Gå till innehåll
Flicka utklädd till astronaut

Med Skandia Idéer för Livet investerar du både i din och någon annans framtid

  • 2 % av ditt fondvärde går till unga och deras framtid via stiftelsen Idéer för livet
  • 0 kr i förvaltningsavgift
  • En fond med hållbarhetsfokus

Spara för din framtid samtidigt som du ger barn och unga möjlighet till sin!

Köp fonden Skandia Idéer för Livet

200 miljoner till Sveriges unga hittills. Men det är bara början.

Idéer för livets mål är att bidra till att skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet över generationer. Det genom att arbeta långsiktigt för fler och mer effektiva förebyggande sociala insatser riktade mot barn och unga.

Skandias stiftelse Idéer för livet agerar som en katalysator för att skapa fler och effektivare förebyggande insatser mot barn och unga. Det genom att initiera och stödja lokala projekt, metoder och forskning. Idéer för livet har funnits i 35 år och stöttat fler än 4400 projekt. Vi vet värdet av att förutse risker och arbeta förebyggande genom att sätta in rätt insats vid rätt tidpunkt till rätt individ.

Fonden som bidrar till ökad trygghet  

Fonden Skandia Idéer för livet är en matarfond med hållbarhetsfokus som investerar minst 85 procent av sitt värde i mottagarfonden Skandia Sverige Exponering, en indexnära aktiefond med bred inriktning. Ett hållbart fokus premierar bolag vars verksamhet bidrar till en hållbar utveckling. Fonden är fri från investeringar i bolag som kränker internationella normer, utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen, producerar tobak eller vapen eller producerar och distribuerar cannabis för rekreationellt bruk

Faktablad (KIID)

Informationsbroschyr

 

Social hållbarhet lönar sig. För alla.

Skandias stiftelse Idéer för livet strävar efter att skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet. Vi agerar som en katalysator för att skapa fler och effektivare förebyggande insatser mot barn och unga. Det genom att initiera och stödja lokala projekt, metoder och forskning.

Det är vår övertygelse att det lönar sig både ur ekonomiskt och mänskligt perspektiv att förutse risker och förebygga problem innan de uppstår. Idéer för livet strävar efter att fånga upp barn och unga tidigt för att på så vis ge fler förutsättningar att leva ett liv med ökad trygghet och bättre hälsa.

Idéer för livet arbetar förebyggande inom områdena Lokala projekt, Metoder och Forskning. Tillsammans skapar områdena ett cirkulärt kretslopp som gör det möjligt att hela tiden förfina insatsernas kvalitet och effektivitet. Läs mer om stiftelsen Idéer för livet. 

Genom att spara i fonden Skandia Idéer för Livet kan du som kund stödja stiftelsen Idéer för livet och arbetet för att ge barn och unga chansen till ett mer hälsosamt och tryggt liv - samtidigt som du investerar i din egen framtid.

Vad menar vi då med hållbarhetsfokus?

Jo, fonder med hållbarhetsfokus är särskilt granskade och utvalda av oss då de har en väl genomarbetad strategi där hållbarhet är en avgörande faktor i analys och investeringsbeslut. Skandias grundkrav är att fondens förvaltare ska ha undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och ha ett relevant och systematiskt arbete, med hög kompetens inom hållbarhet. Enligt EU:s klassificering är detta fonder som främjar hållbarhet (artikel 8) eller har hållbarhet som mål (artikel 9).

 

Barn i regnjacka och hatt

Din bästa gåva?

Ett sparande som bara växer. Och växer.

Med fonden Skandia Idéer för Livet ger du en gåva som: 

  • varar länge - en trygghet för livet! 
  • stärker även andra unga - och allas vår framtid
  • passar dig som vill ge en långsiktig investering

Ring oss på telefon 0771-55 55 00 och välj 1 för bank – så hjälper vi dig.

Har du redan en depå eller ett konto du sparar i?

Då är det bara att logga in och börja spara i fonden.

Köp fonden Skandia Idéer för Livet