Gå till innehåll

Praktikertjänsts PensionsPlan – 3P

 • Praktikertjänsts PensionsPlan (3P) är en pensionsplan för kostnadsställeansvariga Läkare, tandläkare med flera i Praktikertjänst AB och den innehåller bl a en premiebestämd ålderspension.
 • Betalas ut livsvarigt från 65 års ålder
 • Varje månad betalar din arbetsgivare ett belopp motsvarande 7 % av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp, och 30 % på lön därutöver*

* Du kan tillsammans med Praktikertjänst komma överens om andra procentsatser än ovan.

Läs mer om 3P nedan och gör sedan ditt val på Valcentralen. Du kan välja traditionell förvaltning och fondförvaltning.

Välj hos Valcentralen

Så fungerar det

Du kan påverka din pension genom att välja förvaltningsform för din tjänstepension.

Du kan välja:

 • Traditionell förvaltning
 • Fondförvaltning

Det här får du när du väljer Skandia

Paraplyn

Spara med garanti – traditionell förvaltning

 • Våra kapitalförvaltare förvaltar dina pengar och du är garanterad ett visst belopp vid utbetalningen 
 • Du kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat dig  däremot mer
 • Alla med traditionell försäkring hos oss får ta del av överskottet i Skandias livbolag
Varför traditionell förvaltning?

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt (2005–2019) 6,1 %

Senaste faktablad Skandia i siffror 

Ojämn kurva i linjediagram

Spara i fonder – fondförvaltning

 • För dig som vill spara långsiktigt och påverka möjligheterna till högre pension – du bestämmer vilka fonder du vill placera i och du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill
 • Vi har valt ut ett 90-tal fonder för att göra valet av fonder enklare för dig
 • Med fonder kan du sprida ditt sparande på flera marknader och tillgångsslag för att öka dina möjligheter till en jämn och god avkastning

Att spara i fonder innebär att kapitalet är beroende av fondernas avkastning. 

Pengar till din familj

Den premiebestämda ålderspensionen inom 3P nytecknas med ett återbetalningsskydd om du inte har gjort något annat val. Återbetalningsskyddet ger din familj (förmånstagare) dina sparade pengar om du skulle dö. Det innebär samtidigt att din egen pension blir lägre. 

Om du är ensamstående och saknar barn finns ingen anledning att ha återbetalningsskydd eftersom det finns begränsningar för vem som får dina pengar. 

Om du vill ändra förmånstagare ska du fylla i en blankett om förmånstagar­förordnande och skicka den till Valcentralen. Här kan du läsa mer om återbetalningsskyddet och hitta blanketten.

Gör ditt val hos Valcentralen

Valet görs på Valcentralen och du kan enkelt logga in med BankID eller Mobilt BankID.

Gör ditt val hos Valcentralen