Gå till innehåll

"Alla krafter behövs” – så kan vi alla bidra till en tryggare framtid

Otryggheten i samhället ökar just nu, men det finns hopp. Här ger Christoffer Bohman, trygghetsstrateg vid vår stiftelse Idéer för livet och tidigare polis inom grov organiserad brottslighet, en djupare inblick i nuläget. Han berättar vad du behöver veta just nu – och hur vi alla tillsammans kan göra skillnad.

Se föreläsningen med Christoffer Bohman här ovan, där han berättar mer om lägesbild, bakgrund och hur vi kan agera framåt.

– Det finns hopp i tunneln, det finns ljus i tunneln, men det är ingenting som tiden kommer att lösa. Vi står i en problembild idag där bara åtgärder kommer att påverka. Det här är allas vårt ansvar nu, det säger Christoffer Bohman i en nyinspelad föreläsning som du kan se här ovan.

Christoffer lämnade sitt arbete som polis inom grov organiserad brottslighet efter 18 år för att bli trygghetsstrateg vid vår stiftelse Idéer för livet, som i 35 år arbetat för en ökad trygghet bland barn och unga.

– En av anledningarna var att jag såg att vi behövde ett helt annat engagemang i de förebyggande frågorna. Idéer för livet grundades för 35 år sedan. Det var i en orolig tid med våld, som ökade ett behov av en mobilisering i vårt samhälle, en mobilisering som Idéer för livet tog en taktpinne i, säger han och tillägger:

– Vi är där igen idag. Vi är i ett läge där offentlig sektor inte ensamma kommer att kunna klara problembilden som har blivit. Vi är i ett läge idag där alla krafter behövs och det är summan av alla insatser tillsammans som kommer att bryta kurvan. Vi måste säkerställa att de här barnen inte dammsugs in i de här gängen. Vi måste få våra barn och unga att få rätt förutsättningar i livet.

Närvarande vuxna behövs

Nu krävs ökad förståelse, engagemang och tidiga insatser från föräldrar, skolor och samhället som helhet, framhåller Christoffer. Föreningslivet spelar en viktig roll, samt att vi alla försöker vara en närvarande vuxen i barns liv.

– Alla kommer vid något tillfälle att träffa på ett barn som är på glid. Det kan vara när ni är föräldrar i ett fotbollslag. Det kan vara när ni möter barnen i skolan. Det kan vara barnens kompisar. Det kan vara i stort sett var som helst, och då behöver man hugga tag i de barnen, man behöver hålla i dem och man behöver ställa sig frågan: “Vad kan jag göra för det här barnet?”. Kan man påverka en person så gör man en väldigt stor skillnad, säger Christoffer.

Det är även nödvändigt att vara medveten om barns digitala liv och aktivt lyssna på deras upplevelser, påpekar Christoffer. Han varnar för att barn idag kan vara nära kriminalitet, även när de sitter ensamma i sina rum. Samtidigt behöver vi vuxna också ta tillbaka det offentliga rummet.

– Vi behöver vara ute på platser för att de här personerna inte ostört ska kunna rekrytera och socialisera in barn och unga. Det kan vi göra genom att gå ut och nattvandra. Det kan vara att man mobiliserar och systematiserar närvaro efter skolan eller efter träningar där vi också har sett att rekryteringar sker, säger han.

Ring hellre en gång för mycket

När det kommer till händelser som man bevittnar eller hör om, så slår Christoffer ett slag för att vi ska våga ringa polisen, och låta dem göra bedömningen. Ring hellre en gång för mycket! Man kan även tipsa socialtjänsten.

– Vi behöver ställa upp för varandra, och det innebär att vi kommer behöva tipsa om det vi ser, det vi hör om, det vi upplever. Man kan tipsa anonymt om man inte känner att man vill bli indragen, men vi behöver ge vår offentliga sektor en chans att lösa sitt uppdrag, säger han och tillägger:

– Alla kan göra något, det är summan av den sammanlagda kraften som till slut kommer att avgöra. Med kunskap i ryggen och viljan att förändra så kommer vi tillsammans göra skillnad.

 

Se gärna hela föreläsningen med Christoffer ovan, där han berättar mer om lägesbild, bakgrund och hur vi kan agera framåt.

200 miljoner till Sveriges unga hittills. Men det är bara början.

Idéer för livets mål är att bidra till att skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet för barn och unga. Det genom att initiera och stödja forskning, organisationer och insatser, nationellt såväl som lokalt och vara länken däremellan. Stiftelsen har funnits i mer än 35 år och stöttat fler än 4400 projekt.

Fonden som bidrar till ökad trygghet  

Fonden Skandia Idéer för livet är en matarfond med hållbarhetsfokus som investerar minst 85 procent av sitt värde i mottagarfonden Skandia Sverige Exponering, en indexnära aktiefond med bred inriktning. Ett hållbart fokus premierar bolag vars verksamhet bidrar till en hållbar utveckling. Fonden är fri från investeringar i bolag som kränker internationella normer, utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen, producerar tobak eller vapen eller producerar och distribuerar cannabis för rekreationellt bruk

Faktablad

Informationsbroschyr

 

Vi vill skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet.

Vi är många som vet att lyckade investeringar idag leder till god avkastning i framtiden. Men hos Skandias stiftelse Idéer för livet mäts resultaten inte bara i kronor, utan också i kraftfulla känslor med förmågan att förändra hela samhället. För vi vet att gemenskap nu förebygger utanförskap sen och att trygghet nu förebygger kriminalitet sen. 

Idéer för livet agerar kraftfullt med mjuka medel, och bygger starka vuxna genom att investera i dem som fortfarande växer. För oss är varje krona som spenderas på att få barn och unga att må bättre, känna mer delaktighet och tro på sig själva, en stor vinst för framtiden.

Vi verkar för bättre hälsa och ökad trygghet för barn och unga och finns med från idé till handling, i insatser som ger effekt och skapar framtidstro. Vi uppmuntrar kompetensöverföring, hjälper organisationer att växa och bidrar till att skapa fler skalbara isatser för en ökad social hållbarhet. Stiftelsen initierar och stödjer forskning, organisationer och insatser, nationellt såväl som lokalt och är länken mellan många av dem. Vi har funnits i mer än 35 år och stöttat fler än 4400 projekt.

För att skapa en positiv samhällsutveckling krävs ett nära samarbete mellan civilsamhället, offentlig sektor, näringsliv och akademin. Genom att verka för nya strukturer för samarbete kan vi bidra till att utveckla effektiva förebyggande lösningar och agera på utmanande samhällsutmaningar. Vi vet värdet av att förutse risker och arbeta förebyggande och arbetar för utvecklingen av effektiva metoder för att mäta värdet av förebyggande sociala insatser. Att göra rätt insats vid rätt tid lönar sig – både för samhället I stort såväl som för alla barn och unga.

Barns hälsa och trygghet är centralt för oss. Framtidstro, motivation och inkludering är viktiga byggstenar när vi tillsammans skapar framtiden!

Läs mer om stiftelsen Idéer för livet. 

Genom att spara i fonden Skandia Idéer för Livet kan du som kund stödja stiftelsen Idéer för livet och arbetet för att ge barn och unga chansen till ett mer hälsosamt och tryggt liv - samtidigt som du investerar i din egen framtid.

Framtidstro för tusentals barn (0 kr i avgift)

Med Skandia Idéer för Livet investerar du i en avgiftsfri fond som skänker 2% av fondvärdet till förmån för barn och unga. En investering i både din och någon annans framtid.

Läs mer och köp fonden

Andra läser om...

Till nyhetsarkivet