Gå till innehåll

Plus 65: Så påverkar krisen din pension

Hur påverkas ditt pensionssparande av coronakrisen? Mattias Munter går igenom de olika delarna för dig som är över 65.

Två pilar pekar åt motsatta håll

Först och främst är coronaviruset är något som orsakar – och kommer att orsaka – stort mänskligt lidande. Och ju äldre vi är, desto större är hälsorisken med coronaviruset. 

Många frågor till mig som pensionsekonom handlar just nu om krisens påverkan på sparande och våra pensioner. Många känner oro. Det är förståeligt. Vi har sett stor turbulens på världens aktiemarknader och även om det skett en stark återhämtning de senaste veckorna så vet ingen ännu hur bestående de totala ekonomiska effekterna kan bli av kampen mot pandemin.

Det är lätt att drabbas av oro och börja sälja när det skakar på börsen. Att försöka tajma marknaden är dock en strategi som oftast resulterar i känslan av att man som en hund jagar sin egen svans. Det är långsiktigheten och att hålla fast vid en klok strategi som betalar sig när vi pratar om sparande.

Mindre effekt på pensionsutbetalningar

För dig som redan gått i pension kan kortsiktig börsturbulens faktiskt gå ganska obemärkt förbi. I första hand kan det leda till att pensionsutbetalningarna inte höjs de närmaste åren. En sämre inkomstutveckling i Sverige i spåren av krisen kan dock leda till lägre allmän pension redan nästa år. För de flesta kommer det inte att bli några stora effekter för den totala pensionen, men beroende på hur stor del av just din pension som är kopplad till börsen så ökar förstås risken för en skakigare resa för utbetalningarna. Det kan vara värt att påminna om att utbetalningarnas storlek normalt bestäms en gång per år.

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Se fler nyheter