Gå till innehåll

Vanliga frågor om sparande


Välj bland vanliga frågor om sparande eller sök bland alla frågor och svar.

Försäkring Spara

 • Årsbeskeden skickas digitalt vecka 4–13 eller löpande under året, beroende på om det gäller bank, privat försäkring, eller försäkring via jobbet. Kontrolluppgifterna skickas digitalt under vecka 2-4.

  Du hittar dina årsbesked och kontrolluppgifter genom att:

  1. Logga in Internetbanken
  2. Gå till Övriga val
  3. Välj Mina dokument

  Logga in och se årsbesked och kontrolluppgifter

 • Du kan alltid ändra, pausa eller avbryta ditt privata försäkringsavtal. Men det är viktigt att du då pratar med din rådgivare eller tar reda på vad konsekvenserna för sparandet och försäkringsskyddet blir själv.

 • Du får en tydlig översikt över dina person- och gruppförsäkringar samt dina försäkringar via jobbet genom att logga in i Internetbanken.

  Logga in och läs mer under Försäkring > Försäkringsöversikt > Mina försäkringar

 • Med en kapitalförsäkring har du flera utbetalningsalternativ. Du kan välja att ta ut pengarna i periodiska utbetalningar eller som ett engångsbelopp.

  För att ta ut pengar i din försäkring påbörjar du en periodisk utbetalning eller gör en begäran om återköp. Pengarna kan betalas ut månadsvis eller som ett engångsbelopp och du behöver inte betala någon inkomstskatt.

  Försäkringen kan betalas ut helt eller delvis. Vid delåterköp betalas en del av försäkringens värde ut. Försäkringen fortsätter att gälla och baseras på den återstående delen av värdet.

  Vid helt återköp upphör försäkringen att gälla. Det belopp som betalas ut är lika med värdet av tillgångarna i försäkringen minus sammanlagda obetalda skatter och riskkostnader. 

  Olika regelverk kan gälla för olika försäkringar. Kontakta oss för att ta reda på vad som gäller för din försäkring.

 • Om du önskar veta status för ditt ärende är du välkommen att kontakta oss.

 • Logga in för att se om din försäkring är betald, eller kontakta oss om du är osäker.

 • Tecknande av autogiro behöver ske skriftligt via blankett. Kontakta oss om du önskar att vi skickar blanketten till dig.

 • Kontakta oss så hjälper vi dig att byta konto.

 • För dina privata försäkringssparanden kan du många gånger göra en extra inbetalning genom att logga in. Välj rätt försäkring, klicka på Sätt in pengar och därefter Ny insättning.
  För att kontrollera om extra inbetalning kan göras på din försäkring är du välkommen att kontakta oss.

 • Ja det går oftast bra i samband med att försäkringen ska betalas ut. Logga in för att se dina möjligheter och gör dina val.

 • Ja, det går oftast bra i samband med att försäkringen ska börja betalas ut. Logga in för att se dina möjligheter och gör dina val.

  • Periodiska utbetalningar

  Med Kapitalförsäkring inom Skandia Link kan du välja periodisk utbetalning mellan 5 och 20 år, till skillnad från ISK där du aktivt måste sälja och ta ut pengarna. Med Kapitalförsäkring inom Skandia Link finns även möjligheten att dela upp utbetalningen i flera perioder. Läs mer om Flexibel utbetalning här.

  • Återbetalningsskyddet

  En Kapitalförsäkring inom Skandia Link ger ett högre efterlevandeskydd på 101 % till valfria förmånstagare. Motsvarande i ISK betalas 100 % av kapitalet till dödsboet.

  • Förmånstagare

  Med en kapitalförsäkring kan du styra vem som får dina pengar när du dör. ISK är ingen försäkring och därför har du inte samma möjlighet att styra vem som får dina pengar när du dör. Vissa justeringar går dock att göra i ett testamente.

  Läs mer om skillnaderna mellan kapitalförsäkring och ISK.

 • Det säljer eller byter dina fonder enklast i internetbanken.

  1. Logga in i internetbanken
  2. Välj Spara i toppmenyn
  3. Välj Handla fonder

  Logga in och sälj eller byt dina fonder

 • Om vi lyckas bra med kapitalförvaltningen kan du få återbäring.

  Vi använder återbäringsräntan för att fördela den totala avkastningen mellan våra försäkringar med traditionell förvaltning och för att jämna ut avkastningen över en längre tid. Återbäringsräntan innehåller även en prognos om framtida avkastning.

  Fördelen med fördelningen av överskott med återbäringsränta är att det ger en jämn och trygg utveckling av ditt sparande. Historiskt sett har vi lyckats bra med kapitalförvaltningen, men det är ingen garanti för framtida avkastning, försäkringskapitalet kan både öka och minska i värde.

  Läs mer om återbäringen och konsolideringsgraden och ta del av de senaste siffrorna.

  • Utbetalningen är skattefri
  • Inbetalningar (premier) är inte avdragsgilla
  • Skandia betalar en avkastningsskatt varje år och din del fördelas med ett avdrag från återbäringsräntan
  • Du slipper deklarationskrångel
  Schablonskatt (avkastningsskatt)

  Skandia betalar varje år avkastningsskatt. Det är en statlig skatt på en schablonmässigt beräknad avkastning på försäkringssparande. Skatten betalas oavsett om värdet på tillgångarna ökat eller minskat.  Kostnaden för skatten fördelas på försäkringskapitalet och görs med ett avdrag från återbäringsräntan. I det årliga värdebeskedet ser du hur mycket som tagits ut från ditt försäkringskapital.

  • Du betalar en årlig schablonskatt (avkastningsskatt) på kapitalet vilket är en fördel så länge du gör vinster – om du har negativ avkastning missar du ditt förlustavdrag och får skatta som om du haft en vinst
  • Utbetalningar är skattefria
  • Inbetalningar (premier) är inte avdragsgilla
  • Du behöver inte redovisa enskilda vinster eller förluster i deklarationen

  Schablonskatt (avkastningsskatt)

  Avkastningsskatten är en årlig schablonskatt som inte tar någon hänsyn till den verkliga avkastningen i din kapitalförsäkring, dvs. skatten betalas oavsett om dina tillgångar har ökat eller minskat. Det är Skandia som årligen betalar skatten, sedan tar vi ut kostnaden för skatten från ditt försäkringskapital genom försäljning av fondandelar. Schablonskatten är 0,88 % av försäkringens värde (2023) samt det du har betalat in under året (premier). Hur mycket som tas ut i kostnad för avkastningsskatten redovisar vi i ditt årliga värdebesked.

 • Vår bryttid för orderläggning är kl. 00.00. Det innebär att alla order som inkommer innan dess, skickas nästa bankdag till respektive fondbolag för handel. Detta under förutsättningen att fonden är öppen för handel.

Alla frågor och svar

Aktier & fonder

 • Du får full koll på marknaden med vårt smarta handels­verktyg Skandia Trader och tillgång till våra aktie­mäklare via Mäklarbordet.

  Här hittar du information om Skandia Tradern och vilka funktioner som finns.

 • Om du har fått ett emissionserbjudande om att teckna aktier svarar du enklast när du loggar in i internetbanken i din depå. Du kan även svara på svarstalongen som skickas ut till dig via post och skicka tillbaka den till oss.

 • Anskaffningsvärde är det genomsnittliga pris du har betalat för dina aktier. Om du har köpt samma aktie vid flera tillfällen är det genomsnittet av samtliga inköpskostnader som utgör ditt anskaffningsvärde. Du tar alltså den totala summan du har betalat för dina aktier, inklusive courtage, och delar det med det totala antalet aktier du har.

 • För tillfället finns inte möjligheten att köpa utländska aktier.

 • Vilken kurs man får på sin affär beror på fondens handelscykel. Du kan alltid se vilken preliminär affärsdag du får under din orderbevakning. Affärsdag är den dag fondbolaget beräknas genomföra din order.

 • Likviden är tillgänglig när försäljningen är klar, dvs. då du kan se transaktionen på din depå. Likvid finns tillgänglig för uttag dagen efter din affärsdag.

 • Ett månadssparande i fonder är ett enkelt sätt att få möjlighet till avkastning på ditt sparande, samtidigt som du kan sprida riskerna genom att spara i många olika fonder.

  • Det enda du behöver för att månadsspara i fonder är ett konto för fondsparande där du kan samla dina fonder och andra värdepapper om du vill. Du väljer konto när du har loggat in. Om du inte är kund än blir du det på vägen med ett BankID. 

  • Välj sedan vilka fonder du vill spara i och välj månadsspara, så placeras dina pengar i samma fonder varje månad. Du kan också välja att sätta in ett engångsbelopp. Det går bra att när som helst ändra både fonder och belopp. 

  Läs mer om månadssparande här.

  Osäker?

  Är du osäker kan du alltid ringa vår kundservice, 0771-55 55 00, och om du vill ha mer stöd i ditt sparande kan du boka tid för personlig rådgivning.

 • Det gör du när du är inloggad på internetbanken. Du väljer Spara i toppmenyn och sedan Handla fonder och Månadsspara i fonder.

 • Det säljer eller byter dina fonder enklast i internetbanken.

  1. Logga in i internetbanken
  2. Välj Spara i toppmenyn
  3. Välj Handla fonder

  Logga in och sälj eller byt dina fonder

 • Vår bryttid för orderläggning är kl.23.59. Det innebär att alla order som inkommer innan dess, skickas nästa bankdag till respektive fondbolag för handel. Detta under förutsättningen att fonden är öppen för handel.

 • En fond är en slags portfölj med olika typer av värdepapper i, t.ex. aktier. Varje fond ägs av många människor tillsammans, så kallade andelsägare, som har satt in pengar i fonden.

  Att spara i en fond innebär att du köper en liten del av fondens totala tillgångar. Sparar du till exempel i en fond som innehåller aktier i 90 olika börsbolag blir du indirekt aktieägare i alla de bolagen.

  Om tillgångarna i fonden stiger i värde stiger också värdet på din fondandel, och tvärtom.

  Varje fond sköts av en fondförvaltare, till exempel av oss på Skandia. Fondförvaltaren köper värdepapper för de pengar som du och de andra andelsägarna sätter in i fonden, med målet att ge er så bra avkastning som möjligt.

 • Det finns olika typer av avgifter för fondhandel:

  - Årlig avgift
  Fondens årliga avgift består av förvaltningsavgiften och fondens övriga administrativa avgifter. Skillnaden mellan årlig avgift och förvaltningsavgift är generellt sett väldigt liten för svenska fonder. I den årliga avgiften ingår inte transaktionskostnader och eventuellt uttagen resultatbaserad avgift.

  - Transaktionskostnad
  Transaktionskostnad uppstår när fonden betalar ett courtage till handelsplatsen vid handel med värdepapper.

  - Resultatbaserad avgift
  Vissa fonder tar ut en resultatbaserad avgift. Om fondens avkastning överträffar på förhand satta kriterier över ett jämförelseindex eller en avkastningströskel kan fondbolaget ta ut en högre ersättning. Normalt sett beräknas den resultatbaserade avgiften dagligen av fondbolaget som en procentsats på den del som eventuellt överstiger det satta kriteriet. Ovan presenterad resultatbaserad avgift är ett värde som är baserat på fondens historiska uttag (fem års genomsnitt) av resultatbaserade avgifter. Eftersom historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning bör informationen användas med försiktighet och inte ses på som en indikator att fonden i framtiden kommer att ha en positiv avkastning och/eller en hög resultatbaserad avgift.

  - Köpavgift Skandia
  Vid köp av andelar i vissa fonder som inte ingår i vårt ordinarie sortiment debiterar Skandia en avgift (1 % på likvidbeloppet) för att täcka administrativa kostnader för att bedriva handel i dessa fonder.

  • Ersättning från tredje part
   Skandia får en ersättning från respektive fondbolag i form av s.k. fondrabatter. Ersättningen beräknas normalt som en procentsats av förvaltningsavgiften. Andra ersättningsmodeller kan förekomma. Ersättningen betalas ut månadsvis eller kvartalsvis enligt gällande avtal med respektive fondbolag. Du som kund har rätt att få information om den ersättning som vi erhåller från tredje part i samband med att vi tillhandahåller investeringstjänster till dig. Varje år, i efterhand, kommer vi att lämna information om den ersättning från tredje part som Skandia har erhållit för ditt innehav. För mer information ber vi dig kontakta Kundservice.
  • Fonder som handlas i utländsk valuta
   När du lägger order i fonder som handlas i utländsk valuta gör Skandia en valutaväxling. Utifrån växlingskursen beräknas fondens köp- och säljkurs i svenska kronor. Avgiften för valutaväxling tas ut vid växlingstillfället genom ett påslag om 0,25 % vid köp och ett avdrag om 0,25 % vid sälj.

  Här kan du läsa mer om sparande i Kapitalförsäkring med fondförvaltning och priser för det.

 • En placering i fonder är alltid förenad med en risk. Dina pengar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det placerade kapitalet. När du sparar i fonder kan du själv välja vilken grad av risk du vill ha i ditt sparande. Risk kan vara en av nycklarna till en bra sparplan och ett mått på hur fondens värde varierar. Ju större risk desto större svängningar.

  En fonds värde kan svänga kraftigt kortsiktigt, men också ge hög avkastning på längre sikt. Ha dock i minnet att en fonds historiska avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.

  Att tänka på:

  • Är du beredd på eventuella svängningar om du väljer fonder med hög risk?
  • Hur hög blir den möjliga avkastningen om du väljer fonder med låg risk?
  • Klarar din ekonomi eventuella nedgångar?
Alla frågor och svar

Värdepappersdepå

 • En depå är ett konto som du har dina värdepapper i och alltså något du behöver för att kunna handla fonder och aktier. 

  Läs mer och öppna Värdepapperdepå

 • Så här gör du:

  1. Logga in på din internetbank
  2. Välj Spara i toppmenyn
  3. Välj Mitt sparande
  4. Välj Överför pengar
 • Värdepappersdepå passar bra om du sparar i räntefonder eller andra värdepapper med väldigt låg risk, och därmed oftast låg avkastning – eftersom du inte behöver betala skatt varje år så länge du inte säljer. Fonder är ett undantag, du betalar ändå en årlig schablonskatt på 0,12 % av värdet på fondandelarna vid ingången av året. Värdepappersdepå kan också passa om du vill köpa och behålla samma investering hela vägen fram till ditt sparmål (t.ex. pensionen).

  Värdepappersdepå passar mindre bra om du vill köpa och sälja ofta. Då kan Investeringssparkonto passa bättre. Ju större vinster du gör desto mer tjänar du på att välja detta konto. I Investeringssparkontot kan du ta ut pengarna när du vill utan att behöva betala skatt.

 • Du kan handla med svenska aktier och fonder, med undantag för derivat och penningmarknadsinstrument, via internetbanken eller mobilbanken.

  Följande värdepapper kan du handla med i en Värdepappersdepå:

  Aktier

  • Nasdaq Stockholms samtliga aktielistor
  • First North
  • Spotlight Stockmarket
  • NGM Equity
  • NGM Nordic SME

  Fonder

  • Skandias kvalitetsgranskade fondutbud

  Övriga värdepapper

  • Teckningsoptioner
  • Emissionsrätter
  • Konvertibler
  • Börshandlade fonder - Samtliga ETF:er, Nasdaq Stockholm

  Mer om värdepapper

  • Du betalar en årlig schablonskatt för fonder (0,12 % av värdet på fondandelarna vid ingången av året) men inte för andra värdepapper
  • Du betalar kapitalvinstskatt när du säljer aktier, fonder och övriga värdepapper
  • Du ska redovisa vinster och förluster för aktier och övriga värdepapper i din deklaration, däremot inte för fonder (banken skickar in alla nödvändiga fonduppgifter som du bara behöver kontrollera)
  • Kapitalförluster är avdragsgilla

  För att underlätta får du en årssammanställning och uppgifter till din K4 för värdepapper som sålts under föregående år. Du hittar dessa i internetbanken.

 • Värdepappersdepån kostar inget men handlar du med fonder och aktier tillkommer priser och avgifter som du kan läsa mer om här.

Alla frågor och svar

Investeringssparkonto

 • När det gäller kostnader är ISK och kapitalförsäkring likvärdiga när du tecknar produkterna på nätet. Med ISK kan du handla med aktier och välja fonder ur vårt bredaste sortiment. Du gör enkelt uttag genom att själv sälja av innehav. En kapitalförsäkring kan du anpassa till dina nära på ett annat vis, t.ex. vem som får dina pengar om du dör i förtid.

  Här kan du läsa mer om de 3 största skillnaderna och ett par likheter mellan kapitalförsäkringar och ISK.

  • Ett investeringssparkonto (ISK) passar bäst för dig som placerar ganska aktivt, och som vill ha ett enkelt och smidigt sparande utan deklarationskrångel.
  • ISK har en årlig schablonskatt på kapitalet* och du slipper skatta på vinsten varje gång du säljer ett värdepapper.
  • Du betalar ingen skatt på räntor, utdelningar och annan avkastning på kontot.
  • Du behöver inte heller redovisa vinster och förluster i din deklaration.
  • Kontot kostar 0 kr att öppna och du kan ta ut pengarna när du vill.
  • Det du betalar är courtage för själva handeln och/eller fondförvaltningsavgift. Se hela prislistanISK passar dig som tror att din avkastning kommer att bli högre än 2,94 % (2023). Om du tror att avkastningen blir lägre så är värdepappersdepå ett bättre alternativ. 
  • Med en ISK tillfaller kapitalet dödsboet om du skulle dö i förtid.
  • Du kan inte göra avdrag i deklarationen för förluster i din ISK men du kan kvitta kontots schablonintäkt mot andra kapitalförluster, såsom exempelvis bolåneränta.

  Öppna ISK-konto. 

  Tänk på

  Eftersom du betalar skatt varje år oavsett om dina värdepapper går upp eller ner är det bra om du är en ganska aktiv placerare, så att inte din värdeökning äts upp av schablonskatten. Eftersom schablonskatten sätts utifrån statslåneräntan (nivån bestäms av statslåneräntan i november året före beskattningsåret, och skatten är 30 % på statslåneräntan) så bör din avkastning överstiga statslåneräntan för att kontot ska vara fördelaktigt för dig.

  Sparar du i värdepapper med väldigt låg risk, till exempel räntefonder som oftast har låg avkastning, är ISK troligen inte det bästa alternativet. Då kan det vara bättre att ha en vanlig värdepappersdepå, där du betalar skatt på vinsten vid försäljning och kan dra av eventuella förluster i deklarationen. (Har du en värdepappersdepå hos oss så hjälper vi dig med en årssammanställning och ett deklarationsunderlag för din K4.)

  *Du kan läsa mer om hur kapitalunderlaget för ISK beräknas i produktvillkoren.

 • För att flytta värdepapper och fonder behöver du fylla i en blankett som du hittar i din depå när du loggar in. Titta under fliken Flytta värdepaper. Om du flyttar fonder från en annan bank kan det finnas avgifter som utlöses hos banken du flyttar fonder ifrån. Om fonden du vill flytta inte finns i vårt utbud kan du tvingas sälja den. Ta enkelt reda på om en fond finns i vårt sortiment genom att titta i fondlistan.

  Att flytta värdepapper från en annan typ av depå fungerar i princip på samma sätt även om flytten behöver deklareras som en försäljning med skatt på eventuell vinst. I vissa lägen kan det alltså vara smartare att låta befintliga värdepapper ligga kvar där de ligger, och använda Investeringssparkontot för ett nytt sparande. Om du ändå vill flytta dina värdepapper använder vi stängningskursen för den dag flyttanmälan kommit oss tillhanda.

  En fördel med att flytta dina värdepapper till oss är att du får bättre översikt över hur du har fördelat dina placeringar och risker – och tillgång till våra kunniga aktiemäklare!

  Öppna Investeringssparkonto

 • Om du har ett investeringssparkonto (ISK) slipper du deklarera vinster eller förluster. I stället betalar du en årlig schablonskatt på värdet av dina tillgångar, oavsett om ditt värde har ökat eller minskat. För 2023 är skatten 0,88 %. Läs mer om schablonskatten här.

 • På det bankkonto du valt att få pengarna till. Men istället för att låta dem ligga på ett konto som inte ger avkastning kan det vara en bättre idé att ge skatteåterbäringen en chans att växa till sig ytterligare. Det gör du genom att överföra pengarna till ditt investeringssparkonto (ISK) och placera i fonder och aktier.

 • Om du vill öppna ett investeringssparkonto till ditt barn fyller du i följande ansökan.

 • Lagen begränsar möjligheten för att i ISK ta del av börsintroduktioner. För att det ska vara godkänt för ISK måste bolaget göra nyemission i och med erbjudandet och det får endast vara nyemitterade aktier som erbjuds. Skulle det i erbjudandet finnas befintliga aktier till försäljning kommer det inte vara möjligt att ta del av erbjudandet.

 • ISK passar dig som tror att din avkastning kommer att bli högre än 2,94 % under 2023. Om du tror att avkastningen blir lägre så kan värdepappersdepå vara ett bättre alternativ.

Alla frågor och svar

Hittar du inte svar?

Välj ett ämne och se fler frågor och svar

Kom igång med ditt sparande

Följ vår guide för ett sparande som passar dig. Se hur mycket pengarna kan växa och håll drömmarna vid liv.

Börja spara

Spara till pensionen

Få bättre koll med vår pensionskalkylator som tar hänsyn till hela din pension. Förstå hur mycket du bör spara och vilken sparform som passar dina behov bäst.

Räkna på ditt pensionssparande

Boka en privat­rådgivare

Vi tar fram en långsiktig placeringsplan utifrån hur aktiv du vill vara, vilken tidshorisont du tänker dig och vilken inställning du har till avkastning och risk.

Fyll i dina uppgifter så ringer vi dig

Vid dödsfall

För de allra flesta är det svårt att veta vad man ska göra när man förlorar en närstående. Mycket sker automatiskt, men inte allt.

Här hittar du svaren

Spara i en kapitalförsäkring

Ett enkelt sparande till dig själv, din pension eller barnen. Placera pengarna i fonder eller låt oss förvalta pengarna åt dig. Du kan både bestämma vem som ska få pengarna och hur de betalas ut. 

Läs mer och börja spara

Samla din pension

Har du ditt pensionssparande på flera olika ställen? Flytta din pension till oss och få bättre överblick över dina besparingar. 

Läs mer om hur det funkar

Öppna en depå

En depå är ett konto som du har dina värdepapper i och alltså något du behöver för att kunna handla fonder och aktier. 

Läs mer och öppna Värdepapperdepå

Läs mer och öppna ett Investeringssparkonto (ISK)

Flytta fonder till oss

Samla dina fonder på ett ställe och få bättre koll på ditt sparande. Du behåller fondens förvaltare, avgifter och villkor som tidigare

Läs mer & flytta fonder

Kvinna tittar i kikare

Börja månadsspara

Vill du starta ett månadssparande men är osäker på vilken sparform som passar dig bäst? Här kan du läsa våra bästa tips och räkna ut hur mycket ett långsiktigt sparande kan ge!

Person bygger torn av klossar

Spara i fonder

Vill du ha hjälp på traven eller tar du helst dina investeringsbeslut på egen hand? Vi hjälper både vana som ovana i att hitta rätt fondlösning.

Mamma och barn planterar växter

Spara i aktier

Vill du komma igång och börja spara i aktier? Vi gör det enklare för alla att handla med aktier, med smarta verktyg och kunniga aktiemäklare.

Händer bygger pyramid med klossar

Få rådgivning

Låt oss hjälpa dig att se över hur du kan påverka din pension, få rätt försäkringsskydd och välja rätt placering. Boka tid för rådgivning så hjälper vi dig!

Kontakta oss


Välj om du vill chatta, skicka meddelande eller ringa oss.

Chatta med oss

Den enklaste och snabbaste vägen att komma i kontakt med oss.

Bank: alla dagar 8–21
Försäkring: vardagar 8.15–16

Skicka meddelande

För att hantera ditt meddelande på ett säkert sätt behöver du logga in först. I nästa steg väljer du ärende.

Ring till oss

Bank: vardagar 7–23, helgdagar 8–22
Försäkring: vardagar 8.15–16.45

Välj rätt siffra i talsvaret

Huvudkontorets växel, vardagar 8–17: 08-788 10 00 

Du kan också ringa via Skype på: +46 8 788 30 50