Gå till innehåll

Så sparar du smart 2018

Verkligheten överträffar fantasin, med minusränta och börser som slår rekord. Samtidigt har svenska folket fått en alldeles egen risk att förhålla sig till inför 2018. – Att tänka långsiktigt är viktigare än någonsin, säger Skandias sparekonom Maria Landeborn.

Vad säger åtta år av börsuppgång om 2018?

Det är tiotusenkronorsfrågan vi alla ställer. Svaret är inte alldeles givet.

Enligt Skandias sparekonom Maria Landeborn och makroekonom Johan Lundqvist är förutsättningarna goda både för aktiemarknaden och världsekonomin. Men aktier är dyra och höstens boprisnedgång är en viktig påminnelse om att det inte saknas risker och att förutsättningarna snabbt kan förändras.

– I tider med stigande bostadspriser känner sig hushållen rika och öppnar plånboken, och vice versa, säger Johan Lundqvist.

– När bopriserna istället bromsar in, som under hösten 2017, innebär det inte bara en risk för enskilda, högt belånade hushåll, utan också för tillväxten i hela den svenska ekonomin till följd av lägre byggande och minskad konsumtion. Tack vare låga räntor och en stark arbetsmarknad ser vi dock små risker för en regelrätt krasch på bostadsmarknaden i nuläget.

Läs mer: Bostäderna dikterar villkoren

Goda förutsättningar

Förutsättningarna de senaste åren har varit sällsynt goda med stigande börser, stark konjunktur och historiskt låga räntor. I mars är det nio år sedan börsen vände upp efter finanskrisen och börsuppgången är den näst längsta i modern tid. Historiskt har stora kriser inträffat var tionde år (1987, 1997, 2007 och några gånger däremellan) och en genomsnittlig konjunkturcykel är bara 5-7 år lång.

Det har vi passerat nu.

Frågan är dock vad en historisk jämförelse säger om framtiden med tanke på att vi lever i en tid med ekonomiska förutsättningar som aldrig tidigare skådats.

– Om vi för ett ögonblick bortser från hur börsen har utvecklats sedan 2009 och hur lång en genomsnittlig konjunkturcykel brukar vara, och istället fokuserar på förutsättningarna här och nu – ja, då är de faktiskt väldigt goda, säger Maria Landeborn och pekar den allt starkare tillväxten i världen, växande bolagsvinster och fortsatt låga räntor globalt.

Jakten på avkastning och bristen på alternativ har drivit upp priset på risktillgångar som aktier.

– Men att tro på pratet om en "ny ekonomi" eller "superkonjunktur" har hittills alltid visat sig vara ett misstag. Alla konjunkturcykler har ett bäst-före-datum, sannolikt även denna. Även om det inte passerats ännu har vi sannolikt merparten av lyftet bakom oss, säger hon.

Läs mer: Viktigt hålla koll på riskerna

Asien briljerar

I grunden har Skandias ekonomer en fortsatt positiv syn på svenska aktier, trots utvecklingen på bostadsmarknaden. Men då med tyngd på svenska exportbolag som gynnas av den synkroniserade globala återhämtningen, snarare än bolag med Sverige som primär marknad.

Risken finns att Stockholmsbörsen underpresterar gentemot andra marknader om bostadspriserna fortsätter att falla. I dagsläget är det dock inte huvudscenariot.

I Skandias Marknadsbrev för december ses en fortsatt potential i resten av Europa, medan höga värderingar i USA begränsar potentialen för amerikanska aktier på lång sikt. Kortsiktigt är USA-börsen dock stark tillföljd av möjliga skattesänkningar. Tveksamhet råder även kring Latinamerika och EMEA-området som båda står inför stora utmaningar, enligt analysen.

Läs mer: Asien i topp när vi summerar 2017

Överlägset bäst har Asien utvecklats under 2017 med en uppgång på över 25 procent. Det kan visserligen komma rekyler men långsiktigt pekar Maria Landeborn ut Asien som en region att övervikta i sin sparportfölj.

– En av våra favoritmarknader är den japanska. Tillväxten i landet stärks och bolagsvinsterna har vuxit till den högsta nivån sedan 80-talet. Japanska aktier är fortfarande lågt värderade i ett historiskt perspektiv och yenen är billig, vilket gynnar bolagen, säger Maria Landeborn. 

Ökat fokus på Kina 

Under det senaste året har världen varit upptagen med Donald Trump, europeiska val och ett närmast outtröttligt fokus på penningpolitiken. Nästa år kan dock Kina hamna i rampljuset. 

Kinas stabilisering under 2016-2017 är en central förklaring till lyftet i den globala ekonomin. Samtidigt varnar Internationella valutafonden för överhettning och att nästa globala kris kan utlösas av Kinas  växande skulder.

Utvecklingen påminner enligt IMF om den i USA åren före finanskrisen 2008.

– Kina går en svår balansgång just nu, säger Johan Lundqvist.

– Myndigheterna vill inte bromsa ekonomin allt för mycket, men måste samtidigt minska de finansiella riskerna i systemet, med lägre BNP-tillväxt till följd. Det säger sig självt att detta inte är helt enkelt. 

– Svällande skuldberg har drivit tillväxten på senare år, men det är inte hållbart och ökar riskerna. Under hösten har vi dock fått signaler på att myndigheterna kommer prioritera de finansiella riskerna, och det är bra. 

Läs mer: Under 2018 håller vi ett extra öga på Kina

Vikten av balans

Det finns många risker att hålla koll på under 2018. Höga värderingar, rekordhög skuldsättning, stramare penningpolitik, kinesisk skuldbubbla och konflikter i världspolitiken är alla faktorer som kan lägga sordin på stämningen. Dessutom finns alltid risker som vi inte ser förrän de står för dörren.

Så hur ska man då tänka som sparare 2018? Maria Landeborn pekar på vikten av balans mellan risk och möjlig avkastning å ena sidan och stabilitet och värdebevarande å andra sidan.

– Den som haft pengar på börsen de senaste åren har fått en oerhört fin avkastning och det är vettigt att vara ödmjuk inför det faktumet inför nästa år, säger hon.

– Att försöka tajma marknaden är nästan omöjligt då det handlar om att både sälja nära toppen och köpa nära botten. Men man kan alltid se till att ha en bra balans i portföljen över tid mellan aktier, räntor och olika marknader. För tillfället anser vi att det ligger närmare till hands att ta hem en del av årets vinst, snarare än att öka exponeringen mot aktier. 

Vill du läsa hela Marknadsbrevet?

Läs digital version

Läs och skriv ut pdf

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.