Gå till innehåll

"Då ser det ljusare ut i plånboken igen" – och så kan du som sparare tänka nu

Är räntetoppen nära? Vad händer med inflationen? "Som sparare bör man förbereda sig på att vägen framåt kan präglas av stora svängningar", säger vår ekonom Seyran Naib. Här reder hon ut vad som händer i ekonomin nu, ljusglimtarna som finns, och varför svenska aktier kan vara en god idé i portföljen.

Lyssna på hela samtalet med Seyran Naib i vår podd En påse pengar, i filmklippet här ovan.

Vår ekonom Seyran Naib tror att det kan bli värre innan det blir bättre, berättar hon i vår podd En påse pengar, och spår att vi är på väg in i en global lågkonjunktur:

Sen är ju frågan lite, hur djup kommer den att bli? Det får vi ju se, men centralbankerna är fortfarande inte klara med sina räntehöjningar. Inflationen är inte helt bekämpad. Det är många faktorer som är oroande i närtid så att jag tror att det kan bli lite värre innan det blir bättre, men sen när vi är förbi det, då ser det ljusare ut i ekonomin och framför allt i hushållens plånböcker.

Men hur gör man då för att bli en vinnare som sparare?

Jag skulle säga att man ska ha en bra risknivå i kombination med långsiktigt månadssparande. Har man de två i kombination så kan det i framtiden generera någon form av guldgruva, säger Seyran i podden.

Långsiktigt perspektiv

Hittills i år har ett globalt börsindex stigit närmare 7 procent i svenska kronor och ser vi till börserna i USA har tekniktunga Nasdaqbörsen stigit runt 15 procent.  Även Stockholmsbörsen har avkastat cirka 10 procent hittills i år, vilket motsvarar en god genomsnittlig årsavkastning, konstaterar Seyran i senaste utgåvan av Skandia Marknadsbrev. 

– Man kan konstatera att återhämtningen har gått snabbt. Det är tydligt att marknaden räknar med att problemen inom banksektorn är någorlunda lösta och att följdeffekterna blir begränsade, säger Seyran.  

Hon tillägger att det fortfarande är lite tidigt att dra några säkra slutsatser: 

– Den kommande börsresan väntas vara turbulent. Som sparare behöver man vara förberedd på att vägen framåt kan fortsätta vara svängig under året. I rådande läge är det därför extra viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv och fundera igenom sin risknivå.

Svenska aktier i portföljen 

I Placeringsutsikter som publicerades i februari påpekade vi att svenska sparare har haft en mycket bra krockkudde i den svenska kronan. När kronan försvagas så stiger värdet på utländska aktiefonder och när kronan stärks så drabbas avkastningen negativt. Sedan årsskiftet 2021/2022 har ett globalt börsindex fallit närmare 9 procent i lokala valutor, men i svenska kronor är avkastningen faktiskt positiv.   

– Att kronan ska fortsätta fungera som krockkudde är mindre troligt och man behöver därför fundera på hur stor andel svenska aktier man ska ha i portföljen. Något som fortsätter tala för den svenska börsen är den låga känsligheten för valutaförändringar. Även om valutaförändringar kan påverka företagens intjäning, så slipper vi den direkta påverkan på avkastningen. Därför tycker vi fortsatt att svenska aktier bör ha en betydande del i portföljen, säger Seyran. 

Ljusglimtar i ekonomin 

Den höga inflationen i kombination med det högre ränteläget sätter press på hushåll och företag och har gett avtryck på bostadsmarknaden. 

– Samtidigt finns det en del ljusglimtar i den ekonomiska statistiken. Förtroendebarometrar inom olika sektorer har rört sig svagt uppåt, om än från låga nivåer. Att framåtblickande indikatorer inte faller lika snabbt som tidigare kan peka på att utsikterna inte är fullt lika svaga som man tidigare befarat. Men likväl indikerar den ekonomiska statistiken att lågkonjunkturen är runt hörnet, säger Seyran. 

Mars månads inflationsstatistik pekade på att den totala inflationen växlar ned och en del faktorer som orsakat inflationsuppgången börjar sakta falla tillbaka.  

– Det vittnar om ett steg i rätt riktning. Däremot är den underliggande inflationen, exklusive energipriser, fortsatt ett orosmoment, säger Seyran. 

Räntetopp nära 

Kommunikationen från Riksbanken har varit tydlig: Inflationen behöver vända ned på ett tydligt sätt i år och Riksbanken kommer göra det som krävs för att få inflationen tillbaka till målet om 2 procent.   

Det senaste beskedet indikerar att Riksbanken närmar sig räntetoppen. Historiskt har rörliga boräntor följt Riksbankens styrränta ganska väl och man bör därför räkna med att bolåneräntorna höjs i takt med att styrräntan höjs.  

– En tumregel är att den rörliga bolåneräntan i genomsnitt brukar ligga omkring 1 procentenheter över styrräntan. Att binda räntan nu är troligtvis försent, men det finns inget rätt eller fel och man bör alltid utgå från sin egen situation. Som bolånetagare är det därför viktigt att stresstesta sin egen ekonomi. Om man har möjlighet kan en god idé vara att försöka amortera mer än vad man redan gör för att få ned skuldsättningen på sitt bolån.   

Läs hela vårt marknadsbrev för april 2023 här. 

Vad kan ett månadssparande ge?

Hoppsan, ett fel uppstod

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Se fler nyheter