg är Medicine Doktor i Hälsovetenskap och grundare av Dans för Hälsa och ansvarar för dess metod och kurser.

– Dans för Hälsa är en kravlös plats där ungdomar får regelbunden träning och hjälp med att hitta rörelseglädjen, en stärkt kroppskännedom och ett socialt sammanhang. Vi vet att fysisk aktivitet är en viktig del när det kommer till att stärka den psykiska hälsan och här kan vi dessutom kombinera med att bryta ensamhet och känslan av utanförskap.

Varför just dans?

– Dans är en lustfylld form av träning som lyfter fram det friska och stärker fysisk självtillit. När vi utförde studien kunde vi se att dansen sågs som en oas från stress, en fristad från högt satta individuella och sociokulturella upplevda krav. Dans erbjuder ett fokusskifte från tankar till kropp, vilket kan bli en skön paus från dömande tankar. Medveten närvaro, kroppskännedom och pulsökning ökar välbefinnandet.

Vad säger deltagarna?

– Det värmer alltid i hjärtat när jag får höra om ungdomar som lyckats bryta sin ensamhet eller oroskänsla. Det som också är intressant att vi ofta hör samma typ av citat från våra ungdomar, oavsett var i Sverige de befinner sig. De berättar om glädje och att de hittat en ny kraft, vilket visar på att den här metoden verkligen fungerar. Att få dansa utan prestationskrav är så oerhört efterlängtat, det är viktigt att vi fortsätter möta våra ungdomar enligt deras premisser och erbjuder dem en trygg plats för att stärka både kropp och hjärna.

Skandias stiftelse Idéer för Livet kom in i projektet Dans för Hälsa redan i en tidig fas för att bidra med ekonomiskt stöd.

– Det sände ett starkt signalvärde, när någon tror på en idé, tror på metoden och verkligen vill satsa på den på den här målgruppen.

 

Om Skandias stiftelse Idéer för Livet

Idéer för Livet är en stiftelse som strävar efter att skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet. Stiftelsen har funnits i 35 år och har stöttat fler än 4 500 projekt. Idéer för livet agerar som en katalysator för att skapa fler och effektivare förebyggande insatser mot barn och unga genom att: 

  • Stötta lokala projekt med förebyggande insatser riktade till barn och unga
  • Utveckla metoder och verktyg som gör det lättare för projekt att växa och skala upp sin verksamhet
  • Initiera och stödja forskning i samarbete med ledande universitet och högskolor 
Ta reda på mer om stiftelsen Idéer för Livet

 

Andra läser om...

Till nyhetsarkivet