Gå till innehåll
Flicka utklädd till astronaut

Spara i barnets namn

När du sparar i barnets namn är pengarna låsta till barnet. Med ett Investeringssparkonto (ISK) väljer du själv hur aktiv du vill vara i placeringarna. Om du väljer att spara i en Gåvoförsäkring så kan vi hjälpa dig med förvaltningen.

Spara till barn › Spara i barnets namn

Bokstäverna ISK

ISK i barnets namn

Med ett Investeringssparkonto (ISK) i barnets namn står barnet som ägare till pengarna men du som förmyndare är förvaltare. 

  • Förvalta pengarna tills barnet fyller 18
  • Enkelt att sätta in och ta ut pengar
  • Välj själv bland ett stort utbud av hållbara fonder, aktier m.m.

 

För att öppna ett ISK i barnets namn behöver du fylla i ansökan och skicka in, eller tala med rådgivare.

Kvinna med blombukett

Gåvoförsäkring

En skräddarsydd sparform för långsiktigt sparande till barn med trygghet och möjlighet till bra avkastning.

  • Välj vid vilken ålder barnet ska få pengarna
  • Välj om det ska vara engångs- eller löpande utbetalningar
  • Låt oss sköta förvaltningen traditionell förvaltning eller sätt ihop en fondportfölj tillsammans med en rådgivare

 

För att teckna Gåvoförsäkring ring oss på 0771-55 55 05 (vi har öppet vardagar 8.15–16) eller boka tid med en rådgivare.

Insättningsgaranti. Likvida medel på Investeringssparkonto (ISK) omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kund enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Läs mer på Riksgälden.

Investerarskydd. För finansiella instrument i Investeringssparkonto (ISK) gäller det statliga investerarskyddet vilket ger ersättning för förlorade tillgångar upp till 250 000 kronor per kund och institut i händelse av konkurs. Nämnda ersättning kan även innefatta medel som mottagits med redovisningsskyldighet. En investerare som vill ha ersättning enligt det statliga investerarskyddet ska framställa sitt krav till garantimyndigheten senast ett år från dagen för konkursbeslutet. Garantimyndigheten ska betala ut ersättning till en investerare snarast möjligt men senast två veckor efter det att ersättningen slutligt har fastställts. Läs mer på Riksgälden.

Öppna ISK i barnets namn

För att öppna ett ISK krävs ett Allt i Ett-konto. Om ditt barn inte har något konto behöver du även ansöka om det. Nedan hittar du alla ansökningsblanketter som behövs.

Fyll i och skicka till:  

Skandia
Dokumenthantering, R813
106 37 Stockholm

Frågetecken

Hellre spara i ditt namn?

Läs om fördelarna med att spara till barnen i eget namn.

Spara i eget namn

Tänk på! Handel med finansiella instrument är en risk. Du kan förlora dina insatta pengar. Traditionell förvaltning innebär också en viss risk. Du kan dock aldrig få ut mindre än det garanterade beloppet. Läs mer här