Gå till innehåll

Välj Skandia för din tjänstepension – KAP-KL

  • KAP-KL/AKAP-KL är kollektivavtalet för anställda inom kommun och landsting
  • Om du har KAP-KL/AKAP-KL kan du själv bestämma bolag och förvaltningsform för den avgiftsbestämda delen
  • Är du född 1985 eller tidigare tillhör du KAP-KL, är du född senare tillhör du AKAP-KL

Här kan du läsa mer om varför du ska välja Skandia för din KAP-KL/AKAP-KL, själva valet gör du på Valcentralen eller Pensionsvalet.

AKAP-KL – för dig född 1986 eller senare

Om du är född 1986 eller senare tillhör du AKAP-KL. Din pension från AKAP-KL omfattar bland annat en avgiftsbestämd pension. Du kan själv välja bolag och förvaltningsform, om du inte gör ett aktivt val kommer pengarna att förvaltas enligt avtalet förbestämt bolag.

Din arbetsgivare betalar kvartalsvis ett belopp motsvarande 4,5 % av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp, och 30 % på lön därutöver. Det innebär att storleken på inbetalningarna till din pension redan är bestämd men du väljer själv var och hur pengarna ska placeras och kan på så sätt påverka din slutliga pension.

Pensionen betalas ut livsvarigt från och med månaden efter du fyller 67 år om du inte tidigare har ansökt om pensionsuttag. Du kan ge ett skydd till din familj genom att välja återbetalningsskydd.

KAP-KL – för dig född 1985 eller tidigare

Om du är född 1985 eller tidigare tillhör du troligen KAP-KL (du kan även tillhöra AKAP-KL, om du är osäker på vad du tillhör kan du snabbt och enkelt ta reda på det på Valcentralen eller Pensionsvalet .) Din pension från KAP-KL omfattar bland annat en avgiftsbestämd ålderspension. Du kan själv välja bolag och förvaltningsform, om du inte gör ett aktivt val kommer pengarna att förvaltas enligt avtalet förbestämt bolag.

Din arbetsgivare betalar årligen ett belopp motsvarande 4,5 % av din lön upp till 30 inkomstbasbelopp. Det innebär att storleken på inbetalningarna till din pension redan är bestämd men du väljer själv var och hur pengarna ska placeras och kan på så sätt påverka din slutliga pension.

Pensionen betalas ut livsvarigt från och med månaden efter du fyller 67 år om du inte tidigare har ansökt om pensionsuttag. Du kan ge ett skydd till din familj genom att välja återbetalningsskydd.

Om du tjänar över 40 250 kronor i månaden (2019) kan du även, utöver den avgiftsbestämda ålderspensionen, ha rätt till en förmånsbestämd ålderspension. Den motsvarar en viss procent av din lön vid pensionsåldern.

Dina pengar placeras i vår traditionella förvaltning

Paraplyn

Spara med garanti – traditionell förvaltning

  • Våra kapitalförvaltare förvaltar dina pengar och du är garanterad ett visst belopp vid utbetalningen 
  • Du kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat dig  däremot mer
  • Alla med traditionell försäkring hos oss får ta del av överskottet i Skandias livbolag
Varför traditionell förvaltning?

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt (20042018) 5,8 %

Senaste faktablad Skandia i siffror 

Gör ditt tjänstepensionsval

Du kan välja att flytta hela din intjänade tjänstepension och kommande inbetalningar eller enbart kommande inbetalningar. Du gör ditt tjänstepensionsval på en av de två valcentraler som finns för KAP-KL/AKAP-KL, detta beror på var din arbetsgivare sköter sin administration.

Vidare till Valcentralen Vidare till Pensionsvalet