Gå till innehåll
Flicka utklädd till astronaut

Med Skandia Idéer för Livet investerar du både i din och någon annans framtid

  • 2 % av ditt fondvärde går till unga och deras framtid via stiftelsen Idéer för livet
  • 0 kr i förvaltningsavgift
  • En fond med hållbarhetsfokus

Spara för din framtid samtidigt som du ger barn och unga möjlighet till sin!

Köp fonden Skandia Idéer för Livet

200 miljoner till Sveriges unga hittills. Men det är bara början.

Idéer för livets mål är att bidra till att skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet för barn och unga. Det genom att initiera och stödja forskning, organisationer och insatser, nationellt såväl som lokalt och vara länken däremellan. Stiftelsen har funnits i mer än 35 år och stöttat fler än 4400 projekt.

Fonden som bidrar till ökad trygghet  

Fonden Skandia Idéer för livet är en matarfond med hållbarhetsfokus som investerar minst 85 procent av sitt värde i mottagarfonden Skandia Sverige Exponering, en indexnära aktiefond med bred inriktning. Ett hållbart fokus premierar bolag vars verksamhet bidrar till en hållbar utveckling. Fonden är fri från investeringar i bolag som kränker internationella normer, utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen, producerar tobak eller vapen eller producerar och distribuerar cannabis för rekreationellt bruk

Faktablad

Informationsbroschyr

 

Vi vill skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet.

Vi är många som vet att lyckade investeringar idag leder till god avkastning i framtiden. Men hos Skandias stiftelse Idéer för livet mäts resultaten inte bara i kronor, utan också i kraftfulla känslor med förmågan att förändra hela samhället. För vi vet att gemenskap nu förebygger utanförskap sen och att trygghet nu förebygger kriminalitet sen. 

Idéer för livet agerar kraftfullt med mjuka medel, och bygger starka vuxna genom att investera i dem som fortfarande växer. För oss är varje krona som spenderas på att få barn och unga att må bättre, känna mer delaktighet och tro på sig själva, en stor vinst för framtiden.

Vi verkar för bättre hälsa och ökad trygghet för barn och unga och finns med från idé till handling, i insatser som ger effekt och skapar framtidstro. Vi uppmuntrar kompetensöverföring, hjälper organisationer att växa och bidrar till att skapa fler skalbara isatser för en ökad social hållbarhet. Stiftelsen initierar och stödjer forskning, organisationer och insatser, nationellt såväl som lokalt och är länken mellan många av dem. Vi har funnits i mer än 35 år och stöttat fler än 4400 projekt.

För att skapa en positiv samhällsutveckling krävs ett nära samarbete mellan civilsamhället, offentlig sektor, näringsliv och akademin. Genom att verka för nya strukturer för samarbete kan vi bidra till att utveckla effektiva förebyggande lösningar och agera på utmanande samhällsutmaningar. Vi vet värdet av att förutse risker och arbeta förebyggande och arbetar för utvecklingen av effektiva metoder för att mäta värdet av förebyggande sociala insatser. Att göra rätt insats vid rätt tid lönar sig – både för samhället I stort såväl som för alla barn och unga.

Barns hälsa och trygghet är centralt för oss. Framtidstro, motivation och inkludering är viktiga byggstenar när vi tillsammans skapar framtiden!

Läs mer om stiftelsen Idéer för livet. 

Genom att spara i fonden Skandia Idéer för Livet kan du som kund stödja stiftelsen Idéer för livet och arbetet för att ge barn och unga chansen till ett mer hälsosamt och tryggt liv - samtidigt som du investerar i din egen framtid.

Fonder med hållbarhetsfokus

Med hållbarhetsfokus menar vi att miljörelaterade och/eller sociala egenskaper är avgörande vid val av fondens investeringar. Investeringar görs företrädelsevis i verksamheter eller organisationer som arbetar för miljö och samhälle. Fonden är fossilfri, dvs. väljer bort bolag som utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen. Fonden väljer även bort bolag som kränker internationella normer, producerar tobak, vapen eller cannabis. Läs mer om hållbarhet i fonder.

Barn i regnjacka och hatt

Din bästa gåva?

Ett sparande som bara växer. Och växer.

Med fonden Skandia Idéer för Livet ger du en gåva som: 

  • varar länge - en trygghet för livet! 
  • stärker även andra unga - och allas vår framtid
  • passar dig som vill ge en långsiktig investering

Ring oss på telefon 0771-55 55 00 och välj 1 för bank – så hjälper vi dig.

Har du redan en depå eller ett konto du sparar i?

Då är det bara att logga in och börja spara i fonden.

Köp fonden Skandia Idéer för Livet