Gå till innehåll

Nytt avgiftstak för pensionsflytt – fem frågor och svar

Den 1 april infördes ett avgiftstak för flytt av pension. Men vad innebär egentligen den nya lagändringen för dig som sparare? Vår pensionsekonom Mattias Munter svarar på fem vanliga frågor.

Vad innebär det nya avgiftstaket? 

Den 1 april infördes ett avgiftstak för flytt av pension. Redan tidigare gick det att flytta värdet av en pensionsförsäkring från ett bolag till ett annatNu införs ett avgiftstak på max 600 kronor för flytt. Beloppet gäller för 2021 och räknas upp med en årlig indexuppräkning kopplat till prisbasbeloppet. 

Gäller det allt sparande?  

Avgiftstaket gäller individuell tjänstepension som tecknats efter 1 juli 2007Här omfattas privata försäkringar och individuella tjänstepensionsförsäkringar. Fond- och depåförsäkringar ingår, men inte traditionell försäkringAvgiftstaket omfattar inte kollektivavtalad pension. 

Vad ska jag tänka på som sparare? 

Flytträtten har nu förenklats i flera steg och rätt använd är det en möjlighet för dig att skapa de allra bästa förutsättningarna för din framtida pensionEfter en lång karriär kan du ha din pension utspridd på flera ställen. Här kan det vara smart att samla ihop pensionen för att få bättre överblick, eller bättre försäkringsavtal. Försök göra en bedömning av de olika bolagen. Ta reda på hur ditt försäkringskapital förvaltas i ditt nuvarande avtal och jämför med det nya du erbjuds. Titta tex på finansiell styrka, utbud av fonder och placeringsalternativ. Logga in på minpension.se och gärna kontakt med en rådgivare. 

Finns det några fallgropar att se upp för? 

Att flytta sin pension innebär mer än att bara flytta en påse pengar. Här är det bra att ha koll på sina försäkringarFinns det villkor som du inte är garanterad att få i ditt nya bolag när det kommer till efterlevandeskydd, återbetalningsskydd, premiebefrielse och familjeskydd? Det är inte säkert att det bolag du flyttar till har samma möjligheter till sådana försäkringsskydd. Förmånstagare är den eller de som har rätt att få pengar utbetalda när du dör, om du har ett efterlevandeskydd. Jämför vilka förmånstagare du har i ditt nuvarande avtal med de som är möjliga i det nyaÄven här är det smart att prata med sin rådgivare.  

Spelar åldern någon roll?  

Flytträtt är en möjlighet att göra nya val för ditt pensionssparande, oavsett ålder. Ju yngre du är, desto viktigare är det att fokusera på att inte betala några onödiga avgifter men också vilken förvaltningsform och försäkringsskydd som passar dig och din livssituation bästTraditionell förvaltning är för de allra flesta en bra bas för pensionssparandetEn bas som enkelt kan kombineras med fondförsäkring där placeringsrisken kan vara högre fram till pensionen. Lämplig fördelning och risknivå är förstås individuellt och vill du själv vara aktiv och ändra placeringsinriktning under spartiden passar en större andel fondförsäkring bäst. Ju närmare du kommer pensionen, desto viktigare blir det att fundera över flexibiliteten vid utbetalning och hur jag vill att pengarna ska förvaltas under den tiden.

Flytta pensionen till oss

Samla din pension på ett ställe och få en bättre överblick över ditt pensionssparande.

Flytta pensionen

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter