Gå till innehåll
Personer bygger triangel av klossar

Praktikertjänsts PensionsPlan – 3P

Så här funkar Praktikertjänsts PensionsPlan (3P) för kostnadsställeansvariga Läkare, tandläkare med flera i Praktikertjänst AB. Om du vill göra dina tjänstepensionsval gör du det direkt hos din valcentral.

Välj hos Valcentralen

Praktikertjänsts PensionsPlan

 • Praktikertjänsts PensionsPlan (3P) är en pensionsplan för kostnadsställeansvariga Läkare, tandläkare med flera i Praktikertjänst AB och den innehåller bl a en premiebestämd ålderspension.
 • Betalas ut livsvarigt från 65 års ålder
 • Varje månad betalar din arbetsgivare ett belopp motsvarande 7 % av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp, och 30 % på lön därutöver*

* Du kan tillsammans med Praktikertjänst komma överens om andra procentsatser än ovan.

Du som har 3P kan påverka din tjänstepension genom att välja förvaltningsform för din tjänstepension. Du kan välja:

 • Traditionell förvaltning
 • Fondförvaltning

Om du väljer oss

Ojämn kurva i linjediagram

Spara i fonder – fondförvaltning

 • För dig som vill spara långsiktigt och påverka möjligheterna till högre pension – du bestämmer vilka fonder du vill placera i och du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill.
 • Kvalitetsgranskat utbud som är noggrant utvalda av våra fondanalytiker.
 • Med fonder kan du sprida ditt sparande på flera marknader och tillgångsslag för att öka dina möjligheter till en jämn och god avkastning 
Grönt paraply

Skandia Liv – spara med garanti

 • Skandia Liv (traditionell förvaltning) innebär att våra kapitalförvaltare sköter ditt sparande och du är garanterad ett visst belopp vid utbetalningen 
 • Du kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat dig – däremot mer
 • Alla med traditionell försäkring hos oss får ta del av eventuellt överskott i Skandias livbolag.
Varför Skandia Liv?
Hänsyn till miljön och samhället är en självklar del i vår kapitalförvaltning.

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt (2006–2020) 6,0 %

Senaste faktablad Skandia Liv i siffror (traditionell förvaltning)

Efterlevandeskydd

Återbetalningsskydd inom 3P

Den premiebestämda ålderspensionen inom 3P nytecknas med ett återbetalningsskydd om du inte har gjort något annat val. Återbetalningsskyddet ger din familj (förmånstagare) dina sparade pengar om du skulle dö. Det innebär samtidigt att din egen pension blir lägre. 

Om du är ensamstående och saknar barn finns ingen anledning att ha återbetalningsskydd eftersom det finns begränsningar för vem som får dina pengar. 

Om du vill ändra förmånstagare ska du fylla i en blankett om förmånstagar­förordnande och skicka den till Valcentralen. Här kan du läsa mer om återbetalningsskyddet och hitta blanketten.

Gör ditt val hos Valcentralen

Valet görs på Valcentralen och du kan enkelt logga in med BankID eller Mobilt BankID.

Gör ditt val hos Valcentralen

Valcentral

Valcentralen

Gör dina tjänstepensionsval via Valcentralen.

Logga in på valcentralen

Villkor & detaljer

Mer om tjänstepension

Tänk på! Det kan tyckas självklart, men vi vill ändå på­minna om risken med att placera pengar i Skandia Liv (traditionell förvaltning), fonder och aktier. Historisk av­kastning är ingen garanti för framtida avkastning och dina pengar kan både öka och minska i värde. Även om vi kan ge dig tips på vägen är det du själv som ansvarar för dina investerings­beslut. Därför är det viktigt att du läser all information inför ett beslut. Läs gärna om risker och ditt ansvar här.