Gå till innehåll

Prislista och courtage för våra depåer

Investeringssparkonto (ISK), Värdepappersdepå, IPS och Depåförsäkring

Mini

Passar dig som gör affärer för belopp upp till 24 000 kr.

Plus

Passar dig som gör affärer för belopp mellan 125 000 och 250 000 kr.

Premium

Passar dig som gör affärer för belopp mellan 24 000 och 125 000 samt över 250 000 kr.

 

(1) Orderbaserad handel

Handeln i värdepapper noterade på de svenska börserna via Skandia är orderbaserad. Varje enskild order (inkl. eventuella delavslut, upp till tio olika kursnivåer) slås därmed samman på en nota och genererar på så sätt ett courtage. Flera enskilda ordrar medför flera notor. Vid flerdagarsorder kan ett courtage per dag komma att tas ut då flera notor skapas.

(2) Handel i utländska aktier – alltid via telefon

Handel i utländska aktier sker alltid via telefon. Ring oss på 0771-55 55 00 och välj sedan #1, 5, och 1 för orderläggning aktier.

  • Order kan endast läggas under samma öppettider som den svenska börsen, alltså kl. 09.00–17.30 (vissa börser har dock andra öppettider).
  • Det är endast möjligt att lägga order över dagen, dvs. om order inte går till avslut innan dagens slut förfaller den. För att kontrollera om din order gått till avslut, kontakta mäklarna.
  • Kurserna på utländska aktier är noterade i respektive valuta och uppdateras en gång per dag.
  • Transaktionen debiteras i svenska kronor på din depå hos Skandiabanken senast på likviddagen (3–5 bankdagar från det att ordern genomförts). Tänk på att växlingskurserna kan variera under denna tid (från tidpunkten då ordern lades till själva likviddagen).
  • Utöver courtage kan det tillkomma ytterligare administrativa avgifter och skatter.

Order i utländska aktier och börshandlade fonder vidarebefordras till en motpartsbank. Vid avslut avseende sådana finansiella instrument som har en annan handelsvaluta än SEK sker en automatisk växling till svenska kronor på motpartsbankens växelkurser som kan vara belagda med avgifter. Skandiabanken tar inte ut några valutaväxlingsavgifter för nämnda växling som sker hos motpartsbank.

(3) När du handlar med fonder

Skandia tar inte ut några köp- eller säljavgifter vid handel med icke-börsnoterade fonder som ingår i vårt ordinarie sortimentet. I vissa fall debiterar fondbolagen en tvingande avgift. Denna avgift redovisas i så fall i faktabladet för fonden. Vid köp av andelar i en fond som inte ingår i vårt ordinarie sortiment debiterar Skandia en transaktionsavgift (1 % på likvidbeloppet) för att täcka administrativa kostnader.

När du handlar fonder noterade i utländsk valuta görs en valutaväxling. Utifrån växlingskursen beräknas fondens köp- och säljkurs i svenska kronor. Säljkursen är 0,5 % lägre än köpkursen. Valutaväxlingen görs av Skandias finansavdelning.

(4) Angiven övertrasseringsränta anges som nominell ränta och beräknas dagligen från och med övertrasseringsdagen, beräknat på 30 standarddagar per kalendermånad med en bas på 360 dagar om året. Räntan kapitaliseras månadsvis och debiteras den sista kalenderdagen i månaden.

(5) Depåavgift utlandsboende kund

Depåavgift om 799 kr/år gäller per depå för utlandsboende kund som omfattas av särskilt utländskt konsumentskyddsregelverk (personer som bor och/eller har skattehemvist i följande länder; USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller Hong Kong).

Avgiften debiteras i förskott varje kalenderår på de depåer som den 1 januari samma kalenderår var registrerade på utlandsboende kund som omfattas av utländskt konsumentskyddsregelverk enligt definitionen ovan.

Handel svenska värdepapper

Courtage internethandel, Nasdaq Stockholm och First North (1)

0,25 % (minsta courtage 8 kr, för affärer under 3 200 kr)

För affärer 0 – 250 000 kr gäller fast courtage 69 kr

För affärer över 250 000 kr gäller endast rörligt courtage 0,15 % på hela beloppet

0,055 % (minsta courtage 60 kr, för affärer under 109 090 kr)

Courtage internethandel, Spotlight Stock Market, NGM, Nordic MTF och NDX (1)
0,25 % (minsta courtage 18 kr, för affärer under 7 200 kr)

För affärer 0 – 250 000 kr gäller fast courtage 69 kr

För affärer över 250 000 kr gäller endast rörligt courtage 0,15 % på hela beloppet

0,055 % (minsta courtage 60 kr, för affärer under 109 090 kr)
Courtage nyteckning av obligationer (gäller ej Aktieindexobliationer)
0,1 %, min. 199 kr 0,1 %, min. 199 kr 0,1 %, min. 199 kr
Courtage telefonhandel
0,25 %, min. 199 kr 0,25 %, min. 199 kr 0,25 %, min. 199 kr

Handel utländska värdepapper (2)

Nordiska aktier (ej möjligt i IPS eller Depåförsäkring)
0,25 %, min. 199 kr 0,25 %, min. 199 kr 0,25 %, min. 199 kr
USA (ej möjligt i IPS eller Depåförsäkring)
2 cent/aktie, min 49 USD 2 cent/aktie, min 49 USD 2 cent/aktie, min 49 USD
Kanada (ej möjligt i IPS eller Depåförsäkring)
2 cent/aktie, min 59 CAD 2 cent/aktie, min 59 CAD 2 cent/aktie, min 59 CAD
Övriga utländska aktier (ej möjligt i IPS eller Depåförsäkring)
0,40 %, min. 499 kr 0,40 %, min. 499 kr 0,40 %, min. 499 kr

Fondhandel

Avgift vid köp av fondandelar (3)
0 % 0 % 0 %
Avgift vid försäljning av fondandelar (3)
0 % 0 % 0 %
Fondavgifter
Se fondens faktablad Se fondens faktablad Se fondens faktablad

Räntor

Inlåningsränta likvida medel Investeringssparkonto (ISK)
0,50 % från 1 februari 2023 0,50 % från 1 februari 2023 0,50 % från 1 februari 2023
Inlåningsränta likvida medel Kapitalförsäkring depå
0,50 % från 1 september 2023 0,50 % från 1 september 2023 0,50 % från 1 september 2023
Inlåningsränta Värdepappersdepå, IPS
0,00 % 0,00 % 0,00 %
Kredit som endast utnyttjas under dagen (gäller endast Värdepappersdepå)
0 % 0 % 0 %
Övertrasseringsränta (5)
16,79 % 16,79 % 16,79 %
Inkassoavgift
180 kr 180 kr 180 kr

Handelstjänst - Skandia Trader

Realtid med fullständigt orderdjup
69 kr 69 kr 69 kr
Realtid med begränsat orderdjup
0 kr 0 kr 0 kr

Flyttjänster

Fondflytt till annat institut (ej möjligt i IPS eller Depåförsäkring)
Sv. fond 49 kr/fond, max 399 kr
Utl. fond 49 kr/fond, max 499 kr
Sv. fond 49 kr/fond, max 399 kr
Utl. fond 49 kr/fond, max 499 kr
Sv. fond 49 kr/fond, max 399 kr
Utl. fond 49 kr/fond, max 499 kr
Värdepappersflytt till annat institut (ej möjligt i IPS eller Depåförsäkring)
Sv. värdepapper 49 kr/vp, max 399 kr
Utl.värdepapper 499 kr/vp
Utl. fond 49 kr/fond, max 499 kr
Sv. värdepapper 49 kr/vp, max 399 kr
Utl.värdepapper 499 kr/vp
Utl. fond 49 kr/fond, max 499 kr
Sv. värdepapper 49 kr/vp, max 399 kr
Utl.värdepapper 499 kr/vp
Utl. fond 49 kr/fond, max 499 kr
Flytt av IPS-depå till annat institut
149 kr/st 149 kr/st 149 kr/st

Administrativa tjänster (ej möjligt i Depåförsäkring)

Fullmakt depå, registreringsavgift
Gratis Gratis Gratis
Depåavgift utlandsboende kund (6)
799 kr/år 799 kr/år 799 kr/år
Konvertering av utländska aktier
2 500 kr/st 2 500 kr/st 2 500 kr/st