Gå till innehåll

Sparandet, bolånet, pensionen – hur ska jag tänka?

Rysslands invasion av Ukraina är först och främst en mänsklig tragedi. Det får också inverkan på vår ekonomi. Här är några vanliga frågor och svar om sparandet, bolånet och pensionen.

Fyra timglas i olika storlekar

Sedan toppen kring årsskiftet har Stockholmsbörsen gått ned med över 15 procent. Värt att komma ihåg är att det faktiskt inte hör till ovanligheterna med nedgångar i den storleksordningen. Under den långa uppgången mellan finanskrisen och pandemin, hade vi upprepade episoder med nedgångar om 10–20 procent på kort tid.

– Vi kan inte veta om nedgången på börsen kommer fortsätta. Dessutom är historiska jämförelser svåra att göra. När Ryssland tog kontroll över Krimhalvön 2014 blev visserligen påverkan på börserna kortvarig, men den aktuella konflikten har potential att bli större och mer långvarig. Det går inte att veta vad nästa steg i konflikten blir. Som sparare behöver man vara införstådd med att den oroliga stämningen på börsen sannolikt håller i sig, säger Lars-Göran Orrevall, chef för Skandias kapitalförvaltning.

Läs också: Invasionen av Ukraina – hur påverkas mitt sparande i Skandia Liv?

1. Hur ska jag tänka som sparare?

Det beror helt på när du behöver ditt kapital och på dina egna ekonomiska förutsättningar. Vi på Skandia pratar mest om långsiktigt sparande, kanske ända till pensionen. Och då gäller för många samma generella råd som alltid – att sitta still i båten. Du bör ha en långsiktig plan. Se över din riskprofil, tänk långsiktigt och försök att inte hoppa in och ut på marknaden. Risken är stor att du rycks med i rådande stämning och gör ogenomtänkta förändringar i portföljen.

Ju längre tid du planerar att ha dina pengar placerade, desto större svängningar tål portföljen. Månadsspara regelbundet i både upp- och nedgång. Samtidigt är det klokt att regelbundet se över risknivån. Om du just nu upplever en väldig stress och oro, eller har tänkt att använda pengarna i närtid, så bör du fundera på att sänka din risk.

Läs också: Oron fortsätter - så kan du tänka som sparare

2. Hur påverkas handeln i Rysslandsfonder?

På grund av den generella osäkerhet som råder har Skandia tills vidare stoppat all handel med vissa fonder som har hög exponering mot Ryssland och Östeuropa. Vi kommer att tillåta försäljning i de berörda fonderna så snart det går att säkerställa att fondbolagen kan erbjuda handel i fonderna. För närvarande har fondbolagen stängt all handel i de berörda fonderna och Skandia kan inte ge besked om när handel inklusive försäljning kan återupptas. Kunder som har någon form av sparande i aktuella fonder kommer att informeras särskilt.

Läs också: Stopp i handel med fonder exponerade mot Ryssland och Östeuropa

3. Hur påverkar det bolånet?

Bolåneräntorna har gått upp den senaste tiden på grund av stigande marknadsräntor och därmed höjda upplåningskostnader för bankerna. Även om bolåneräntorna ändå fortsatt är låga i ett historiskt perspektiv så har många bolånetagare valt att binda hela eller delar av sina bolån de senaste månaderna.

I och med den senaste utvecklingen ser vi nu dock att marknadsräntorna istället dämpats trots att inflationen pressats upp ytterligare. Risken för en ekonomisk nedgång till följd av kriget innebär att många nu tror att Riksbanken och andra centralbanker kommer vänta med framtida räntehöjningar.

Just nu ser vi alltså en inbromsning av bolåneräntorna. Precis som tidigare uppmanar vi våra kunder att se över sina boendekostnader. Känner man sig orolig över hur kostnaderna kan komma att utvecklas framöver kan det vara klokt att fundera på om man ska binda hela eller delar av sitt bolån.

Bunden eller rörlig ränta? Så ska du tänka

4. Hur påverkar krisen pensionen?

Kriget i Ukraina sprider stor osäkerhet i världen och ingen vet hur omfattande turbulensen på börsen kan bli den närmaste tiden. Det vi däremot vet med säkerhet är att pensionssparande handlar om långsiktighet. Generellt sett gäller det att fokusera på det du själv kan påverka genom egna val, såsom risknivå och enskilda fondval. Det gäller oavsett om du är mitt i livet eller pensionär.

Vårt pensionssparande påverkas på olika sätt av kriser. Den allmänna pensionen handlar till stor del om den ekonomiska utvecklingen i Sverige, medan tjänstepensionerna till större del styrs av utvecklingen på kapitalmarknaden.

Många har sin tjänstepension placerad i en fondförsäkring, där aktiefonder såklart får sig en törn i händelse av börsfall och där specifikt fonder med inriktning mot investeringar i Ryssland är särskilt riskfyllda i dagsläget. Generellt gäller rådet för den som valt fondförsäkring att sprida risken mellan olika marknader och typer av fonder, alternativt genom att välja en fond med global inriktning. En annan vanlig placering av tjänstepensionen är traditionell förvaltning, där risken normalt är lite lägre och placeringarna görs i fler olika tillgångsslag än bara noterade aktier och räntor. Skandia Liv har en ytterst marginell exponering mot Ryssland i sina placeringar. Med traditionell förvaltning är du dessutom garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning – det kan bli mer men aldrig mindre än du blivit lovad.

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Se fler nyheter