Gå till innehåll

Kapitalförsäkring Depå

 • För aktiv handel i fonder, aktier och andra värdepapper
 • Årlig schablonskatt istället för skatt på vinster
 • Efterlevandeskydd med utbetalning till förmånstagare
Öppna med BankID Teckna tillsammans med rådgivare

Tänk på! Investeringar innebär en risk. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här

Så funkar vår depåförsäkring


Två personer håller i en blombukett

Flexibelt sparande för den aktiva

Handla med fonder, aktier och andra värdepapper själv, eller tillsammans med din rådgivare. Om du är intresserad av placeringar och vill spara långsiktigt passar depåförsäkring dig särskilt bra. Se vilka värdepapper.

Betala schablonskatt och slipp deklarera

Istället för att skatta på vinster och utdelningar betalar du en årlig schablonskatt och slipper deklarera för köp och försäljning. Så funkar skatt och deklaration.

Extra trygghet för dina nära

Du bestämmer hur, när och till vem pengarna ska betalas ut. Om du dör finns det ett ekonomiskt skydd för dina nära. Få koll på förmånstagare och efterlevandeskydd.

Teckna själv eller med rådgivare

Sköter du ditt sparande på egen hand öppnar du din depåförsäkring enkelt med BankID. Om du vill få finansiell rådgivning kopplat till din depåförsäkring tecknar du via rådgivare, med lägsta insättning 100 000 kr.

Öppna med BankID Teckna tillsammans med rådgivare

Fördelar med depåförsäkring


Välj förmånstagare

Du väljer vem som ska få pengarna – när du dör eller tidigare. Den du valt får 101 % av försäkringskapitalets värde när du dör.

Bestäm utbetalning

Du bestämmer när och hur utbetalningen ska ske – t.ex. en utbetalning varje månad under flera år i stället för en klumpsumma.

Spara till barn & pension

Eftersom du väljer mottagare och utbetalningstid så passar depåförsäkring extra bra för sparande till pension, barn eller barnbarn.

Mer om Kapitalförsäkring Depå

Vanliga frågor

 • För att ta ut pengar i Kapitalförsäkring Depå gör du en begäran om återköp. Du behöver inte betala någon inkomstskatt på utbetalningen.

  • Vill du bara ta ut en del? Vid delåterköp betalas en del av försäkringens värde ut. Försäkringen fortsätter att gälla och baseras på en återstående delen av värdet. Kvarstående värde efter ett delåterköp ska vara minst 25 % av ett prisbasbelopp.
  • Vill du ta ut allt på en gång? Vid helt återköp är det belopp som betalas ut lika med värdet av tillgångarna i försäkringen minus sammanlagda obetalda skatter och riskkostnader. Vid helt återköp upphör också försäkringen att gälla.

  För närvarande tas ingen återköpsavgift ut.

  Blankett för återköp av Kapitalförsäkring Depå

 • Aktier noterade på:

  • Nasdaq Stockholms samtliga aktielistor
  • First North
  • Externa listan
  • Spotlight Stock Market
  • NGM Equity
  • NGM Nordic SME
  • NGM PepMarket

  Fonder

  • Skandias urval av kvalitetsgranskade fonder

  Övriga värdepapper

  • Obligationer
  • Premieobligationer
  • Teckningsoptioner
  • Emissionsrätter
  • Börshandlade fonder - Samtliga ETF:er, Nasdaq Stockholm
 • Gör en inbetalning till bankgiro 5787-7466 och ange ditt försäkringsnummer som referens.

  • Skandia betalar en årlig schablonskatt (avkastningsskatt)
  • Utbetalningar är skattefria
  • Inbetalningar (premier) är inte avdragsgilla, så du behöver inte göra något särskilt i deklarationen
  Schablonskatt (avkastningsskatt)

  Avkastningsskatten är en årlig schablonskatt som inte tar någon hänsyn till den verkliga avkastningen i din kapitalförsäkring, dvs. skatten betalas oavsett om dina tillgångar har ökat eller minskat. Det är Skandia som årligen betalar skatten, sedan tar vi ut kostnaden för skatten från ditt försäkringskapital genom ett uttag från likvida medel. Under 2024 är avdraget för avkastningsskatt för kapitalförsäkring 1,086 %. Hur mycket som tas ut i kostnad för avkastningsskatten redovisar vi i ditt årliga värdebesked.

 • Kapitalförsäkring Depå passar dig som köper och säljer värdepapper ofta och tror att din avkastning kommer att bli högre än 3,62 % under 2024. Handlar du värdepapper sällan, eller tror på en avkastning mindre än 3,62 %, kan t.ex. Kapitalförsäkring Skandia Liv passa bättre för försäkrat sparande.

Alla frågor och svar

Kom igång med Kapitalförsäkring Depå


Öppna din depåförsäkring och börja spara på egen hand eller med hjälp av en rådgivare.

Hand håller i mobil

Välj själv

 • Öppna snabbt och enkelt
 • Sköt dina egna placeringar
 • Välj bland fonder, aktier och obligationer
Två kvinnor pratar i telefon

Få hjälp

 • Individuellt utformad placeringsstrategi
 • Personliga råd i placeringsbeslut
 • Hjälp med det praktiska


Startkapital 100 000 kr och årlig avgift på 0,75 % av kapitalet.