Gå till innehåll

Placeringsutsikter februari 2023: Spirande optimism och fortsatta utmaningar

Efter ett minst sagt besvärligt 2022 har optimismen återvänt till de finansiella marknaderna. Börsen har tagit igen omkring halva nedgången från i fjol och obligationsräntorna har slutat att stiga. Nu råder en förväntan om att förra årets utmaningar är på väg att lösas. Inflationen ska sjunka undan och lågkonjunkturen undvikas. I denna utgåva av Placeringsutsikter kommer vi syna förväntningarna och försöka avgöra om de är rimliga eller för optimistiska.

Muntra miner på börsen

Det är en rejäl uppryckning som har skett på världens börser under de senaste månaderna. Stockholmsbörsen, som var ned med som mest över 30 procent i fjol, har stigit omkring 25 procent sedan i höstas.

Liknande tendenser syns på de flesta större börsindex. För svenska sparare har återhämtningen dessutom utökats av kronans försvagning sedan mitten av december. Faktum är att ett globalt börsindex har gett positiv avkastning i svenska kronor räknat sedan förra årsskiftet.

Den förnyade börsoptimismen kan till stor del förklaras av tre faktorer som i många avseenden knyter an till varandra. För det första ser konjunkturbilden inte lika svag ut längre. Det innebär att de värsta scenarier som fanns med i bilden i höstas inte längre är lika troliga. Det andra handlar om inflationen som visar allt tydligare tecken på att avta. Framför allt gäller det i USA, men processen ser ut att ha inletts också i Europa. Slutligen har vi penningpolitiken, där slutet av höjningscykeln nu närmar sig. De två sistnämna faktorerna har även lett till att obligationsräntorna har sjunkit – vilket också har stöttat börsuppgången under vintern.

pufeb2023-kronika1.png

Befogad optimism?

Vinterns börsrally kan alltså tolkas som att marknaden ser en ljusning framför sig. Inflationen ska röra sig ned mot målet, konjunkturen ska mjuklanda och centralbankerna ska börja släppa på bromsen. Från vårt perspektiv är det en lite väl bekymmersfri syn på vägen framåt. Nog för att utsikterna ser bättre ut idag än för några månader sedan, men det finns utmaningar som vi behöver beakta.

pufeb2023-kronika2.png

En besvärlig balansgång

Till att börja med har historien visat att det är mycket svårt att få till en mjuklandning i praktiken. Att tillväxten ska sakta in lagom mycket – så att inflationstrycket sjunker tillräckligt utan att arbetsmarknaden tar för mycket skada – är helt enkelt väldigt svårt.

Förvisso kan man hävda att det redan pågår en mjuklandning. Tillväxten har saktat in betänkligt, inflationen håller på att avta och arbetsmarknaden står i allt väsentligt fortsatt pall. Men vi behöver komma ihåg att det är en pågående process. Effekterna av förra årets räntehöjningar kommer att fortsätta påverka ekonomin under större delen av 2023. Det finns därmed en risk att det – så här i efterhand – visar sig att centralbankerna tog i lite för mycket i fjol.

En annan risk är ifall inflationen inte minskar tillräckligt mycket. Ponera att den planar ut omkring 4 procent senare i år. Kommer centralbankerna acceptera det eller kommer de känna sig nödgade att förlänga åtstramningspolitiken? Vi tror på det sistnämnda.

pufeb2023-kronika3.png

Högt ställda förväntningar

Trots att det finns ett antal frågetecken kvar så har ändå utsikterna ofrånkomligen förbättrats. Mot den bakgrunden har det varit motiverat för börsen att återta förlorad mark. Men styrkan i återhämtningen innebär samtidigt att förväntningarna nu är högt ställda. Under de kommande månaderna behöver marknaden få bekräftelse på att inflationsproblemet kan lösas utan att det leder till lågkonjunktur. I annat fall finns betydande risk för bakslag.

Just risk för bakslag är den främsta anledningen till att pengar som kan behövas inom kort inte ska vara placerade på aktiemarknaden. Men för den som ska ha pengarna placerade i 5-10 år har tillfälliga bakslag mindre betydelse. Tvärtom kan de skapa möjligheter att köpa aktier till lägre kurser. Som vi har påpekat tidigare behöver det alltså inte heller vara fel att ha lite ”torrt krut” i form av räntefonder i portföljen, då de även kan fungera som en krockkudde om börsen går ner.

Däremot är det skillnad på tillfälliga bakslag och större, varaktiga nedgångar. Sådana tar längre tid att reparera och är besvärliga även för långsiktiga sparare. Dessutom är det omöjligt att avgöra om en nedgång är tillfällig eller om den kommer att bli långvarig när man är mitt inne i den.

Därför kan även den med långsiktigt perspektiv behöva fundera igenom vilken risknivå man vill ha i portföljen. Även om aktier har störst avkastningspotential över tid, är det inte givet att en portfölj med enbart aktier passar alla.   

pufeb2023-kronika4.png

I Placeringsutsikter våren 2023

Som så ofta annars är det många saker att väga in för den som ska fatta beslut kring sina investeringar. I artiklarna som du hittar till höger på den här sidan kan du läsa djupare resonemang kring utsikterna för konjunkturen och olika placeringar.

I vanlig ordning tittar vi även närmare på förutsättningarna i olika regioner. I och med den svaga svenska kronan bör du vara medveten om att valutarörelser kan ha lika stor påverkan på avkastningen som den underliggande börsutvecklingen. När kronan försvagas, så stiger värdet på utländska aktiefonder och när kronan stärks, så drabbas avkastningen negativt.

Den marknad som är minst känslig för förändringar i växelkurser är vår egen svenska aktiemarknad. Nog för att valutarörelser påverkar företagens intjäning, men vi slipper den direkta påverkan på avkastningen. Det är en av anledningarna till att vi fortsätter tycka att svenska aktier är intressanta också den här gången.

Trevlig läsning!  

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.