Gå till innehåll

Höjd skatt på sparande: Så påverkas du – och vilket sparsätt passar dig bäst

Vad händer med skatten på ISK nu när statslåneräntan höjts? Vad är egentligen bäst att spara i – ISK eller depå? Vi reder ut, och har räknat ut effekten i kronor och ören för olika storlekar på sparkapital. Se hur du påverkas här, och vilken sparform som passar dig.

Hand lägger bollar i glasskål

I stället för vinstskatt betalar du på ISK en årlig schablonskatt på värdet av dina tillgångar. Den bestäms utifrån statslåneräntan per den 30 november året innan. Eftersom statslåneräntan höjts kommer skatten på ISK att höjas nästa år. Som det ser ut nu ökar den från 0,88% till 1,09%. Läs mer om ISK här. 

Vi har beräknat skattehöjningens faktiska effekt i kronor och ören för sex olika storlekar på sparkapital: 

Skattens effekt vid olika stort sparande på ISK 

 

2022 

2023 

 2024 

Skatt vid sparande på 100': 

375 kr 

882 kr 

1 090 kr  

Skatt vid sparande på 200': 

750 kr 

1 760 kr 

 2 180 kr 

Skatt vid sparande på 300': 

1 125 kr 

2 640 kr 

 3 270 kr  

Skatt vid sparande på 400': 

1 500 kr 

3 520 kr 

 4 360 kr 

Skatt vid sparande på 500': 

1 875 kr 

4 400kr 

 5 450 kr 

Skatt vid sparande på 1 000': 

3 750 kr 

8 800 kr 

 10 900 kr 

Spara i ISK eller värdepappersdepå? 

Med ISK betalar du en låg skatt på kapitalet varje år, oavsett om dina tillgångar ökat eller minskat i värde.  Med en värdepappersdepå betalar du 30 % skatt när du säljer värdepapper med vinst, men kan också dra av för förluster i deklarationen. Du betalar även en låg skatt på själva fondinnehavet (0,12 % på värdet på din värdepappersdepå vid starten av skatteåret). 
 
Om du ska ha ett investeringssparkonto eller en värdepappersdepå beror alltså på hur aktiv du vill vara och vilken avkastning du tror att du ska få. Om du till exempel har räntefonder med låg avkastning är kanske en värdepappersdepå mer lämplig för dig. Men vill du vara aktiv och slippa tänka på deklaration av dina affärer så passar ett investeringssparkonto bra. 

Läs mer om våra olika konton för fondsparande här! 

… eller kanske ett sparkonto?

När du sätter in pengar på ett sparkonto får du avkastning på dina pengar i form av sparränta. I takt med det höjda ränteläget kan därför ett sparkonto vara ett allt mer attraktivt sparalternativ.

Om du behåller sparräntan på sparkontot får du dessutom ränta både på nya insättningar och på föregående års ränta. Det blir en så kallad ränta på ränta-effekt som gör att dina pengar kan växa exponentiellt. Läs mer om ränta på ränta-effekten

Hos oss får du idag (2023-12-06) 3,65% i ränta på ett sparkonto och mellan 3,90% - 4,20% i sparränta om du placerar dina pengar på 3 månader eller 1 år. Självklart omfattas alla konton av insättningsgarantin.

Ta gärna en titt på våra sparkonton och se vilket som passar dig.

 

Självklart gäller insättningsgarantin

Vårt sparkonto och fasträntekonto omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för insättningar kopplade till vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, erhållet avgångsvederlag och erhållen försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor. För mer information läs mer här.

 

Så här har vi räknat: 

Statslåneräntan och skatt på ISK 

   

Statslåneränta 4 november: 

2,62% 

Schablonintäkt: 

3,62% 

Skatt 2024: 

1,09% 

Skatt 2023: 

0,88% 

Ökning i procent: 

24% 

 

 

Vad kan ett månadssparande ge?

Hoppsan, ett fel uppstod

Andra läser om

Se fler nyheter