Gå till innehåll
Jämvikt på en gungbräda

Löneväxla – maximera din pension

Löneväxling passar dig som tjänar lite mer. Du får högre pension och din arbetsgivare får chansen att erbjuda en bra förmån utan att det kostar något extra.

 • Ett sätt att öka ditt pensionssparande
 • Du kan gå tidigare i pension eller få högre pension vid 65 år 
 • Sparandet blir högre än löneminskningen

Vill du ha hjälp med ditt sparande?

Så här fungerar det att löneväxla

Passar dig som tjänar lite mer

Löneväxling innebär att du i överenskommelse med din arbetsgivare får en del av din lön eller bonus omvandlad till ett tjänstepensionssparande.

 • För att löneväxla bör du ha en månadslön på minst 44 923 kronor efter avdraget för löneväxling (2020). Om din lön blir mindre än så minskar du din allmänna pension, sjukpenning, föräldrapenning och andra socialförsäkringsförmåner.  
 • Om du har kollektivavtal är det bra att först kolla upp hur en löneväxling skulle påverka din totala pension.

Lägre skatt för din arbetsgivare

För din arbetsgivare innebär det att företaget kan räkna upp pensionspremien med cirka 6 % (skillnaden mellan särskild löneskatt och arbetsgivareavgift) utan att det kostar något extra. Den särskilda löneskatt som betalas på pensionspremien är nämligen lägre än arbetsgivaravgiften på lön.

Sparandet blir högre än löneminskningen

När du löneväxlar placerar du en del av din bruttolön (lön före skatt), därför behöver du inte betala någon inkomstskatt på beloppet du vill spara. Att jämföra med att pensionsspara privat, där du placerar redan beskattade pengar.

När du går i pension betalar du inkomstskatt på utbetalningarna. Men i många fall blir den skatten troligen lägre än vad du i dag betalar i skatt på din lön. Växlingen blir då ännu mer fördelaktig!

Så här gör du:

 1. Börja med att fråga din arbetsgivare om de erbjuder löneväxling
 2. Läs igenom vårt erbjudande och förhandla dig till ett bra upplägg
 3. Be din arbetsgivare att kontakta oss, så löser vi resten

Löneväxla med Skandia

Vi har bra sparformer för dig som vill löneväxla. Du kan välja ett av följande alternativ:

 • Spara med garanti – traditionell förvaltning
 • Spara i fonder – fondförvaltning
 • Spara i fonder, aktier och andra värdepapper – depåförvaltning

Du kan också kombinera traditionell förvaltning med antingen fondförvaltning eller depåförvaltning.

Paraplyn

Spara med garanti – traditionell förvaltning

 • Våra kapitalförvaltare förvaltar dina pengar och du är garanterad ett visst belopp vid utbetalningen 
 • Du kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat dig  däremot mer
 • Alla med traditionell försäkring hos oss får ta del av överskottet i Skandias livbolag
Varför traditionell förvaltning?
Pappersflygplan

Spara i fonder – fondförvaltning

 • För dig som vill spara långsiktigt och påverka möjligheterna till högre pension – du bestämmer vilka fonder du vill placera i och du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill
 • Välj bland ett 90-tal kvalitetsgranskade fonder
 • Med fonder kan du sprida ditt sparande på flera marknader och tillgångsslag för att öka dina möjligheter till en jämn och god avkastning

Att spara i fonder innebär att kapitalet är beroende av fondernas avkastning. Mer information i fondens faktablad. 

Till våra utvalda fonder
Person bygger torn av klossar

Spara i fonder, aktier och andra värdepapper – depåförvaltning

 • Du bestämmer hur försäkringskapitalet ska placeras – i fonder, aktier eller andra värdepapper
 • Brett sortiment och alltid bra courtage
 • Vi gör det lätt för både nybörjare och rutinerade att handla med värdepapper 

Att spara i värdepapper innebär att kapitalet är beroende av värdepapprenas avkastning.

Trygga tillval – pengar till din familj

Väljer du ett återbetalningsskydd till din försäkring ger du din familj större ekonomisk trygghet och din pension blir något lägre. Om du skulle dö innan du pensioneras får din familj en efterlevandepension, som grundar sig på ditt försäkringskapital. Pengarna kan gå till din make eller maka, sambo eller barn.

När din pension börjar betalas ut kan ditt återbetalningsskydd upphöra och din familj får ingen efterlevandepension om du skulle dö i förtid. Om du vill ha efterlevandepension även efter att pensionen börjat betalas ut kan du redan nu göra det valet.  

Om du är ensamstående och saknar barn behöver du troligen inte något återbetalningsskydd eftersom det finns begränsningar för vem som får dina pengar.

Inom den ram som din arbetsgivare sätter kan det även finnas fler tillägg, t.ex. premiebefrielse – om du blir sjukskriven en längre tid på grund av ett olycksfall eller sjukdom så betalar vi premien efter en karenstid.

Läs mer i villkor och förköpsinformation.

Så betalas pengarna ut

Pensionen som du får genom löneväxling betalas ut från din 65-årsdag. Om inget annat avtalas sker utbetalningen under 5 år, men du har möjlighet att förlänga utbetalningstiden om du önskar.

Planera din pensionsutbetalning

Löneväxla – maximera din pension

 • Ett sätt att öka ditt pensionssparande när avdragsrätten har tagits bort
 • Du kan gå tidigare i pension eller få högre pension vid 65 år 
 • Sparandet blir högre än löneminskningen
Vill du ha hjälp med ditt sparande?