Gå till innehåll
Personer bygger triangel av klossar

Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL – Kommun- och landstingsanställda

Så här funkar kollektivavtalad tjänstepension KAP-KL/AKAP-KL för anställda inom kommun och landsting.

Så funkar det

Om du är född 1985 eller tidigare tillhör du troligen KAP-KL, men du kan även tillhöra AKAP-KL. Om du är osäker på vad du tillhör kan du snabbt och enkelt ta reda på det genom att logga in på minPension.

AKAP-KL – för dig född 1986 eller senare

Din pension från AKAP-KL omfattar bland annat en premiebestämd pension. Du kan själv välja bolag och förvaltningsform, om du inte gör ett aktivt val kommer pengarna att förvaltas enligt avtalet förbestämt bolag.

Premien beräknas varje halvårsskifte och är 4,5 % av din pensionsgrundande halvårslön upp till 3,75 inkomstbasbelopp, och 30 % på den del som överstiger 3,75 inkomstbasbelopp upp till 15 inkomstbasbelopp. Din arbetsgivare betalar premien kvartalsvis. Det innebär att storleken på inbetalningarna till din pension redan är bestämd men du väljer själv var och hur pengarna ska placeras och kan på så sätt påverka din slutliga pension.

Pensionen betalas ut livsvarigt från och med månaden efter du fyller 67 år om du inte tidigare har ansökt om pensionsuttag. Du kan ge ett skydd till din familj genom att välja återbetalningsskydd.

KAP-KL – för dig född 1985 eller tidigare

Din pension från KAP-KL omfattar bland annat en premiebestämd ålderspension. Du kan själv välja bolag och förvaltningsform, om du inte gör ett aktivt val kommer pengarna att förvaltas enligt avtalet förbestämt bolag.

Din arbetsgivare betalar årligen ett belopp motsvarande 4,5 % av din lön upp till 30 inkomstbasbelopp. Det innebär att storleken på inbetalningarna till din pension redan är bestämd men du väljer själv var och hur pengarna ska placeras och kan på så sätt påverka din slutliga pension.

Pensionen betalas ut livsvarigt från och med månaden efter du fyller 67 år om du inte tidigare har ansökt om pensionsuttag. Du kan ge ett skydd till din familj genom att välja återbetalningsskydd.

Om du tjänar över 41 750 kronor i månaden (2020) kan du även, utöver den premiebestämda ålderspensionen, ha rätt till en förmånsbestämd ålderspension.

Sparformer du kan välja

Om du har KAP-KL/AKAP-KL kan du själv bestämma bolag och förvaltningsform för den premiebestämda delen. Själva valet gör du på Valcentralen eller Pensionsvalet.

Kurva i linjediagram pekar uppåt

Spara med garanti – traditionell förvaltning

  • Våra kapitalförvaltare förvaltar dina pengar och du är garanterad ett visst belopp vid utbetalningen 
  • Du kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat dig  däremot mer
  • Alla med traditionell försäkring hos oss får ta del av överskottet i Skandias livbolag
Varför traditionell förvaltning?

Villkor & detaljer

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt (2005–2019) 6,1 %

Senaste faktablad Skandia i siffror 

Valcentral

Du kan välja att flytta hela din intjänade tjänstepension och kommande inbetalningar eller enbart kommande inbetalningar. Du gör ditt tjänstepensionsval på en av de två valcentraler som finns för KAP-KL/AKAP-KL, detta beror på var din arbetsgivare sköter sin administration.

Valcentralen

Gör dina tjänstepensionsval via Valcentralen.

Logga in på valcentralen

Pensionsvalet

Gör dina tjänstepensionsval via Pensionsvalet.

Logga in på Pensionsvalet

Tips för dig med tjänstepension

Procenttecken

Rabatt på bolån

Rabatt på bolån för alla med tjänstepension hos oss.

Räkna på räntan
Kvinna pratar i telefon vid skrivbord

Personlig rådgivning

Hos oss kan du få hjälp med hela din pension och att välja rätt skydd för dig och din familj.

Boka rådgivning
Jämvikt på en gungbräda

Löneväxling

För dig som tjänar lite mer kan löneväxling vara en lönsam lösning.

Börja löneväxla

Tänk på! Ditt nuvarande försäkringsavtal och dess försäkringsskydd slutar gälla vid en flytt. Jämför därför förvaltningsformer, garantier, återbetalningsskydd och ändringsmöjligheter innan du bestämmer dig för att flytta din tjänstepension. Läs igenom både de gamla och de nya försäkringsvillkoren innan du bestämmer dig. Du flyttar hela kapitalet i din försäkring och kan inte välja att flytta bara en del. För vissa försäkringar kan en godkänd hälsoprövning krävas från ditt gamla försäkringsbolag. Det är ditt gamla försäkringsbolag som bestämmer om flytten beviljas – vissa pensionsförsäkringar har inte flytträtt.

Tänk på! Det kan tyckas självklart, men vi vill ändå på­minna om risken med att placera pengar i traditionell förvaltning, fonder och aktier. Historisk av­kastning är ingen garanti för framtida avkastning och dina pengar kan både öka och minska i värde. Även om vi kan ge dig tips på vägen är det du själv som ansvarar för dina investerings­beslut. Därför är det viktigt att du läser all information inför ett beslut. Läs gärna om risker och ditt ansvar här.