Gå till innehåll
Personer bygger triangel av klossar

Avtalspension PPA13

Så här funkar Piloternas PensionsAvtal 2013 (PPA13), ett kollektivavtal mellan SAS och Svensk Pilotförening. 

Så funkar PPA13

 • Tjänstepensionen inom PPA13 är en premiebestämd tjänstepension. Det innebär att premien din arbetsgivare betalar in till din pension utgör en viss procent av din lön.

  Premie 2024

  Din arbetsgivare betalar en premie motsvarande

  • 4,5 % av din pensionsmedförande lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och
  • 30 % på lönen över det

  För dig som var anställd innan PPA13 trädde i kraft kan andra procentsatser gälla. Kontrollera med din arbetsgivare vad som gäller för dig.

 • Du som tillhör PPA13 kan till stor del själv bestämma hur du vill spara dina pengar och vem som ska ta hand om dem.

  • Försäkringsbolag

  Du kan påverka din pension genom att välja vilket försäkringsbolag premierna ska placeras i.

  • Förvaltningsform

  Du som har PPA13 kan välja att spara i fonder eller ett sparande med garanti s.k. traditionell förvaltning.

 • I PPA13 ingår ett återbetalningsskydd om du inte anmäler att det ska tas bort. Återbetalningsskydd är ett skydd för din familj som innebär att en efterlevandepension betalas ut till dina förmånstagare när du dör.

  • Familjen är förmånstagare

  Förmånstagare är i första hand din make/maka/sambo och i andra hand dina barn. Men du kan ändra förmånstagare genom en skriftlig anmälan till Valcentralen.

  • Ingen avgift men lägre pension

  Det kostar inget att ha återbetalningsskydd. Men skyddet gör att din pension blir lite lägre, eftersom du inte får vara med och dela på de pensionspengar som blir kvar när andra utan återbetalningsskydd dör.

  • Så väljer du bort återbetalningsskydd

  Om du väljer bort återbetalningsskydd görs ingen utbetalning till dina efterlevande om du dör. Om du vill välja bort återbetalningsskyddet gör du det hos Valcentralen.

  • Utbetalning

  Pensionen betalas ut en gång i månaden från 65 års ålder så länge du lever. Du har möjlighet att ta ut din tjänstepension från 55 års ålder.

  • Utbetalningstid

  I samband med att utbetalningen ska starta kan du ändra tidpunkten för när utbetalningarna ska börja och hur länge de ska pågå. Kortaste utbetalningstiden för PPA13 är 5 år.

 • Om du inte gör ett aktivt val kommer dina pensionspengar placeras i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd – Skandia Liv.

Pyramid av kulor

Flytta din tjänstepension till oss

Du kan välja Skandia antingen bara för nya inbetalningar eller för både nya och det du redan har sparat ihop.

Få hjälp med dina val – boka rådgivning

Om du väljer oss


Om du har PPA13 kan du själv bestämma bolag och förvaltningsform för din tjänstepension. 
Själva valet gör du på Valcentralen.

Grönt paraply

Skandia Liv – spara med garanti

 • Skandia Liv (traditionell förvaltning) innebär att våra kapitalförvaltare sköter ditt sparande och du är garanterad ett visst belopp vid utbetalningen 
 • Du kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat dig – däremot mer
 • Alla med traditionell försäkring hos oss får ta del av eventuellt överskott i Skandias livbolag.
Varför Skandia Liv?
Klossar i en glaskupa

Skandia Link – noga utvalda fonder

 • Skandia Link (fondförvaltning) passar dig som vill spara långsiktigt och påverka möjligheterna till högre pension – du bestämmer vilka fonder du vill placera i och du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill
 • Välj ur ett kvalitetsgranskat utbud som är noggrant utvalda av våra fondanalytiker
 • Med fonder kan du sprida ditt sparande på flera marknader och tillgångsslag för att öka dina möjligheter till en jämn och god avkastning

Att spara i fonder innebär att kapitalet är beroende av fondernas avkastning. Mer information i fondens faktablad. 

Till fondlistan

Mer om PPA13


Skandia Link – fondförvaltning

 • Entréfond Skandia Mix 60 Exponering.

  Fördelning avgifter Per 1000 kr placerade i fonden  
  Årlig avgift 0,40 % 4 kr
  Transaktions­­kostnad 0,05 % 0,53 kr
  Resultatbaserad avgift 0,00 % 0 kr
  Köpavgift SKandia 0,00 % 0 kr
  Säljavgift Skandia 0,00 % 0 kr
  Valutaväxlings­­avgift Skandia - -
  Summa 0,45 % 4,53 kr
  Varav Skandias mottagna tredjeparts­­ersättningar 0,40 % 4 kr

Skandia Liv – traditionell förvaltning

Vi tar hänsyn till hållbarhet

Skandia har ett sedan länge etablerat arbetssätt för att ta hänsyn till hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer. Vi arbetar utifrån strategin att välja in, välja bort samt påverka, och främjar på så sätt en hållbar utveckling.

Mer detaljerad information om hur Skandia arbetar med hållbarhet finns att läsa under hållbarhetsrelaterade upplysningar för Skandia Liv respektive Skandia Link.

Ytterligare information om vårt hållbarhetsarbete finns att läsa på våra hållbarhetssidor.

Valcentral för PPA13


Du kan välja oss antingen för enbart nya inbetalningar eller för både nya och det du redan har sparat ihop.

Tips till dig med tjänstepension


Kvinna och barn sitter i soffa

Rabatt på bolån

Rabatt på bolån för alla med tjänstepension hos oss.

Räkna på räntan
Kvinna pratar i telefon vid skrivbord

Pensions­rådgivning

Få hjälp med hela din pension och välj rätt skydd för dig och din familj. Vi räknar även ut hur mycket du behöver månads­spara för att få önskad pension.

Boka rådgivning

Mer om tjänstepension


Tänk på! Det kan tyckas självklart, men vi vill ändå på­minna om risken med att placera pengar i Skandia Liv (traditionell förvaltning), fonder och aktier. Historisk av­kastning är ingen garanti för framtida avkastning och dina pengar kan både öka och minska i värde. Även om vi kan ge dig tips på vägen är det du själv som ansvarar för dina investerings­beslut. Därför är det viktigt att du läser all information inför ett beslut. Läs gärna om risker och ditt ansvar här.

Tänk på! Ditt nuvarande försäkringsavtal och dess försäkringsskydd slutar gälla vid en flytt. Jämför därför förvaltningsformer, garantier, återbetalningsskydd och ändringsmöjligheter innan du bestämmer dig för att flytta din tjänstepension. Läs igenom både de gamla och de nya försäkringsvillkoren innan du bestämmer dig. Du flyttar hela kapitalet i din försäkring och kan inte välja att flytta bara en del. För vissa försäkringar kan en godkänd hälsoprövning krävas från ditt gamla försäkringsbolag. Det är ditt gamla försäkringsbolag som bestämmer om flytten beviljas – vissa pensionsförsäkringar har inte flytträtt.