Gå till innehåll

Bra tillfälle att se över ditt sparande

Börsoro och räntehöjning har präglat 2018. Att pensionsspara är att hantera osäkerhet. Här är några tips på hur du kan se över din långsiktiga portfölj.

Den börsoro vi sett under året har utlösts av ränteuppgångar. En naturlig följdfråga blir ofrånkomligen: Vad händer härnäst – är oron övergående eller början på något större?

Aktiemarknadens skrämselhicka är en påminnelse om varför det är viktigt att tänka på både avkastning och risknivå.

– Som sparare måste man vara inställd på att turbulensen vi har sett i år kommer att hålla i sig. Många ekonomier befinner sig sent i den ekonomiska cykeln, samtidigt som allt fler centralbanker stramar åt penningpolitiken. I en sådan miljö är behovet av en genomtänkt portfölj som störst, säger vår ekonom Johan Lundqvist.

Här är några tips på hur du kan se över risknivån i ditt sparande. Den som vill ha rådgivning utifrån sina personliga förutsättningar kan med fördel kontakta en rådgivare hos oss.

Spara regelbundet

Den långsiktige spararen, som exempelvis sparar till pensionen, gör generellt sett bäst i att avstå försök att ”tajma” börsrörelser. Det är svårt. Ett bra sätt att slippa fundera över om börsen ska upp eller ner i ett långsiktigt sparande är att spara regelbundet på månadsbasis. Detta för att sprida riskerna och jämna ut svängningarna över tid. Särskilt viktigt är det att våga fortsätta sätta undan pengar i händelse av att börsen går ned.

Trygghet med garanti

Om du vill sova lite lugnare om natten är en Kapitalförsäkring med traditionell förvaltning en bra idé. Det är en sparform för dig som vill bygga upp ett kapital och spara långsiktigt. Tack vare återbäringsräntan fördelas avkastningen jämnare över tiden, till skillnad från börsen som har en mycket mer rörlig utveckling med upp och nedgångar.

Traditionell förvaltning innebär att våra kapitalförvaltare sköter förvaltningen åt dig. Vi placerar ditt kapital och tar ansvar för att dina pengar ska växa på bästa sätt. Eftersom man aldrig kan veta vad som händer i framtiden ger sparformen dig även en trygghet i form av en garanti.

Rebalansera portföljen

Genom att välja olika typer av placeringar, marknader och branscher hittar du en lämplig risknivå. Att rebalansera sin sparportfölj innebär att återställa portföljens ursprungliga risk efter en längre tids uppgång. Detta för att inte göra portföljen för beroende av de aktiemarknader som har gått bäst den senaste tiden.

Det bör även den som väljer att behålla full aktieexponering göra med jämna mellanrum för att inte göra portföljen för beroende av de aktiemarknader som har gått bäst den senaste tiden.

Ställ den viktiga frågan

Pengar som ska användas under kommande år bör inte vara placerade på börsen. En portfölj med 100 procent aktier lämpar sig endast för långsiktiga sparare.

I höstens utgåva av Placeringsutsikter skrev vi att den viktigaste fråga som sparare har att ställa sig är: ”Hur mycket av gångna års uppgångar är jag beredd att riskera för möjligheten att kunna fortsätta få avkastning?”. Den frågan är inte mindre aktuell nu och tål att upprepas. 

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Se fler nyheter