Gå till innehåll
Person bygger torn med träklossar

Kapitalförsäkring Depå

 • Spara i fonder, aktier och andra värdepapper
 • Du slipper deklarationskrångel
 • Ett efterlevandeskydd ingår och du kan själv välja vem som får dina pengar vid dödsfall (förmånstagare). 

Kapitalförsäkring Depå passar dig som vill spara med ett försäkringsskydd för dina efterlevande. Den går endast att teckna via rådgivare.

Boka rådgivning

Kapitalförsäkring Depå

Kapitalförsäkring Depå är ett konto för värdepappershandel (en kapitalförsäkring) där du kan handla med fonder, aktier och andra värdepapper. Köp och sälj hur mycket du vill utan att behöva betala skatt på vinsten. Istället dras en årlig avkastningsskatt.

 • Kapitalförsäkring Depå
  Fast årlig avgift 0 kr

  Avgift vid köp och försäljning av fond­andelar

  0 kr
  Rörlig avgift per år

  0,75 %

  Courtage  från 8 kr
  Vanliga fondavgifter (se fondens faktablad) och eventuellt courtage tillkommer vid aktiehandel. Se alla priser

   

  Årlig avkastnings­­­skatt (2021) 0,375 % av försäkringens värde samt under året inbetalda premier
 • Långsiktigt sparande
  Passar ett långsiktigt sparande, t.ex. när du sparar privat till pensionen – ett månadssparande i fonder ger ofta bättre avkastning än ett vanligt bankkonto. 

  Ta ut pengarna när du vill
  Du kan ta ut dina pengar när du vill. För närvarande tas ingen återköpsavgift ut.

  Inget deklarationskrångel
  Kapitalförsäkring Depå passar bra om du vill köpa och sälja ofta eftersom du inte behöver skatta på vinsterna eller redovisa varje vinst och förlust i deklarationen.

  • Ju större vinster du gör desto mer tjänar du på att ha Kapitalförsäkring Depå.
  • Du betalar en årlig schablonskatt på kapitalet, för år 2021 är den 0,375 % av försäkringens värde samt under året inbetalda premier.

  Om du vill spara i en kapitalförsäkring med garanti ska du i stället välja Kapitalförsäkring Traditionell.

 • Efterlevandeskyddet
  Det är ett skydd för efterlevande, dvs. den eller de personer som du har valt som förmånstagare. Efterlevandeskyddet innebär att 101 % av försäkringens värde betalas ut till förmånstagaren/förmånstagarna vid dödsfall.

  För tillägget om 1 % tar Skandia ut en riskkostnad. Riskkostnaden är individuell och beräknas med hänsyn till riskens storlek och sannolikheten för dödsfall, vilket i sin tur beror på din ålder. Riskkostnaden dras från de likvida medlen du har i Kapitalförsäkring Depå.

  Förmånstagare 
  Är den eller de personer som du väljer att dina sparade pengar, dvs. försäkringsbeloppet, ska betalas ut till. Om beloppet betalas vid dödsfall behöver förmånstagaren/förmånstagarna inte vänta på pengarna tills bouppteckningen är klar.

  Vem som helst kan vara förmånstagare
  Till Kapitalförsäkring Depå kan vem som helst vara försmånstagare. Du kan ändra förmånstagare genom en undertecknad anmälan till oss.

 • Vanliga frågor om Kapitalförsäkring Depå

   • Skandia betalar en årlig schablonskatt (avkastningsskatt)
   • Utbetalningar är skattefria
   • Inbetalningar (premier) är inte avdragsgilla, så du behöver inte göra något särskilt i deklarationen
   Schablonskatt (avkastningsskatt)

   Avkastningsskatten är en årlig schablonskatt som inte tar någon hänsyn till den verkliga avkastningen i din kapitalförsäkring, dvs. skatten betalas oavsett om dina tillgångar har ökat eller minskat. Det är Skandia som årligen betalar skatten, sedan tar vi ut kostnaden för skatten från ditt försäkringskapital genom ett uttag från likvida medel. Under 2021 är avdraget för avkastningsskatt för kapitalförsäkring 0,375 %. Hur mycket som tas ut i kostnad för avkastningsskatten redovisar vi i ditt årliga värdebesked.

  • För att ta ut pengar i Kapitalförsäkring Depå gör du en begäran om återköp. Försäkringen kan betalas ut helt eller delvis. Pengarna betalas ut som ett engångsbelopp och du behöver inte betala någon inkomstskatt på utbetalningen.

   Vid helt återköp är det belopp som betalas ut lika med värdet av tillgångarna i försäkringen minus sammanlagda obetalda skatter och riskkostnader. Vid helt återköp upphör försäkringen att gälla.

   Vid delåterköp betalas en del av försäkringens värde ut. Försäkringen fortsätter att gälla och baseras på en återstående delen av värdet. Kvarstående värde efter ett delåterköp ska vara minst 25 % av ett prisbasbelopp, som för närvarande är lika med 11 075 kr.

   För närvarande tas ingen återköpsavgift ut.

  • Aktier noterade på:

   • Large Cap
   • Mid Cap
   • Small Cap
   • Spotlight Stockmarket
   • First North
   • NGM Equity
   • Emissionsrätter på andrahandsmarknaden

   Obligationer

   • SOX-listan 
   • Premieobligationer

   Fonder

   • Skandias urval av kvalitetsgranskade fonder
   • Börshandlade fonder
  • Till Kapitalförsäkring Depå är du försäkringstagare (ägare), vilket innebär att du själv står för all risk för samtliga placerade tillgångar, både värdepapper och likvida medel. Risk kan vara t.ex. kursrisk, marknadsrisk, valutarisk och kreditrisk.

   Handel med värdepapper innebär alltid en risk. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade beloppet. Att t.ex. en aktie tidigare ökat i värde är ingen garanti för framtida avkastning.

  Alla frågor och svar

Enklare att handla med värdepapper

Du får full koll på marknaden med vårt smarta handels­verktyg Skandia Trader och fri tillgång till våra aktie­mäklare via Mäklarbordet.

Gå till Skandia Trader

Brett sortiment

 • Värdepapper på Nasdaq, Spotlight Stockmarket, First North, NGM och NDX.
 • Välj bland kvalitetsgranskade fonder i vårt breda utbud.
Se hela vårt fondutbud

Kom i gång med våra Mix-fonder

För dig som är ny på området har vi gjort det enkelt och valt ut tre olika fonder med hållbarhetsfokus att välja mellan. 

Läs mer om våra Mix-fonder

Så här kan ditt månadssparande växa

 

5 år

10 år

200 kr

13 618 kr

30 998 kr

500 kr

34 045 kr
Familjesemester

77 496 kr

1 000 kr

68 090 kr

154 992 kr
Nytt kök

1 500 kr

102 135 kr

232 488 kr

Vi har räknat på en årlig avkastning på 5 % utan hänsyn till ev. inflation. Tänk på att detta är ett räkneexempel, och inte en värdetillväxt som vi kan lova. Dina tillgångar kan både öka och minska i värde.

Så tar vi hand om dina personuppgifter när du är kund hos oss.

Kom igång nu

 • Med Kapitalförsäkring Depå kan du spara i fonder, aktier och andra värdepapper
 • Passar dig som är aktiv i dina placeringar – ju större vinster du gör desto förmånligare
 • Ingen skatt vid försäljning – inget krångel med deklarationen
Boka rådgivning

Välj rådgivning till Kapitalförsäkring Depå så får du en individuellt utformad placeringsstrategi som utgår från din ekonomi, personliga råd i placeringsbeslut och hjälp med det praktiska. Årlig avgift på 0,75 % av kapitalet tillkommer.

Ring oss på 0771-55 55 00 så hjälper vi dig.

Vill du hellre bli uppringd?