Gå till innehåll
Personer bygger triangel av klossar

Praktikertjänsts PensionsPlan – 3P

Så här funkar Praktikertjänsts PensionsPlan (3P) för kostnadsställeansvariga Läkare, tandläkare med flera i Praktikertjänst AB. Om du vill göra dina tjänstepensionsval gör du det direkt hos din valcentral.

Välj hos Valcentralen

Praktikertjänsts PensionsPlan

 • Praktikertjänsts PensionsPlan (3P) är en pensionsplan för kostnadsställeansvariga Läkare, tandläkare med flera i Praktikertjänst AB och den innehåller bl a en premiebestämd ålderspension.
 • Betalas ut livsvarigt från 66 års ålder
 • Din arbetsgivare betalar ett belopp motsvarande 8 % av din pensionsgrundande lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp, och 32 % på pensionsgrundande lön därutöver*

* Du kan tillsammans med Praktikertjänst komma överens om andra procentsatser än ovan.

Påverka din tjänstepension

Du som har 3P kan påverka din tjänstepension genom att välja förvaltningsform för din tjänstepension. Du kan välja:

 • Skandia Liv (traditionell förvaltning)
 • Skandia Link (fondförvaltning)

Om du väljer oss


Klossar i en glaskupa

Skandia Link – noga utvalda fonder

 • Skandia Link (fondförvaltning) passar dig som vill spara långsiktigt och påverka möjligheterna till högre pension – du bestämmer vilka fonder du vill placera i och du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill.
 • Kvalitetsgranskat utbud som är noggrant utvalda av våra fondanalytiker.
 • Med fonder kan du sprida ditt sparande på flera marknader och tillgångsslag för att öka dina möjligheter till en jämn och god avkastning 

Att spara i fonder innebär att kapitalet är beroende av fondernas avkastning. Mer information i fondens faktablad.

Grönt paraply

Skandia Liv – spara med garanti

 • Skandia Liv (traditionell förvaltning) innebär att våra kapitalförvaltare sköter ditt sparande och du är garanterad ett visst belopp vid utbetalningen 
 • Du kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat dig – däremot mer
 • Alla med traditionell försäkring hos oss får ta del av eventuellt överskott i Skandias livbolag.
Varför Skandia Liv?
Hänsyn till miljön och samhället är en självklar del i vår kapitalförvaltning.

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt (2008–2022) 6,2 %

Senaste faktablad Skandia Liv i siffror (traditionell förvaltning)

Vi tar hänsyn till hållbarhet

Skandia har ett sedan länge etablerat arbetssätt för att ta hänsyn till hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer. Vi arbetar utifrån strategin att välja in, välja bort samt påverka, och främjar på så sätt en hållbar utveckling.

Mer detaljerad information om hur Skandia arbetar med hållbarhet finns att läsa under hållbarhetsrelaterade upplysningar för Skandia Liv respektive Skandia Link.

Ytterligare information om vårt hållbarhetsarbete finns att läsa på våra hållbarhetssidor.

Efterlevandeskydd


Återbetalningsskydd inom 3P

Om du inte har gjort ett annat val, kommer den premiebestämda ålderspensionen inom 3P nytecknas med ett återbetalningsskydd.

Du kan ge ett skydd till din familj genom att behålla återbetalningsskyddet. Återbetalningsskydd innebär att en efterlevandepension betalas ut till dina förmånstagare när du dör.

 • Familjen är förmånstagare

Förmånstagare är i första hand din make/maka/sambo och i andra hand dina barn. Men du kan ändra förmånstagare genom en skriftlig anmälan till Valcentralen.

 • Ingen avgift men lägre pension

Det kostar inget att ha återbetalningsskydd. Men skyddet gör att din pension blir lite lägre, eftersom du inte får vara med och dela på de pensionspengar som blir kvar när andra utan återbetalningsskydd dör.

 • Ändra förmånstagare 

Om du vill ändra förmånstagare ska du fylla i en blankett om förmånstagar­förordnande och skicka den till Valcentralen. Här kan du läsa mer om återbetalningsskyddet och hitta blanketten.

 • Så väljer du bort återbetalningsskydd

Om du väljer bort återbetalningsskydd görs ingen utbetalning till dina efterlevande om du dör. Du kan välja bort återbetalningsskyddet hos Valcentralen.

Du kan enkelt logga in med BankID eller Mobilt BankID.

Gör ditt val hos Valcentralen

Välj förvaltningsform för din tjänstepension


Villkor & detaljer


Mer om tjänstepension


Tänk på! Det kan tyckas självklart, men vi vill ändå på­minna om risken med att placera pengar i Skandia Liv (traditionell förvaltning), fonder och aktier. Historisk av­kastning är ingen garanti för framtida avkastning och dina pengar kan både öka och minska i värde. Även om vi kan ge dig tips på vägen är det du själv som ansvarar för dina investerings­beslut. Därför är det viktigt att du läser all information inför ett beslut. Läs gärna om risker och ditt ansvar här.