Gå till innehåll

Sparåret 2019:  3 saker att fokusera på

Det kan bli ett skakigt år på börsen trots inledande uppgångar. Det skriver vi i nya numret av Placeringsutsikter. Här är 3 viktiga saker att fokusera på när du ser över ditt sparande.

2019 har börjat med breda uppgångar på världens börser. Optimismen har återvänt till marknaderna efter förra årets börsfall.

Samtidigt är miljön för aktier fortsatt utmanande, skriver vi i Placeringsutsikter för mars. Vi ser bland annat vikande konjunktur, lägre tillväxt i bolagens vinster och mindre expansiv penningpolitik.

Vår bedömning är att det kan bli mer oroligt längre fram. I den här miljön behöver man tänka igenom sina val grundligt och välja placeringar baserat på hur stor risk man vill ta – inte bara för i år utan även för kommande år, säger vår ekonom Johan Lundqvist.

Spara långsiktigt - tryggt och enkelt

Som sparare bör du se över din portfölj och framför allt är det 3 saker du ska fokusera på:

1. Riskspridningen

Riskspridning är en grundbult i ett framgångsrikt sparande. Det gäller att ha en bra fördelning mellan olika tillgångsslag i sparandet, i synnerhet mellan aktie- och räntefonder. Det är det som kommer sätta den totala risken man har i sparandet.

2. Risknivån

Det är lätt att ryckas med och snudd på omöjligt att tajma upp- och nedgångar på börsen. De nedgångarna vi hade på aktiemarknaden under förra året skickar en påminnelse om hur fort det kan gå när väl humöret skiftar. Det gäller alltså att inte ta för stor risk!

För sparare innebär vår bedömning av marknadsläget att förhållandet mellan risk och potential har ändrats – med två direkta konsekvenser. För att bibehålla hög avkastningspotential behöver man förvisso ta högre risk än tidigare. Samtidigt behöver man sänka den totala risken i sparandet för att bibehålla god riskspridning.

Vi anser att potentialen inte är tillräckligt stor för att motivera ökad risk.

3. Långsiktigheten

Att tänka långsiktigt i sitt sparande är särskilt viktigt i och med den långa börsuppgång vi har bakom oss sedan finanskrisen. Vi brukar prata om en placeringshorisont på 5–7 år för aktier och det ska man inte tumma på i det här läget.

Vi går hellre miste om viss avkastning – om 2019 blir ett bra börsår – än riskerar stora förluster om börsen faller.

Det är en försiktig strategi som inte passar alla sparare. Men oavsett den egna attityden till risk bör långsiktighet prägla portföljen. Särskilt nu när vi går in på det elfte året efter finanskrisen, säger Johan Lundqvist.

Spara långsiktigt - tryggt och enkelt

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.