Gå till innehåll

Skatt på investeringssparkonto – så funkar det

Att spara på investeringssparkonto är enkelt, man behöver inte deklarera vinster och förluster och skatten är låg. Men hur funkar det här med schablonskatt egentligen? Vad är schablonintäkt och kapitalunderlag? Och är det alltid en fördel att spara i ISK jämfört med en vanlig värdepappersdepå? Vi reder ut begreppen.

Hur beräknas schablonskatten på ISK?

Med ett investeringssparkonto betalar du ingen skatt på de vinster du gör när du säljer aktier, fonder och andra tillgångar, och inte heller på räntor och utdelningar. Du kan inte heller göra avdrag i deklarationen om du gör förlust när du säljer värdepapper. Istället betalar du en schablonskatt på hela kapitalet varje år. Schablonskatten baseras på statslåneräntan och för 2022 är schablonskatten 0,375 %. 

Vad menas med schablonintäkt?

Skatten på ISK baseras på en så kallad schablonintäkt. Det är en tänkt årlig avkastning som redovisas med automatik i deklarationen. Schablonintäkten beräknas genom att ett kapitalunderlag räknas fram (läs mer nedan) som sedan multipliceras med statslåneräntan den 30 november året innan, plus ett tillägg. Schablonintäkten får inte vara lägre än 1,25 % av kapitalunderlaget.

Hur beräknas kapitalunderlaget och den skatt jag ska betala?

Kapitalunderlaget räknas fram som ett genomsnitt av värdet på ditt konto i början av varje kvartal, dvs den 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober, plus de insättningar du gör under året. Dessa värden läggs alltså ihop och divideras med fyra. Men det är inget du själv behöver räkna ut, alla underlag du behöver kommer att vara förtryckta i din deklaration.  

Skatteverkets webbplats kan du hitta mer information om skatten på ISK.

Tänk på! Handel med finansiella instrument är en risk. Du kan förlora dina insatta pengar. Läs mer här

Investeringsspar­konto (ISK)

Passar dig som vill ha friheten att spara aktivt i vårt största utbud av aktier och kvalitets­granskade fonder.

  • Kostar 0 kr att öppna på webben
  • Stort utbud av aktier, kvalitetsgranskade fonder och andra börshandlade produkter
  • Enkelt att sätta in och ta ut pengar
Börja spara i ISK

Räkneexempel

Du öppnar ett investeringssparkonto den 1 januari 2022 och sätter in 10 000 kronor. Du startar ett månadssparande i fonder och sätter in 500 kronor varje månad. Din värdeökning är 300 kr första kvartalet, 200 kr andra kvartalet, och 300 kr tredje kvartalet (värdeförändringen för fjärde kvartalet syns först nästa skatteår). I oktober säljer du fonder för 5 000 och gör en kapitalvinst på 500 kronor. 

Värde på kontot vid kvartalets början
1 kv 2 kv 3 kv 4 kv
0 11 800 13 500 15 300
Insättningar under kvartalen
11 500 1 500 1 500 1 500
Genom­snitt kvartal 1-4:      14 150 kr
14 150 x 1,25 % = 176,88 kr
Din schablonintäkt (som kommer att visas i deklarationen) är alltså 176,88 kronor. 
176,88 x 30 % = 53,06 kr
Skatten på ditt investerings­sparkonto kommer alltså att bli 53,06 kronor.

ISK eller värdepappersdepå?

Med ISK betalar du en låg skatt på kapitalet varje år, oavsett om dina tillgångar ökat eller minskat i värde, och för 2022 är skatten 0,375 %.  Med en värdepappersdepå betalar du 30 % skatt när du säljer värdepapper med vinst, men kan också dra av för förluster i deklarationen. Du betalar även en låg skatt på själva fondinnehavet (0,12 % på värdet på din värdepappersdepå vid starten av skatteåret). 

Om du i exemplet ovan hade haft en vanlig värdepappersdepå och betalat reavinstskatt på de fonder du sålt hade du istället betalat 150 kronor i skatt (500 kronor x 30 %). Å andra sidan, om du inte hade sålt några fonder så hade du fortfarande betalat 64,10 kr i skatt på din ISK men ingen skatt alls på din värdepappersdepå (eftersom värdet vid årets början var 0). 

Om du ska ha ett investeringssparkonto eller en värdepappersdepå beror alltså på hur aktiv du vill vara och vilken avkastning du tror att du ska få. Om du till exempel har räntefonder med låg avkastning är kanske en värdepappersdepå mer lämplig för dig. Men vill du vara aktiv och slippa tänka på deklaration av dina affärer så passar ett investeringssparkonto bra. 

Vill du läsa mer om våra olika konton för fondsparande? Klicka här.