Gå till innehåll
Mamma och barn planterar växter

Avtalspension KAP-KL

Tjänstepension för dig som jobbar i kommun och region. Du kan själv bestämma vem som ska ta hand om dina pengar. Hos oss får du ett tryggt sparande med garanti.

KAP-KL eller AKAP-KL

Om du är född 1985 eller tidigare tillhör du troligen KAP-KL, men du kan även tillhöra AKAP-KL. Om du är osäker på vad du tillhör kan du snabbt och enkelt ta reda på det genom att logga in på minPension.

 • KAP-KL är för dig som är född 1985 eller tidigare.
 • AKAP-KL är för dig som är född 1986 eller senare.

Så funkar KAP-KL

För dig som är född 1985 eller tidigare.

 • Premiebestämd

  Tjänstepensionen inom KAP-KL är en premiebestämd tjänstepension. Det innebär att premien din arbetsgivare betalar in till din pension utgör en viss procent av din lön.

  Premie 2021

  Din arbetsgivare betalar årligen en premie motsvarande

  • 4,5 % av din månadslön

  Förmånsbestämd - för dig som tjänar lite mer

  Om du tjänar över 42 625 kronor i månaden (2021) kan du, utöver den premiebestämda pensionen, även ha rätt till en förmånsbestämd. Hur stor den pensionen blir beror på hur hög lön du har och hur länge du har varit anställd inom KAP-KL.

 • Du som tillhör KAP-KL kan till stor del själv bestämma hur du vill spara dina pengar och vem som ska ta hand om dem.

  • Försäkringsbolag

  Du kan påverka din pension genom att välja vilket försäkringsbolag premierna ska placeras i.

  • Förvaltningsform

  Du som har KAP-KL kan välja att spara i fonder eller att spara med garanti i s.k. traditionell förvaltning.

 • I KAP-KL ingår ett återbetalningsskydd om du inte anmäler att det ska tas bort. Återbetalningsskydd är ett skydd för din familj som innebär att en efterlevandepension betalas ut till dina förmånstagare när du dör.

  • Familjen är förmånstagare

  Förmånstagare är i första hand din make/maka/sambo och i andra hand dina barn.Om du vill ändra ordningsföljd eller göra ett särskilt förmånstagarförordnande kontaktar du det försäkringsbolag du valt.

  • Ingen avgift men lägre pension

  Det kostar inget att ha återbetalningsskydd. Men skyddet gör att din pension blir lite lägre, eftersom du inte får vara med och dela på de pensionspengar som blir kvar när andra utan återbetalningsskydd dör.

  • Så väljer du bort återbetalningsskydd

  Om du väljer bort återbetalningsskydd görs ingen utbetalning till dina efterlevande om du dör. Om du vill välja bort återbetalningsskyddet gör du det direkt hos det försäkringsbolag du valt.

  Så gör du som är kund hos oss

  Om du har din tjänstepension KAP-KL hos oss fyller du i och skickar in blanketten ändring av försäkring om du vill ta bort eller lägga till återbetalningsskydd och ändra förmånstagarförordnandet.

  • Utbetalning

  Pensionen utbetalas månadsvis från 69 års ålder så länge du lever. Du har möjlighet att påbörja utbetalningen från tidigast 55 års ålder.

  • Utbetalningstid

  I samband med att utbetalningen ska påbörjas kan du ändra tidpunkten för när utbetalningarna ska börja och hur länge de ska pågå. Kortaste utbetalningstiden för KAP-KL är 5 år.

 • Om du inte gör ett aktivt val kommer dina pensionspengar placeras i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd hos KPA Pension.

Så funkar AKAP-KL

För dig som är född 1986 eller senare.

 • Tjänstepensionen inom AKAP-KL är en premiebestämd tjänstepension. Det innebär att premien din arbetsgivare betalar in till din pension utgör en viss procent av din lön.

  Premie 2021

  Din arbetsgivare betalar en premie motsvarande

  • 4,5 % av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och
  • 30 % på lön därutöver
 • Du som tillhör AKAP-KL kan till stor del själv bestämma hur du vill spara dina pengar och vem som ska ta hand om dem.

  • Försäkringsbolag

  Du kan påverka din pension genom att välja vilket försäkringsbolag premierna ska placeras i.

  • Förvaltningsform

  Du som har AKAP-KL ska välja att spara i fonder eller ett sparande med garanti s.k. traditionell förvaltning.

 • I AKAP-KL ingår ett återbetalningsskydd om du inte anmäler att det ska tas bort. Återbetalningsskydd är ett skydd för din familj som innebär att en efterlevandepension betalas ut till dina förmånstagare när du dör.

  • Familjen är förmånstagare

  Förmånstagare är i första hand din make/maka/sambo och i andra hand dina barn.Om du vill ändra ordningsföljd eller göra ett särskilt förmånstagarförordnande kontaktar du det försäkringsbolag du valt.

  • Ingen avgift men lägre pension

  Det kostar inget att ha återbetalningsskydd. Men skyddet gör att din pension blir lite lägre, eftersom du inte får vara med och dela på de pensionspengar som blir kvar när andra utan återbetalningsskydd dör.

  • Så väljer du bort återbetalningsskydd

  Om du väljer bort återbetalningsskydd görs ingen utbetalning till dina efterlevande om du dör. Om du vill välja bort återbetalningsskyddet gör du det direkt hos det försäkringsbolag du valt.

  Så gör du som är kund hos oss

  Om du har din tjänstepension KAP-KL hos oss fyller du i och skickar in blanketten ändring av försäkring om du vill ta bort eller lägga till återbetalningsskydd och ändra förmånstagarförordnandet.

  • Utbetalning

  Pensionen utbetalas månadsvis från 69 års ålder så länge du lever. Du har möjlighet att påbörja utbetalningen från tidigast 55 års ålder.

  • Utbetalningstid

  I samband med att utbetalningen ska påbörjas kan du ändra tidpunkten för när utbetalningarna ska börja och hur länge de ska pågå. Kortaste utbetalningstiden för AKAP-KL är 5 år.

 • Om du inte gör ett aktivt val kommer dina pensionspengar placeras i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd hos KPA Pension.

Om du väljer oss

Om du väljer oss för din KAP-KL eller AKAP-KL får du ett sparande med garanti i traditionell förvaltning. Det är vår allra mest bekväma sparform. Vi sköter allt och du får ett långsiktigt sparande som du kan vara trygg med.

Grönt paraply

Skandia Liv – spara med garanti

 • Skandia Liv (traditionell förvaltning) innebär att våra kapitalförvaltare sköter ditt sparande och du är garanterad ett visst belopp vid utbetalningen 
 • Du kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat dig – däremot mer
 • Alla med traditionell försäkring hos oss får ta del av eventuellt överskott i Skandias livbolag.
Varför Skandia Liv?

Få hjälp att flytta din tjänstepension

Något gick fel när formuläret skulle skickas.

Valcentral för KAP-KL & AKAP-KL

Du kan välja att flytta hela din intjänade tjänstepension och kommande inbetalningar eller enbart kommande inbetalningar. Du gör ditt tjänstepensionsval på en av de två valcentraler som finns för KAP-KL/AKAP-KL, detta beror på var din arbetsgivare sköter sin administration.

Valcentralen

Gör dina tjänstepensionsval via Valcentralen.

Logga in på valcentralen

Pensionsvalet

Gör dina tjänstepensionsval via Pensionsvalet.

Logga in på Pensionsvalet

Villkor & detaljer

Tips till dig med tjänstepension

Två kvinnor flyttar inredning

Rabatt på bolån

Rabatt på bolån för alla med tjänstepension hos oss.

Räkna på räntan
Kvinna pratar i telefon vid skrivbord

Pensionsrådgivning

Få hjälp med hela din pension och välj rätt skydd för dig och din familj.

Boka rådgivning
Jämvikt på en gungbräda

Löneväxling

För dig som tjänar lite mer kan löneväxling vara en lönsam lösning.

Börja löneväxla

Mer om tjänstepension

Tänk på! Ditt nuvarande försäkringsavtal och dess försäkringsskydd slutar gälla vid en flytt. Jämför därför förvaltningsformer, garantier, återbetalningsskydd och ändringsmöjligheter innan du bestämmer dig för att flytta din tjänstepension. Läs igenom både de gamla och de nya försäkringsvillkoren innan du bestämmer dig. Du flyttar hela kapitalet i din försäkring och kan inte välja att flytta bara en del. För vissa försäkringar kan en godkänd hälsoprövning krävas från ditt gamla försäkringsbolag. Det är ditt gamla försäkringsbolag som bestämmer om flytten beviljas – vissa pensionsförsäkringar har inte flytträtt.

Tänk på! Det kan tyckas självklart, men vi vill ändå på­minna om risken med att placera pengar i Skandia Liv (traditionell förvaltning), fonder och aktier. Historisk av­kastning är ingen garanti för framtida avkastning och dina pengar kan både öka och minska i värde. Även om vi kan ge dig tips på vägen är det du själv som ansvarar för dina investerings­beslut. Därför är det viktigt att du läser all information inför ett beslut. Läs gärna om risker och ditt ansvar här.