Gå till innehåll

Hur är det att verka i Skandias fullmäktige?

Mellan den 16 januari till den 16 februari kan du rösta på kandidater till fullmäktige som är Skandias högst beslutande organ. Möt Rose Marie Westman som berättar om vad uppdraget som kundvald representant innebär.

Rose Marie blev invald som ledamot i Skandias fullmäktige 2022 och utöver sitt uppdrag i fullmäktige är hon vice ordförande i den statliga myndigheten Kärnavfallsfonden. Hon har en bakgrund som chefsekonom på Burenstam & Partners, senior finansanalytiker och portföljförvaltare på Alecta Pensionsförsäkrings ränte- och aktieavdelning. Rose Marie har tidigare haft styrelseuppdrag som styrelseledamot och ordförande i Sjunde AP-fonden.

Hur var det att bli nominerad till fullmäktige? 

Jag kände mig hedrad och förväntansfull. Jag har alltid haft stor respekt för Skandias gedigna livförsäkringsprodukter och för det professionella bemötandet jag upplevt som kund. Samtidigt har jag själv ägnat 35 år åt kapitalförvaltning, bland annat på Alecta och inom styrelsen för sjunde AP-fonden. Med den bakgrunden ansåg jag mig kunna bidra till Skandias fullmäktige.

Vad innebär rollen som ledamot i fullmäktige?

Fullmäktige, som representerar kunderna, utgör Skandias bolagsstämma och ledamöterna tillsammans utövar ägarinflytandet. Fullmäktiges viktigaste uppgift är att tillsätta ordförande och övriga styrelseledamöter i Skandia. Att ha engagerade och ansvarstagande ägare är viktigt för alla bolag. Med denna konstruktion har Skandia, som är ett ömsesidigt bolag ägt av kunderna, fått ett mycket aktivt forum för ägarstyrning.

Vilka frågor har varit de viktigaste under 2022? 

Förutom tillsättning av ny ordförande har vi lagt stort fokus på Skandias utveckling av förbättrad kundupplevelse och effektivare produkter inom pensionsförsäkring och hälsa. Dessutom följer fullmäktige upp utvecklingen av Skandias hållbara investeringar, som bidrar positivt till klimatomställningen. Uppföljningen av kapitalförvaltningens avkastning har varit viktig under ett år med stor turbulens på aktie- och räntemarknaderna. Fullmäktige har även antagit en ny bolagsordning där antalet ledamöter de närmaste åren kommer att minskas från 21 till 15 fullmäktigeledamöter.

Vad är det roligaste med att vara en del av fullmäktige? 

Att fullmäktige sätter sig in i och kan stötta i de strategiska utmaningarna som Skandia står inför. I och med de löpande fullmäktigemötena som sker under året ges möjlighet till fortlöpande informationsutbyte och kontinuitet i de viktigaste frågeställningarna.

Vilka frågeställningar kommer att ta störst plats framöver? 

Hur kan Skandia behålla sin starka marknadsposition i en omvärld där konkurrensen om kunderna hårdnar samtidigt som informationsflödet, som riktas mot pensionsförsäkringstagare blir mer svårbegripligt och kortsiktigt inriktat, är en viktig fråga. Kunderna som över tid gynnas av ett långsiktigt agerande möts av budskap från aktörer, som fokuserar på mer kortsiktiga volym- och vinstmål. En förbättrad kundupplevelse i alla kanaler där Skandia möter sina befintliga och nya kunder, kommer vara ett fortsatt prioriterat område att följa.

Vad vill du förmedla till de som är röstberättigade i fullmäktigevalet 2023? 

Att era röster betyder oerhört mycket. Utan ett stort engagemang hos kunderna blir det svårare för fullmäktige att representera det som gynnar kundernas nytta på lång sikt.

Om du ännu inte röstat i fullmäktigevalet är det hög tid nu!

Läs mer om kandidaterna och rösta här

Till nyhetsarkivet