Gå till innehåll

Nu är vårt fullmäktigeval 2023 avgjort

Tack alla kunder som röstat i vårt fullmäktigeval. Totalt röstade 23 178 röstberättigade kunder, vilket innebär att vi skänker 231 780 kronor till vår stiftelse Idéer för livet, som bidrar till ökad trygghet och hälsa för barn och unga. Här är årets valresultat.

Kvinna med en bucket solrosor

Vi är ett kundägt bolag. Som ägare i Skandias livbolag innebär det att du får ta del av överskottet i Skandia, nominera kandidater till Skandias fullmäktige, rösta på de kandidater du vill ska ingå i Skandias fullmäktige och delta vid den ordinarie bolagsstämman för att ställa frågor och lämna förslag.

Fullmäktige är vårt högsta beslutande organ som utövar ägarfunktionen i bolaget och pekar ut riktning och mål för bolaget. Fullmäktige utser också vår styrelse, som i sin tur fastställer strategin och utser vd. Vi har ett fullmäktige med bred kompetens som representerar våra kunder. Mellan den 16 januari och den 16 februari pågick årets fullmäktigeval.

Tack alla som röstat!

Totalt 23 178 röstberättigade kunder engagerade sig genom att rösta och bidrog på så sätt till att påverka Skandias riktning och framtid.

– Vi är väldigt glada att många kunder, som också är ägare i Skandia, har engagerat sig genom att rösta i årets fullmäktigeval och därigenom bidragit till att påverka Skandias riktning och framtid. De framröstade kandidaterna har olika erfarenheter och bakgrund som tillsammans kommer att komplettera fullmäktiges kompetens och därmed bidra till att utveckla Skandia, säger Agneta Wallmark, ordförande i Skandias valberedning till fullmäktigeval.

Kandidaterna som har blivit invalda efter Skandias fullmäktigeval 2023

Totalt fem ledamöter blev invalda, varav två ledamöter är omvalda och tre är nyvalda. De nya ledamöterna tillträder efter bolagsstämman den 4 maj i år och kommer att ha en mandatperiod om fyra år.

Martin Bendixen 
Maria Larsson 
Helena Nelson (omval)
Ingela Tengelin (omval)
Lotta Widorson Lassfolk   

Fullmäktiges sammansättning

Valresultatet innebär att fullmäktige efter bolagsstämman 2023 kommer att bestå av följande 19 ledamöter: Anki Ahrnell, Lars O Anderson, Martin Bendixen, Dan Brännström, Monica Caneman, Göran Fjällborg, Magnus Henrekson, Kristina Hirschfeldt, Lena Larsson, Maria Larsson, Helena Nelson, Cecilia Sandberg, Sofie Schough, Ingela Tengelin, Ulf Troedsson, Christer Wachtmeister, Rose Marie Westman, Lotta Widorson Lassfolk och Karin Lagerstedt Woolford.  

Mer om fullmäktiges roll

Fullmäktige sammanträder cirka fyra gånger varje år. Vid dessa tillfällen uppdateras fullmäktige av styrelsens ordförande och vd, ofta tillsammans med andra ledande företrädare för bolaget, på aktuella och relevanta områden.

Varje röst bidrar!

För varje röst i fullmäktigevalet skänker vi 10 kronor till stiftelsen Idéer för livet, som bidrar till ökad trygghet och hälsa för barn och unga. Med totalt 23 178 röster innebär det att vi i år skänker 231 780 kronor till stiftelsen. 

Läs mer om hur Skandia styrs här.

Andra läser om...

Till nyhetsarkivet