Gå till innehåll

”Detta har blivit en riktigt bra investeringsmöjlighet igen”

Hur ska man egentligen spara i dagens marknadsläge? Det finns sparformer som har varit ute i skuggan ett tag men som nu fått en comeback i takt med de stigande räntorna, och som kan ge dig som sparare en bra möjlig avkastning igen. Vi guidar (och avslöjar en rolig nyhet).

Den senaste tidens ränteuppgång har givetvis varit tuff för många. Men det har också bidragit till att räntebärande placeringar nu är ett betydligt mer attraktivt tillgångsslag än tidigare, något som konstaterades i vår senaste marknadsanalys i Placeringsutsikter

Bra komplement i portföljen 

Att man får ränta på sitt sparkonto och att längre ränteplaceringar nu också har högre avkastningspotential gör att det nu också blir enklare för dig som vill sprida dina sparpengar i olika investeringar, för att undvika risken med att lägga alla ägg i samma korg. Olika räntebärande investeringar, som obligationer, kan vara ett bra kompletterande alternativ till aktieinvesteringar.  

Till dessa sparformer hör även företagsobligationsfonder, där du som sparare via fonden så att säga lånar ut pengar till företag. Att ge ut obligationer är ett sätt för företag att låna pengar utan att behöva ta banklån. 

– Den höga förräntningstakten gör att obligationer har blivit en riktigt bra investeringsmöjlighet igen, säger vår fondförvaltare Christian Leonhard. 

Att addera så kallade företagskrediter i räntedelen av din portfölj kan vara en poäng, eftersom räntan företaget måste betala är högre än den staten betalar. Att låna ut till bolag under en kortare period till en hög ränta ökar avkastningspotentialen i portföljen. 

Ny företagsobligationsfond

För att möta det här nya sparläget lanserar vi nu fonden Skandia Företagsobligation, som erbjuder stabilitet och avkastning i tider av osäkerhet, samtidigt som den fokuserar på hållbara investeringar. 

– Skandia har lång erfarenhet av att investera i företagsobligationer och krediter och timingen att lansera en fond känns rätt i nuvarande marknadsläge med ett högre ränteläge, säger Annelie Enquist, vd Skandia Fonder. 

Skandia Företagsobligation har en tydlig metod att välja ut hållbara samt stabila företag som levererar avkastning. De största innehaven är stora välkända bolag, med fokus på Norden. 

– Hållbarhetsaspekter är avgörande vid investeringsbeslut och fonden strävar efter att ha en hög andel hållbara företagsobligationer, säger Christian, som förvaltar fonden, och tillägger: 

– Att vi befinner oss i en period med relativt hög ränta, gör att vår nya fond kan ha en potentiellt bra avkastning med måttlig risk. Den indikativa förräntningstakten är 6,25%, och vi har en attraktiv prissättning på 0,5%. 

Läs mer och teckna Skandia Företagsobligation här 

Hur hållbart vill du spara?

Hos oss på Skandia kan du enkelt göra ditt val! Vi tar sedan länge hänsyn till miljö och samhälle. Vi granskar fonderna i Skandia Link och investeringarna i Skandia Liv utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Allt från affärsetik, till miljö och mänskliga rättigheter samt hur investeringarna bidrar till en hållbar utveckling.

Vill du ha ett ännu större fokus på hållbarhet har vi 29 fonder inom Skandia Link med hållbarhetsfokus. Det betyder att vi är lite extra tuffa i bedömning av hur fonderna beaktar hållbarhet. Dessa hittar du i vår fondlista genom att klicka i boxen ”hållbarhetsfokus”.

Hitta rätt fonder för ditt sparande

Andra läser om

Se fler nyheter